BTC =    XAG
Market Cap:	27336832233 XAG
24h High: 	1497.05 XAG
24h Low: 	1422.68 XAG
24h Change:	0.73036 %
All Time High:	1662.12 XAG
ATH Change:	-11.59736 %
ETH =    XAG
Market Cap:	6207288441 XAG
24h High: 	54.68 XAG
24h Low: 	48.54 XAG
24h Change:	10.52689 %
All Time High:	84.01 XAG
ATH Change:	-35.36319 %
USDT =    XAG
Market Cap:	965092966 XAG
24h High: 	0.04062039 XAG
24h Low: 	0.03959278 XAG
24h Change:	-1.49337 %
All Time High:	0.086047 XAG
ATH Change:	-53.95885 %
DOT =    XAG
Market Cap:	653021799 XAG
24h High: 	0.704905 XAG
24h Low: 	0.630444 XAG
24h Change:	-2.91816 %
All Time High:	0.768848 XAG
ATH Change:	-11.06637 %
XRP =    XAG
Market Cap:	551631056 XAG
24h High: 	0.01286369 XAG
24h Low: 	0.01113805 XAG
24h Change:	6.58079 %
All Time High:	0.197098 XAG
ATH Change:	-93.85046 %
ADA =    XAG
Market Cap:	465122085 XAG
24h High: 	0.01514332 XAG
24h Low: 	0.01439326 XAG
24h Change:	-0.92887 %
All Time High:	0.068605 XAG
ATH Change:	-78.20893 %
LTC =    XAG
Market Cap:	426323223 XAG
24h High: 	6.52 XAG
24h Low: 	5.62 XAG
24h Change:	12.22696 %
All Time High:	22.37 XAG
ATH Change:	-71.25425 %
BCH =    XAG
Market Cap:	387782915 XAG
24h High: 	21.04 XAG
24h Low: 	19.07 XAG
24h Change:	7.68714 %
All Time High:	233.79 XAG
ATH Change:	-91.09732 %
LINK =    XAG
XLM =    XAG
Market Cap:	272305363 XAG
24h High: 	0.0125361 XAG
24h Low: 	0.01180755 XAG
24h Change:	1.72686 %
All Time High:	0.051209 XAG
ATH Change:	-75.93379 %
BNB =    XAG
Market Cap:	266727253 XAG
24h High: 	1.85 XAG
24h Low: 	1.77 XAG
24h Change:	-1.62018 %
All Time High:	2.59 XAG
ATH Change:	-30.33935 %
USDC =    XAG
Market Cap:	202320871 XAG
24h High: 	0.0405608 XAG
24h Low: 	0.03942398 XAG
24h Change:	-1.34535 %
All Time High:	0.086151 XAG
ATH Change:	-54.16246 %
WBTC =    XAG
Market Cap:	163557179 XAG
24h High: 	1498.13 XAG
24h Low: 	1423.5 XAG
24h Change:	1.19203 %
All Time High:	1655.31 XAG
ATH Change:	-10.80165 %
BSV =    XAG
Market Cap:	155644983 XAG
24h High: 	8.41 XAG
24h Low: 	8.07 XAG
24h Change:	2.42767 %
All Time High:	24.6 XAG
ATH Change:	-66.03734 %
XMR =    XAG
Market Cap:	109101669 XAG
24h High: 	6.28 XAG
24h Low: 	6.05 XAG
24h Change:	-2.08739 %
All Time High:	31.99 XAG
ATH Change:	-80.85071 %
EOS =    XAG
Market Cap:	108443002 XAG
24h High: 	0.114977 XAG
24h Low: 	0.109813 XAG
24h Change:	2.6302 %
All Time High:	1.37 XAG
ATH Change:	-91.6999 %
AAVE =    XAG
Market Cap:	99098047 XAG
24h High: 	8.34 XAG
24h Low: 	7.33 XAG
24h Change:	3.76598 %
All Time High:	8.34 XAG
ATH Change:	-2.95366 %
XTZ =    XAG
Market Cap:	90705235 XAG
24h High: 	0.123597 XAG
24h Low: 	0.116032 XAG
24h Change:	0.6024 %
