BTC =    THB
Market Cap:	14092525847512 THB
24h High: 	741551 THB
24h Low: 	713206 THB
24h Change:	3.10443 %
All Time High:	2258593 THB
ATH Change:	-67.40264 %
ETH =    THB
Market Cap:	5020121647849 THB
24h High: 	42059 THB
24h Low: 	39989 THB
24h Change:	4.49389 %
All Time High:	161550 THB
ATH Change:	-74.1999 %
USDT =    THB
Market Cap:	2388129704942 THB
24h High: 	36.31 THB
24h Low: 	35.74 THB
24h Change:	1.07396 %
All Time High:	44.23 THB
ATH Change:	-18.20113 %
USDC =    THB
Market Cap:	2014822280364 THB
24h High: 	36.34 THB
24h Low: 	35.83 THB
24h Change:	0.59951 %
All Time High:	37.42 THB
ATH Change:	-3.22456 %
BNB =    THB
Market Cap:	1413310346644 THB
24h High: 	8660.69 THB
24h Low: 	8194.65 THB
24h Change:	5.62824 %
All Time High:	22319 THB
ATH Change:	-61.3607 %
BUSD =    THB
Market Cap:	645505936203 THB
24h High: 	36.39 THB
24h Low: 	35.43 THB
24h Change:	0.57236 %
All Time High:	37.26 THB
ATH Change:	-2.61545 %
XRP =    THB
Market Cap:	573274606495 THB
24h High: 	11.88 THB
24h Low: 	11.56 THB
24h Change:	2.06873 %
All Time High:	109.3 THB
ATH Change:	-89.16894 %
ADA =    THB
Market Cap:	563480503984 THB
24h High: 	16.66 THB
24h Low: 	16.18 THB
24h Change:	1.78131 %
All Time High:	100.26 THB
ATH Change:	-83.4184 %
SOL =    THB
Market Cap:	455102804345 THB
24h High: 	1328.05 THB
24h Low: 	1248.69 THB
24h Change:	5.92305 %
All Time High:	8645.65 THB
ATH Change:	-84.76693 %
DOGE =    THB
Market Cap:	329894699832 THB
24h High: 	2.49 THB
24h Low: 	2.39 THB
24h Change:	2.23873 %
All Time High:	22.71 THB
ATH Change:	-89.07454 %
DOT =    THB
Market Cap:	283297583848 THB
24h High: 	251.72 THB
24h Low: 	242.21 THB
24h Change:	2.2853 %
All Time High:	1830.82 THB
ATH Change:	-86.38341 %
DAI =    THB
Market Cap:	232952527366 THB
24h High: 	36.36 THB
24h Low: 	35.78 THB
24h Change:	1.04106 %
All Time High:	39.09 THB
ATH Change:	-7.2513 %
TRX =    THB
Market Cap:	225790083696 THB
24h High: 	2.47 THB
24h Low: 	2.42 THB
24h Change:	0.85859 %
All Time High:	7.45 THB
ATH Change:	-67.27458 %
SHIB =    THB
Market Cap:	223999577991 THB
24h High: 	0.00038006 THB
24h Low: 	0.00036677 THB
24h Change:	2.02655 %
All Time High:	0.0028665 THB
ATH Change:	-86.81074 %
AVAX =    THB
Market Cap:	197110926936 THB
24h High: 	697.55 THB
24h Low: 	621.49 THB
24h Change:	11.88691 %
All Time High:	4755.96 THB
ATH Change:	-85.49312 %
LEO =    THB
Market Cap:	195913403865 THB
24h High: 	214.07 THB
24h Low: 	204.48 THB
24h Change:	2.21867 %
All Time High:	267.24 THB
ATH Change:	-21.53053 %
WBTC =    THB
Market Cap:	191773924358 THB
24h High: 	741576 THB
24h Low: 	713150 THB
24h Change:	3.07809 %
All Time High:	2309333 THB
ATH Change:	-68.06029 %
STETH =    THB
Market Cap:	173220864580 THB
24h High: 	40857 THB
24h Low: 	38803 THB
24h Change:	4.4791 %
All Time High:	159286 THB
ATH Change:	-74.51549 %
MATIC =    THB
Market Cap:	150139890216 THB
24h High: 	19.13 THB
24h Low: 	17.81 THB
24h Change:	2.38097 %
All Time High:	97.59 THB
ATH Change:	-80.91 %
LTC =    THB
Market Cap:	128348485938 THB
24h High: 	1836.77 THB
24h Low: 	1767.15 THB
24h Change:	2.46208 %
All Time High:	12776.65 THB
