BTC =    THB
Market Cap:	20705087586768 THB
24h High: 	1120923 THB
24h Low: 	1071923 THB
24h Change:	2.70358 %
All Time High:	1261630 THB
ATH Change:	-11.78823 %
ETH =    THB
Market Cap:	4679647660829 THB
24h High: 	40937 THB
24h Low: 	36401 THB
24h Change:	11.63615 %
All Time High:	46006 THB
ATH Change:	-11.01743 %
USDT =    THB
Market Cap:	731951464157 THB
24h High: 	30.49 THB
24h Low: 	29.9 THB
24h Change:	0.22126 %
All Time High:	44.23 THB
ATH Change:	-32.06115 %
DOT =    THB
Market Cap:	488960330549 THB
24h High: 	536.91 THB
24h Low: 	479.11 THB
24h Change:	-4.16778 %
All Time High:	573.09 THB
ATH Change:	-11.05396 %
XRP =    THB
Market Cap:	415466745717 THB
24h High: 	9.71 THB
24h Low: 	8.36 THB
24h Change:	9.48393 %
All Time High:	109.3 THB
ATH Change:	-91.64766 %
ADA =    THB
Market Cap:	345810947382 THB
24h High: 	11.5 THB
24h Low: 	10.89 THB
24h Change:	-2.88431 %
All Time High:	38.01 THB
ATH Change:	-70.6437 %
LTC =    THB
Market Cap:	326504033299 THB
24h High: 	4917.25 THB
24h Low: 	4216.53 THB
24h Change:	14.73296 %
All Time High:	11773.8 THB
ATH Change:	-58.17528 %
BCH =    THB
Market Cap:	294716426768 THB
24h High: 	15838.91 THB
24h Low: 	14297.94 THB
24h Change:	9.60597 %
All Time High:	123834 THB
ATH Change:	-87.2263 %
LINK =    THB
XLM =    THB
Market Cap:	204587134090 THB
24h High: 	9.42 THB
24h Low: 	8.89 THB
24h Change:	2.10525 %
All Time High:	28.31 THB
ATH Change:	-67.29767 %
BNB =    THB
Market Cap:	202365429597 THB
24h High: 	1399.25 THB
24h Low: 	1328.78 THB
24h Change:	-1.1224 %
All Time High:	1408.92 THB
ATH Change:	-2.72228 %
USDC =    THB
Market Cap:	153732664773 THB
24h High: 	30.44 THB
24h Low: 	29.87 THB
24h Change:	-0.37707 %
All Time High:	37.42 THB
ATH Change:	-19.67719 %
WBTC =    THB
Market Cap:	123445954895 THB
24h High: 	1121978 THB
24h Low: 	1074110 THB
24h Change:	3.29038 %
All Time High:	1255157 THB
ATH Change:	-10.65105 %
BSV =    THB
Market Cap:	117964388367 THB
24h High: 	6352.04 THB
24h Low: 	6056.94 THB
24h Change:	3.35142 %
All Time High:	13272.33 THB
ATH Change:	-52.1509 %
EOS =    THB
Market Cap:	82623723877 THB
24h High: 	86.77 THB
24h Low: 	82.49 THB
24h Change:	4.18082 %
All Time High:	670.94 THB
ATH Change:	-87.07447 %
XMR =    THB
Market Cap:	82511692618 THB
24h High: 	4725.82 THB
24h Low: 	4539.63 THB
24h Change:	-0.35939 %
All Time High:	17506.27 THB
ATH Change:	-73.54628 %
AAVE =    THB
Market Cap:	76201910653 THB
24h High: 	6299.52 THB
24h Low: 	5509.46 THB
24h Change:	6.6583 %
All Time High:	6299.52 THB
ATH Change:	-2.08405 %
TRX =    THB
Market Cap:	68846460791 THB
24h High: 	0.968048 THB
24h Low: 	0.915626 THB
24h Change:	5.25275 %
All Time High:	7.45 THB
ATH Change:	-87.07115 %
XTZ =    THB
Market Cap:	67868404945 THB
24h High: 	93.03 THB
24h Low: 	87.35 THB
24h Change:	-0.51875 %
All Time High:	137.9 THB
ATH Change:	-35.13457 %
ATOM =    THB
Market Cap:	67579798264 THB