All Time High:	0.21383 XAG
ATH Change:	-43.98156 %
TRX =    XAG
Market Cap:	90642388 XAG
24h High: 	0.00128954 XAG
24h Low: 	0.00122094 XAG
24h Change:	2.67857 %
All Time High:	0.01345336 XAG
ATH Change:	-90.59795 %
ATOM =    XAG
Market Cap:	90176629 XAG
24h High: 	0.40088 XAG
24h Low: 	0.349067 XAG
24h Change:	2.2375 %
All Time High:	0.47285 XAG
ATH Change:	-20.04702 %
SNX =    XAG
Market Cap:	88222767 XAG
24h High: 	0.64439 XAG
24h Low: 	0.600745 XAG
24h Change:	1.87566 %
All Time High:	0.686805 XAG
ATH Change:	-8.12428 %
XEM =    XAG
Market Cap:	85357795 XAG
24h High: 	0.00979902 XAG
24h Low: 	0.00892705 XAG
24h Change:	5.24294 %
All Time High:	0.108368 XAG
ATH Change:	-91.24818 %
THETA =    XAG
Market Cap:	82300170 XAG
24h High: 	0.083526 XAG
24h Low: 	0.078537 XAG
24h Change:	-0.39105 %
All Time High:	0.094367 XAG
ATH Change:	-12.66838 %
UNI =    XAG
Market Cap:	79292162 XAG
24h High: 	0.392962 XAG
24h Low: 	0.357456 XAG
24h Change:	-1.76942 %
All Time High:	0.392962 XAG
ATH Change:	-6.17365 %
VET =    XAG
Market Cap:	77764157 XAG
24h High: 	0.001253 XAG
24h Low: 	0.00113336 XAG
24h Change:	5.7513 %
All Time High:	0.00170315 XAG
ATH Change:	-29.59355 %
CRO =    XAG
Market Cap:	76447531 XAG
24h High: 	0.00342612 XAG
24h Low: 	0.00314704 XAG
24h Change:	3.85923 %
All Time High:	0.01046969 XAG
ATH Change:	-67.90644 %
NEO =    XAG
Market Cap:	75087493 XAG
24h High: 	1.13 XAG
24h Low: 	0.982289 XAG
24h Change:	8.58316 %
All Time High:	11.42 XAG
ATH Change:	-90.68078 %
CEL =    XAG
Market Cap:	73217630 XAG
24h High: 	0.192274 XAG
24h Low: 	0.180414 XAG
24h Change:	3.92704 %
All Time High:	0.258426 XAG
ATH Change:	-26.08488 %
OKB =    XAG
Market Cap:	69197431 XAG
24h High: 	0.273286 XAG
24h Low: 	0.254365 XAG
24h Change:	-3.3714 %
All Time High:	0.417105 XAG
ATH Change:	-38.88428 %
CETH =    XAG
Market Cap:	61800538 XAG
24h High: 	1.1 XAG
24h Low: 	0.974013 XAG
24h Change:	10.59782 %
All Time High:	1.1 XAG
ATH Change:	-0.71139 %
DAI =    XAG
Market Cap:	55735994 XAG
24h High: 	0.04038541 XAG
24h Low: 	0.03950764 XAG
24h Change:	-1.56933 %
All Time High:	0.089988 XAG
ATH Change:	-55.97524 %
MKR =    XAG
Market Cap:	54084809 XAG
24h High: 	60.32 XAG
24h Low: 	55.05 XAG
24h Change:	2.41887 %
All Time High:	105.64 XAG
ATH Change:	-43.25694 %
CUSDC =    XAG
Market Cap:	53614465 XAG
24h High: 	0.00095095 XAG
24h Low: 	0.00084377 XAG
24h Change:	-1.30511 %
All Time High:	0.00235139 XAG
ATH Change:	-63.9143 %
LEO =    XAG
Market Cap:	53384366 XAG
24h High: 	0.056507 XAG
24h Low: 	0.052794 XAG
24h Change:	-1.15756 %
All Time High:	0.134536 XAG
ATH Change:	-58.91228 %