ATH Change:	-85.82591 %
FTT =    THB
Market Cap:	127818439984 THB
24h High: 	943.97 THB
24h Low: 	892.71 THB
24h Change:	4.46208 %
All Time High:	2755.26 THB
ATH Change:	-65.85193 %
OKB =    THB
Market Cap:	116668808831 THB
24h High: 	455.42 THB
24h Low: 	445.55 THB
24h Change:	2.22336 %
All Time High:	1371.21 THB
ATH Change:	-66.83905 %
CRO =    THB
Market Cap:	108746036297 THB
24h High: 	4.31 THB
24h Low: 	4.14 THB
24h Change:	3.70019 %
All Time High:	32.24 THB
ATH Change:	-86.71863 %
LINK =    THB
XLM =    THB
Market Cap:	99275802781 THB
24h High: 	3.97 THB
24h Low: 	3.86 THB
24h Change:	2.24386 %
All Time High:	28.31 THB
ATH Change:	-86.03213 %
ATOM =    THB
Market Cap:	96364873222 THB
24h High: 	336.17 THB
24h Low: 	317.35 THB
24h Change:	1.71042 %
All Time High:	1493.82 THB
ATH Change:	-78.04526 %
NEAR =    THB
Market Cap:	93268927658 THB
24h High: 	127.89 THB
24h Low: 	120.13 THB
24h Change:	5.45955 %
All Time High:	678.05 THB
ATH Change:	-81.3627 %
UNI =    THB
Market Cap:	89094675189 THB
24h High: 	197.44 THB
24h Low: 	187.28 THB
24h Change:	4.05197 %
All Time High:	1401.87 THB
ATH Change:	-86.11439 %
XMR =    THB
Market Cap:	82816401372 THB
24h High: 	4552.56 THB
24h Low: 	4366.62 THB
24h Change:	3.19032 %
All Time High:	17506.27 THB
ATH Change:	-74.07618 %
ALGO =    THB
Market Cap:	78703884513 THB
24h High: 	11.33 THB
24h Low: 	10.94 THB
24h Change:	1.71176 %
All Time High:	109.91 THB
ATH Change:	-89.74016 %
ETC =    THB
Market Cap:	74113504700 THB
24h High: 	550.78 THB
24h Low: 	531.83 THB
24h Change:	2.49444 %
All Time High:	5221.42 THB
ATH Change:	-89.54976 %
BCH =    THB
Market Cap:	73045056799 THB
24h High: 	3844.02 THB
24h Low: 	3700.85 THB
24h Change:	1.93185 %
All Time High:	123834 THB
ATH Change:	-96.91631 %
XCN =    THB
Market Cap:	68313201050 THB
24h High: 	3.19 THB
24h Low: 	2.97 THB
24h Change:	6.70739 %
All Time High:	6.31 THB
ATH Change:	-49.60851 %
TFUEL =    THB
Market Cap:	61748777611 THB
24h High: 	1.87 THB
24h Low: 	1.8 THB
24h Change:	0.9448 %
All Time High:	21.24 THB
ATH Change:	-91.35605 %
VET =    THB
Market Cap:	61878259723 THB
24h High: 	0.854668 THB
24h Low: 	0.80345 THB
24h Change:	5.06434 %
All Time High:	8.77 THB
ATH Change:	-90.28967 %
FLOW =    THB
Market Cap:	59850351509 THB
24h High: 	58.32 THB
24h Low: 	56.11 THB
24h Change:	2.26411 %
All Time High:	1330.85 THB
ATH Change:	-95.68125 %
SAND =    THB
Market Cap:	57489300055 THB
24h High: 	46.19 THB
24h Low: 	41.68 THB
24h Change:	8.67909 %
All Time High:	279.87 THB
ATH Change:	-83.76379 %
APE =    THB
Market Cap:	55181142824 THB
24h High: 	185.57 THB
24h Low: 	171.64 THB
24h Change:	4.92452 %
All Time High:	919.55 THB
ATH Change:	-79.83744 %
MANA =    THB
Market Cap:	50185475069 THB
24h High: 	33.29 THB
24h Low: 	30.94 THB
24h Change:	7.50344 %
All Time High:	195.2 THB
ATH Change:	-83.05536 %
FRAX =    THB
Market Cap:	49474716314 THB
24h High: 	36.3 THB
24h Low: 	35.71 THB
24h Change:	1.17874 %
All Time High:	36.3 THB
ATH Change:	-0.21978 %
XTZ =    THB
Market Cap:	49387187394 THB
24h High: 	55.35 THB
24h Low: 	52.67 THB
24h Change:	4.60074 %
All Time High:	307.88 THB
ATH Change:	-82.0725 %
ICP =    THB
Market Cap:	49000238955 THB
24h High: 	206.34 THB
24h Low: 	195.44 THB
24h Change:	2.691 %
All Time High:	21774 THB
ATH Change:	-99.06946 %
HBAR =    THB
Market Cap:	48198577788 THB
24h High: 	2.26 THB
24h Low: 	2.19 THB
24h Change:	1.39676 %
All Time High:	18.71 THB
ATH Change:	-87.98128 %
FIL =    THB
Market Cap:	46008888241 THB
24h High: 	201.27 THB
24h Low: 	194.97 THB
24h Change:	3.2472 %
All Time High:	7403.05 THB
ATH Change:	-97.28376 %
EGLD =    THB
Market Cap:	44962549628 THB
24h High: 	1994.24 THB
24h Low: 	1923.93 THB
24h Change:	2.19631 %
All Time High:	18054.66 THB
ATH Change:	-89.02963 %
AXS =    THB
Market Cap:	44496253739 THB
24h High: 	535.01 THB
24h Low: 	508.8 THB
24h Change:	3.27213 %
All Time High:	5484.12 THB
ATH Change:	-90.24826 %
THETA =    THB
Market Cap:	44260279370 THB
24h High: 	44.46 THB
24h Low: 	42.76 THB
24h Change:	3.06434 %
All Time High:	490.46 THB
ATH Change:	-90.99571 %
TUSD =    THB
Market Cap:	43998440311 THB
24h High: 	36.42 THB
24h Low: 	35.74 THB
24h Change:	0.97871 %
All Time High:	52.82 THB
ATH Change:	-31.20404 %
BSV =    THB
Market Cap:	37746275799 THB
24h High: 	1976.75 THB
24h Low: 	1907.05 THB
24h Change:	2.12101 %
All Time High:	15259.63 THB
ATH Change:	-87.09233 %
EOS =    THB
Market Cap:	36032445944 THB
24h High: 	36.01 THB
24h Low: 	34.41 THB
24h Change:	4.76349 %
All Time High:	670.94 THB
ATH Change:	-94.65464 %
HNT =    THB
Market Cap:	35019877368 THB
24h High: 	338 THB
24h Low: 	323.68 THB
24h Change:	0.60631 %
All Time High:	1799.7 THB
ATH Change:	-81.53843 %
CUSDC =    THB
Market Cap:	32949695716 THB
24h High: 	0.820495 THB
24h Low: 	0.812314 THB
24h Change:	0.59186 %
All Time High:	1.84 THB
ATH Change:	-55.45358 %
MKR =    THB
Market Cap:	31952643081 THB
24h High: 	35708 THB
24h Low: 	33055 THB
24h Change:	6.54197 %
All Time High:	195970 THB
ATH Change:	-82.05028 %
AAVE =    THB
Market Cap:	31843664014 THB
24h High: 	2281.23 THB
24h Low: 	2154.1 THB
24h Change:	4.46993 %
All Time High:	20790 THB
ATH Change:	-89.10033 %
KCS =    THB
Market Cap:	31617588322 THB
24h High: 	325.3 THB
24h Low: 	308.98 THB
24h Change:	4.68091 %
All Time High:	970.69 THB
ATH Change:	-66.7458 %
USDP =    THB
Market Cap:	30816789293 THB
24h High: 	36.35 THB
24h Low: 	35.79 THB
24h Change:	0.60365 %
All Time High:	36.91 THB
ATH Change:	-1.75994 %
QNT =    THB
Market Cap:	30225723231 THB
24h High: 	2255.92 THB
24h Low: 	2098.79 THB
24h Change:	4.37862 %
All Time High:	13977.05 THB
ATH Change:	-83.91602 %
XEC =    THB
Market Cap:	29761538504 THB
24h High: 	0.00174682 THB
24h Low: 	0.0014422 THB
24h Change:	4.04252 %
All Time High:	0.01233848 THB
ATH Change:	-87.38258 %
BTT =    THB
Market Cap:	29414231120 THB
24h High: 	3.155E-5 THB
24h Low: 	3.062E-5 THB
24h Change:	2.52521 %
All Time High:	0.00011336 THB
ATH Change:	-72.27237 %
HBTC =    THB
Market Cap:	28812216656 THB
24h High: 	741538 THB
24h Low: 	713107 THB
24h Change:	3.21025 %
All Time High:	5627803 THB
ATH Change:	-86.88571 %
10SET =    THB
Market Cap:	28733479257 THB
24h High: 	149.01 THB