MIOTA =    XAG
Market Cap:	52245023 XAG
24h High: 	0.01937149 XAG
24h Low: 	0.01769784 XAG
24h Change:	5.81958 %
All Time High:	0.325184 XAG
ATH Change:	-94.21977 %
DASH =    XAG
Market Cap:	52183272 XAG
24h High: 	5.29 XAG
24h Low: 	4.91 XAG
24h Change:	5.30148 %
All Time High:	92.23 XAG
ATH Change:	-94.30087 %
DOGE =    XAG
Market Cap:	47518822 XAG
24h High: 	0.00037811 XAG
24h Low: 	0.00036084 XAG
24h Change:	0.18911 %
All Time High:	0.00101993 XAG
ATH Change:	-63.60461 %
HT =    XAG
Market Cap:	46689145 XAG
24h High: 	0.249104 XAG
24h Low: 	0.214937 XAG
24h Change:	11.00691 %
All Time High:	0.368649 XAG
ATH Change:	-34.52559 %
BUSD =    XAG
Market Cap:	45827276 XAG
24h High: 	0.04057419 XAG
24h Low: 	0.03935684 XAG
24h Change:	-1.48827 %
All Time High:	0.085863 XAG
ATH Change:	-53.97861 %
ZEC =    XAG
Market Cap:	44710357 XAG
24h High: 	4.23 XAG
24h Low: 	4.06 XAG
24h Change:	-0.56541 %
All Time High:	178.02 XAG
ATH Change:	-97.65479 %
YFI =    XAG
Market Cap:	43762591 XAG
24h High: 	1592.88 XAG
24h Low: 	1457.4 XAG
24h Change:	-8.4024 %
All Time High:	1633.1 XAG
ATH Change:	-10.67591 %
FIL =    XAG
Market Cap:	41940150 XAG
24h High: 	0.976824 XAG
24h Low: 	0.918404 XAG
24h Change:	-3.42353 %
All Time High:	8.76 XAG
ATH Change:	-89.2397 %
SOL =    XAG
Market Cap:	40198438 XAG
24h High: 	0.164343 XAG
24h Low: 	0.150117 XAG
24h Change:	-6.53239 %
All Time High:	0.172492 XAG
ATH Change:	-11.02588 %
AVAX =    XAG
Market Cap:	39852647 XAG
24h High: 	0.541278 XAG
24h Low: 	0.480654 XAG
24h Change:	-3.49526 %
All Time High:	0.579212 XAG
ATH Change:	-10.56983 %
FTT =    XAG
Market Cap:	39521227 XAG
24h High: 	0.443571 XAG
24h Low: 	0.409331 XAG
24h Change:	3.81291 %
All Time High:	0.443571 XAG
ATH Change:	-0.85653 %
KSM =    XAG
Market Cap:	38850688 XAG
24h High: 	4.82 XAG
24h Low: 	4.1 XAG
24h Change:	-8.98785 %
All Time High:	4.82 XAG
ATH Change:	-10.17163 %
COMP =    XAG
Market Cap:	37973271 XAG
24h High: 	9.49 XAG
24h Low: 	8.95 XAG
24h Change:	-1.66829 %
All Time High:	21.18 XAG
ATH Change:	-56.81257 %
ETC =    XAG
Market Cap:	37135376 XAG
24h High: 	0.323575 XAG
24h Low: 	0.300482 XAG
24h Change:	3.05234 %
All Time High:	2.67 XAG
ATH Change:	-88.04465 %
SUSHI =    XAG
Market Cap:	36736104 XAG
24h High: 	0.308967 XAG
24h Low: 	0.27736 XAG
24h Change:	-4.75336 %
All Time High:	0.312864 XAG
ATH Change:	-7.72186 %
ZIL =    XAG
Market Cap:	35973981 XAG
24h High: 	0.00321418 XAG
24h Low: 	0.00298768 XAG
24h Change:	3.84685 %
All Time High:	0.01394283 XAG
ATH Change:	-77.77362 %
CDAI =    XAG
Market Cap:	33041844 XAG
24h High: 	0.00084367 XAG
24h Low: 	0.00082522 XAG
24h Change:	-1.24759 %
All Time High:	0.00186027 XAG
ATH Change:	-55.42358 %
WAVES =    XAG
Market Cap:	30042468 XAG
24h High: 	0.313409 XAG
24h Low: 	0.294478 XAG
24h Change:	-3.97447 %
All Time High:	0.996081 XAG
ATH Change:	-69.83935 %
UMA =    XAG
Market Cap:	27596166 XAG
24h High: 	0.504686 XAG
24h Low: 	0.41837 XAG
24h Change:	17.80125 %
All Time High:	0.978642 XAG
ATH Change:	-49.31331 %
DCR =    XAG
Market Cap:	27363823 XAG
24h High: 	2.29 XAG
24h Low: 	2.16 XAG
24h Change:	-3.53947 %
All Time High:	7.5 XAG
ATH Change:	-70.83676 %
EGLD =    XAG
Market Cap:	26684893 XAG
24h High: 	1.64 XAG
24h Low: 	1.53 XAG
24h Change:	-1.9722 %
All Time High:	1.64 XAG
ATH Change:	-4.14705 %
HBTC =    XAG
Market Cap:	26507228 XAG
24h High: 	1515.65 XAG
24h Low: 	1425.98 XAG
24h Change:	1.91388 %
All Time High:	1653.46 XAG
ATH Change:	-10.46615 %
GRT =    XAG
Market Cap:	26424333 XAG
24h High: 	0.02622087 XAG
24h Low: 	0.0211666 XAG
24h Change:	-10.93412 %
All Time High:	0.03009283 XAG
ATH Change:	-28.31883 %
NEAR =    XAG
Market Cap:	25086010 XAG
24h High: 	0.102582 XAG
24h Low: 	0.091715 XAG
24h Change:	-4.91793 %
All Time High:	0.110984 XAG
ATH Change:	-12.11617 %
OMG =    XAG
Market Cap:	22313411 XAG
24h High: 	0.17074 XAG
24h Low: 	0.157702 XAG
24h Change:	-4.90158 %
All Time High:	1.49 XAG
ATH Change:	-89.29539 %
LRC =    XAG
Market Cap:	21941196 XAG
24h High: 	0.01851799 XAG
24h Low: 	0.01603136 XAG
24h Change:	5.62692 %
All Time High:	0.141815 XAG
ATH Change:	-87.58922 %
ONT =    XAG
Market Cap:	21697346 XAG
24h High: 	0.02906721 XAG
24h Low: 	0.0268304 XAG
24h Change:	-4.23366 %
All Time High:	0.663916 XAG
ATH Change:	-95.94353 %
REN =    XAG
Market Cap:	21455195 XAG
24h High: 	0.02509558 XAG
24h Low: 	0.02273077 XAG
24h Change:	-2.55604 %
All Time High:	0.02727848 XAG
ATH Change:	-10.57526 %
RENBTC =    XAG
Market Cap:	20691076 XAG
24h High: 	1498.63 XAG
24h Low: 	1422.02 XAG
24h Change:	0.86083 %
All Time High:	1658.18 XAG
ATH Change:	-11.37021 %
RUNE =    XAG
Market Cap:	19398421 XAG
24h High: 	0.087327 XAG
24h Low: 	0.078591 XAG
24h Change:	6.29358 %
All Time High:	0.087327 XAG
ATH Change:	-3.69991 %
NANO =    XAG
Market Cap:	18985873 XAG
24h High: 	0.155255 XAG
24h Low: 	0.13629 XAG
24h Change:	1.98361 %
All Time High:	1.96 XAG
ATH Change:	-92.72367 %
PAX =    XAG
Market Cap:	18936536 XAG
24h High: 	0.04073997 XAG
24h Low: 	0.03940193 XAG
24h Change:	-1.61895 %
All Time High:	0.085806 XAG
ATH Change:	-54.01154 %
LUNA =    XAG
Market Cap:	18236199 XAG
24h High: 	0.03761438 XAG
24h Low: 	0.03138383 XAG
24h Change:	16.81899 %
All Time High:	0.387711 XAG
ATH Change:	-90.29835 %