24h Low: 	143.78 THB
24h Change:	3.52017 %
All Time High:	202.45 THB
ATH Change:	-26.49724 %
MIOTA =    THB
Market Cap:	27748941819 THB
24h High: 	9.99 THB
24h Low: 	9.65 THB
24h Change:	2.37227 %
All Time High:	171.69 THB
ATH Change:	-94.20196 %
USDN =    THB
Market Cap:	27660247039 THB
24h High: 	36.16 THB
24h Low: 	35.31 THB
24h Change:	1.01976 %
All Time High:	77.47 THB
ATH Change:	-53.51796 %
ZEC =    THB
Market Cap:	26599027697 THB
24h High: 	2108.03 THB
24h Low: 	2012.8 THB
24h Change:	2.24983 %
All Time High:	111838 THB
ATH Change:	-98.11821 %
GRT =    THB
Market Cap:	26376779576 THB
24h High: 	3.57 THB
24h Low: 	3.44 THB
24h Change:	2.18502 %
All Time High:	85.02 THB
ATH Change:	-95.82479 %
USDD =    THB
Market Cap:	26013525051 THB
24h High: 	36.05 THB
24h Low: 	35.45 THB
24h Change:	0.67197 %
All Time High:	36.05 THB
ATH Change:	-0.28859 %
HT =    THB
Market Cap:	25374086721 THB
24h High: 	166.52 THB
24h Low: 	160.18 THB
24h Change:	2.08881 %
All Time High:	1239.72 THB
ATH Change:	-86.74248 %
RUNE =    THB
Market Cap:	24725870250 THB
24h High: 	82.43 THB
24h Low: 	74.01 THB
24h Change:	9.06945 %
All Time High:	655.24 THB
ATH Change:	-87.51989 %
KLAY =    THB
Market Cap:	24649641709 THB
24h High: 	8.49 THB
24h Low: 	8.29 THB
24h Change:	0.60909 %
All Time High:	135.48 THB
ATH Change:	-93.77883 %
BAT =    THB
Market Cap:	23855568808 THB
24h High: 	16.36 THB
24h Low: 	15.45 THB
24h Change:	-0.33661 %
All Time High:	64.03 THB
ATH Change:	-75.15245 %
FTM =    THB
Market Cap:	23841065033 THB
24h High: 	9.47 THB
24h Low: 	9.04 THB
24h Change:	2.36814 %
All Time High:	115.03 THB
ATH Change:	-91.86502 %
CETH =    THB
Market Cap:	22622656331 THB
24h High: 	834.4 THB
24h Low: 	796.44 THB
24h Change:	3.96628 %
All Time High:	3230.06 THB
ATH Change:	-74.36486 %
XRD =    THB
Market Cap:	22344372675 THB
24h High: 	2.29 THB
24h Low: 	2.22 THB
24h Change:	0.99801 %
All Time High:	21.36 THB
ATH Change:	-89.41919 %
NEO =    THB
Market Cap:	21666837002 THB
24h High: 	307.46 THB
24h Low: 	297.05 THB
24h Change:	2.66341 %
All Time High:	6331.84 THB
ATH Change:	-95.1605 %
AR =    THB
Market Cap:	21530364501 THB
24h High: 	446.9 THB
24h Low: 	418.01 THB
24h Change:	-0.79047 %
All Time High:	2974.38 THB
ATH Change:	-85.6887 %
GT =    THB
Market Cap:	21397632154 THB
24h High: 	146.71 THB
24h Low: 	143.41 THB
24h Change:	0.08604 %
All Time High:	404.17 THB
ATH Change:	-64.44242 %
SNX =    THB
Market Cap:	21387925065 THB
24h High: 	98.81 THB
24h Low: 	93.02 THB
24h Change:	-0.98363 %
All Time High:	851.93 THB
ATH Change:	-88.9875 %
PAXG =    THB
Market Cap:	21187590334 THB
24h High: 	64085 THB
24h Low: 	62918 THB
24h Change:	-0.77964 %
All Time High:	70601 THB
ATH Change:	-10.63849 %
GMT =    THB
Market Cap:	21064530805 THB
24h High: 	35.43 THB
24h Low: 	31.86 THB
24h Change:	5.57125 %
All Time High:	141.57 THB
ATH Change:	-75.09862 %
CDAI =    THB
Market Cap:	21044128991 THB
24h High: 	0.799677 THB
24h Low: 	0.790673 THB
24h Change:	0.59521 %
All Time High:	0.984762 THB
ATH Change:	-18.96543 %
EVMOS =    THB
Market Cap:	20914198606 THB
24h High: 	103.8 THB