ALGO =    XAG
Market Cap:	17829378 XAG
24h High: 	0.02316068 XAG
24h Low: 	0.02160915 XAG
24h Change:	-4.07139 %
All Time High:	0.231409 XAG
ATH Change:	-90.40618 %
ICX =    XAG
Market Cap:	17475510 XAG
24h High: 	0.03038322 XAG
24h Low: 	0.02751363 XAG
24h Change:	5.85915 %
All Time High:	0.776532 XAG
ATH Change:	-96.14167 %
STX =    XAG
Market Cap:	17107742 XAG
24h High: 	0.02047465 XAG
24h Low: 	0.01842502 XAG
24h Change:	-6.62625 %
All Time High:	0.023699 XAG
ATH Change:	-21.36495 %
RSR =    XAG
Market Cap:	17035321 XAG
24h High: 	0.00195127 XAG
24h Low: 	0.00166834 XAG
24h Change:	3.6549 %
All Time High:	0.00195127 XAG
ATH Change:	-6.55739 %
ZRX =    XAG
Market Cap:	16955528 XAG
24h High: 	0.02515044 XAG
24h Low: 	0.02232457 XAG
24h Change:	-7.11769 %
All Time High:	0.159499 XAG
ATH Change:	-85.83047 %
HBAR =    XAG
Market Cap:	16952700 XAG
24h High: 	0.00258098 XAG
24h Low: 	0.00240004 XAG
24h Change:	3.73293 %
All Time High:	0.01821964 XAG
ATH Change:	-86.26722 %
BAT =    XAG
Market Cap:	16624047 XAG
24h High: 	0.01177093 XAG
24h Low: 	0.0108763 XAG
24h Change:	-1.99181 %
All Time High:	0.056598 XAG
ATH Change:	-80.17137 %
TUSD =    XAG
Market Cap:	16441359 XAG
24h High: 	0.04045884 XAG
24h Low: 	0.03925614 XAG
24h Change:	-1.33929 %
All Time High:	0.109234 XAG
ATH Change:	-63.8341 %
DGB =    XAG
Market Cap:	15262188 XAG
24h High: 	0.00111049 XAG
24h Low: 	0.00104839 XAG
24h Change:	0.27177 %
All Time High:	0.0078532 XAG
ATH Change:	-86.07274 %
NEXO =    XAG
Market Cap:	14937348 XAG
24h High: 	0.0277027 XAG
24h Low: 	0.0254728 XAG
24h Change:	3.48018 %
All Time High:	0.13336 XAG
ATH Change:	-79.99864 %
IOST =    XAG
Market Cap:	13980190 XAG
24h High: 	0.00083973 XAG
24h Low: 	0.00075037 XAG
24h Change:	-9.49177 %
All Time High:	0.00740736 XAG
ATH Change:	-89.75504 %
NXM =    XAG
Market Cap:	13954536 XAG
24h High: 	2.07 XAG
24h Low: 	1.86 XAG
24h Change:	10.04062 %
All Time High:	2.73 XAG
ATH Change:	-23.7652 %
QTUM =    XAG
Market Cap:	13398156 XAG
24h High: 	0.135029 XAG
24h Low: 	0.126853 XAG
24h Change:	-0.99727 %
All Time High:	5.82 XAG
ATH Change:	-97.76689 %
ALINK =    XAG
EWT =    XAG
Market Cap:	13008819 XAG
24h High: 	0.399368 XAG
24h Low: 	0.366468 XAG
24h Change:	1.86675 %
All Time High:	0.557693 XAG
ATH Change:	-28.89643 %
AMPL =    XAG
Market Cap:	12595947 XAG
24h High: 	0.04741279 XAG
24h Low: 	0.03806219 XAG
24h Change:	22.01878 %
All Time High:	0.217212 XAG
ATH Change:	-78.42882 %
ZEN =    XAG
Market Cap:	12397625 XAG
24h High: 	1.29 XAG
24h Low: 	1.15 XAG
24h Change:	-7.53023 %
All Time High:	3.85 XAG
ATH Change:	-69.80774 %
BCHA =    XAG
Market Cap:	11849946 XAG
24h High: 	0.6407 XAG
24h Low: 	0.593969 XAG
24h Change:	0.72489 %
All Time High:	1.37 XAG
ATH Change:	-53.48269 %
HUSD =    XAG
Market Cap:	11526649 XAG
24h High: 	0.04063354 XAG
24h Low: 	0.03928882 XAG
24h Change:	-1.55037 %
All Time High:	0.085753 XAG
ATH Change:	-53.91246 %
ENJ =    XAG
Market Cap:	11449612 XAG
24h High: 	0.01240302 XAG
24h Low: 	0.00935114 XAG
24h Change:	26.00169 %
All Time High:	0.02698012 XAG
ATH Change:	-54.02902 %
CRV =    XAG
Market Cap:	11385663 XAG
24h High: 	0.065682 XAG
24h Low: 	0.056202 XAG
24h Change:	-7.47041 %
All Time High:	1.98 XAG
ATH Change:	-97.01941 %
CHSB =    XAG
Market Cap:	11363467 XAG
24h High: 	0.0124994 XAG
24h Low: 	0.0118807 XAG
24h Change:	1.45918 %
All Time High:	0.01333258 XAG
ATH Change:	-8.4774 %
KNC =    XAG
Market Cap:	10431403 XAG
24h High: 	0.055018 XAG
24h Low: 	0.04848028 XAG
24h Change:	3.89604 %
All Time High:	0.342203 XAG
ATH Change:	-84.82387 %
BAL =    XAG
Market Cap:	10347753 XAG
24h High: 	0.96125 XAG
24h Low: 	0.848825 XAG
24h Change:	8.92025 %
All Time High:	1.35 XAG
ATH Change:	-28.7884 %
BTT =    XAG
Market Cap:	10341356 XAG
24h High: 	1.552E-5 XAG
24h Low: 	1.43E-5 XAG
24h Change:	7.75023 %
All Time High:	0.00012659 XAG
ATH Change:	-87.60538 %
ESD =    XAG
Market Cap:	10112455 XAG
24h High: 	0.02387573 XAG
24h Low: 	0.01983531 XAG
24h Change:	-9.04024 %
All Time High:	0.89293 XAG
ATH Change:	-97.66576 %
VGX =    XAG
Market Cap:	9947810 XAG
24h High: 	0.050291 XAG
24h Low: 	0.04437341 XAG
24h Change:	-10.98699 %
All Time High:	0.72439 XAG
ATH Change:	-93.82029 %
QNT =    XAG
Market Cap:	9757904 XAG
24h High: 	0.791368 XAG
24h Low: 	0.713014 XAG
24h Change:	4.01384 %
All Time High:	1.03 XAG
ATH Change:	-23.4035 %
BAND =    XAG
Market Cap:	9418745 XAG
24h High: 	0.419158 XAG
24h Low: 	0.391621 XAG
24h Change:	2.83956 %
All Time High:	0.616237 XAG
ATH Change:	-32.27472 %
OCEAN =    XAG
Market Cap:	9412342 XAG
24h High: 	0.02463952 XAG
24h Low: 	0.02188741 XAG
24h Change:	-6.01494 %
All Time High:	0.02673304 XAG
ATH Change:	-15.9752 %
SC =    XAG
Market Cap:	9149448 XAG
24h High: 	0.0002057 XAG
24h Low: 	0.00018845 XAG
24h Change:	4.49467 %
All Time High:	0.00539288 XAG
ATH Change:	-96.25692 %
SNT =    XAG
Market Cap:	8886383 XAG
24h High: 	0.00231898 XAG
24h Low: 	0.00220411 XAG
24h Change:	2.48438 %
All Time High:	0.04005844 XAG
ATH Change:	-94.2833 %
BTG =    XAG
Market Cap:	8855077 XAG
24h High: 	0.510637 XAG
24h Low: 	0.492195 XAG
24h Change:	1.16327 %
All Time High:	28.17 XAG
ATH Change:	-98.20547 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled XAG value: XAG