24h Low: 	81.48 THB
24h Change:	22.55789 %
All Time High:	235.56 THB
ATH Change:	-56.31282 %
ZIL =    THB
Market Cap:	20691236940 THB
24h High: 	1.44 THB
24h Low: 	1.39 THB
24h Change:	1.31529 %
All Time High:	7.98 THB
ATH Change:	-82.1847 %
CHZ =    THB
Market Cap:	19280953855 THB
24h High: 	3.62 THB
24h Low: 	3.49 THB
24h Change:	1.87916 %
All Time High:	26.98 THB
ATH Change:	-86.6789 %
DFI =    THB
Market Cap:	19239453643 THB
24h High: 	35.06 THB
24h Low: 	32.68 THB
24h Change:	5.96026 %
All Time High:	189.89 THB
ATH Change:	-81.60929 %
WAVES =    THB
Market Cap:	19221818895 THB
24h High: 	193.55 THB
24h Low: 	187.35 THB
24h Change:	0.88683 %
All Time High:	2041.23 THB
ATH Change:	-90.626 %
STX =    THB
Market Cap:	18922701520 THB
24h High: 	14.62 THB
24h Low: 	14.05 THB
24h Change:	-0.76283 %
All Time High:	114.29 THB
ATH Change:	-87.49129 %
LRC =    THB
Market Cap:	18392477176 THB
24h High: 	14.96 THB
24h Low: 	14.49 THB
24h Change:	1.17996 %
All Time High:	123.01 THB
ATH Change:	-88.01452 %
USTC =    THB
Market Cap:	18369733276 THB
24h High: 	2.2 THB
24h Low: 	1.75 THB
24h Change:	-8.52697 %
All Time High:	35.31 THB
ATH Change:	-94.70806 %
ENJ =    THB
Market Cap:	18231266833 THB
24h High: 	19.87 THB
24h Low: 	18.86 THB
24h Change:	0.37974 %
All Time High:	160.82 THB
ATH Change:	-87.90127 %
BIT =    THB
Market Cap:	17841453664 THB
24h High: 	15.93 THB
24h Low: 	15.53 THB
24h Change:	2.58806 %
All Time High:	101.83 THB
ATH Change:	-84.37227 %
DASH =    THB
Market Cap:	17353488166 THB
24h High: 	1608.18 THB
24h Low: 	1529.07 THB
24h Change:	4.03098 %
All Time High:	48855 THB
ATH Change:	-96.72184 %
KSM =    THB
Market Cap:	16730382951 THB
24h High: 	1867.4 THB
24h Low: 	1783.89 THB
24h Change:	2.82849 %
All Time High:	19569.65 THB
ATH Change:	-90.48677 %
CAKE =    THB
Market Cap:	16636815239 THB
24h High: 	114.6 THB
24h Low: 	110.41 THB
24h Change:	3.2756 %
All Time High:	1371.7 THB
ATH Change:	-91.66255 %
XAUT =    THB
Market Cap:	15998799670 THB
24h High: 	65851 THB
24h Low: 	64603 THB
24h Change:	-0.92717 %
All Time High:	68417 THB
ATH Change:	-5.40947 %
AMP =    THB
Market Cap:	15872061731 THB
24h High: 	0.335104 THB
24h Low: 	0.324399 THB
24h Change:	-0.05084 %
All Time High:	3.77 THB
ATH Change:	-91.23182 %
CELO =    THB
Market Cap:	15046070470 THB
24h High: 	33.73 THB
24h Low: 	32.28 THB
24h Change:	-0.23019 %
All Time High:	318.6 THB
ATH Change:	-89.56193 %
GALA =    THB
Market Cap:	14747915050 THB
24h High: 	1.96 THB
24h Low: 	1.88 THB
24h Change:	2.10003 %
All Time High:	27.59 THB
ATH Change:	-92.92059 %
KAVA =    THB
Market Cap:	14673130821 THB
24h High: 	67.76 THB
24h Low: 	63.74 THB
24h Change:	2.21155 %
All Time High:	295.93 THB
ATH Change:	-77.7175 %
MINA =    THB
Market Cap:	14001886586 THB
24h High: 	24.79 THB
24h Low: 	23.07 THB
24h Change:	4.59946 %
All Time High:	283.35 THB
ATH Change:	-91.4406 %
CRV =    THB
Market Cap:	13983440956 THB
24h High: 	36.16 THB
24h Low: 	33.09 THB
24h Change:	6.17967 %
All Time High:	477.23 THB
ATH Change:	-92.52985 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled THB value: THB