24h High: 	303.53 THB
24h Low: 	261.82 THB
24h Change:	1.88231 %
All Time High:	303.53 THB
ATH Change:	-6.26421 %
SNX =    THB
Market Cap:	66261004744 THB
24h High: 	488.28 THB
24h Low: 	452.74 THB
24h Change:	2.914 %
All Time High:	511.94 THB
ATH Change:	-7.77381 %
XEM =    THB
Market Cap:	64693412866 THB
24h High: 	7.44 THB
24h Low: 	6.69 THB
24h Change:	7.15958 %
All Time High:	60.09 THB
ATH Change:	-88.03831 %
THETA =    THB
Market Cap:	62207560035 THB
24h High: 	62.6 THB
24h Low: 	59.62 THB
24h Change:	2.15082 %
All Time High:	75.12 THB
ATH Change:	-16.84233 %
UNI =    THB
Market Cap:	60626162432 THB
24h High: 	294.77 THB
24h Low: 	268.68 THB
24h Change:	4.44091 %
All Time High:	294.77 THB
ATH Change:	-5.09743 %
VET =    THB
Market Cap:	58481960178 THB
24h High: 	0.943846 THB
24h Low: 	0.827212 THB
24h Change:	9.03158 %
All Time High:	0.95468 THB
ATH Change:	-5.33548 %
CRO =    THB
Market Cap:	57972120382 THB
24h High: 	2.59 THB
24h Low: 	2.37 THB
24h Change:	5.30288 %
All Time High:	6.01 THB
ATH Change:	-57.5802 %
NEO =    THB
Market Cap:	57053832872 THB
24h High: 	850.27 THB
24h Low: 	727.54 THB
24h Change:	11.18769 %
All Time High:	6331.84 THB
ATH Change:	-87.22126 %
OKB =    THB
Market Cap:	55535666274 THB
24h High: 	206.78 THB
24h Low: 	194.75 THB
24h Change:	0.30792 %
All Time High:	286.66 THB
ATH Change:	-29.25127 %
CEL =    THB
Market Cap:	55170246992 THB
24h High: 	145.68 THB
24h Low: 	135.57 THB
24h Change:	4.48867 %
All Time High:	205.89 THB
ATH Change:	-29.8493 %
CETH =    THB
Market Cap:	46164041105 THB
24h High: 	815.69 THB
24h Low: 	731.2 THB
24h Change:	11.16429 %
All Time High:	818.66 THB
ATH Change:	0 %
DAI =    THB
Market Cap:	42206034290 THB
24h High: 	30.32 THB
24h Low: 	29.93 THB
24h Change:	-0.24495 %
All Time High:	39.09 THB
ATH Change:	-23.21887 %
LEO =    THB
Market Cap:	40983624669 THB
24h High: 	42.52 THB
24h Low: 	39.61 THB
24h Change:	0.70408 %
All Time High:	62.31 THB
ATH Change:	-32.01239 %
CUSDC =    THB
Market Cap:	40823057254 THB
24h High: 	0.720375 THB
24h Low: 	0.637303 THB
24h Change:	-0.51353 %
All Time High:	1.84 THB
ATH Change:	-65.00924 %
MIOTA =    THB
Market Cap:	39445780930 THB
24h High: 	14.55 THB
24h Low: 	13.15 THB
24h Change:	7.92531 %
All Time High:	171.69 THB
ATH Change:	-91.75411 %
MKR =    THB
Market Cap:	39233223868 THB
24h High: 	43957 THB
24h Low: 	41422 THB
24h Change:	0.35308 %
All Time High:	59467 THB
ATH Change:	-26.54559 %
DASH =    THB
Market Cap:	38855178064 THB
24h High: 	3959.31 THB
24h Low: 	3679.21 THB
24h Change:	5.59357 %
All Time High:	48855 THB
ATH Change:	-91.98858 %
DOGE =    THB
Market Cap:	36066839863 THB
24h High: 	0.286136 THB
24h Low: 	0.271085 THB
24h Change:	2.30038 %
All Time High:	0.565578 THB
ATH Change:	-50.18428 %
HT =    THB
Market Cap:	35520823186 THB
24h High: 	188.45 THB
24h Low: 	161.19 THB
24h Change:	11.97559 %
All Time High:	189.08 THB
ATH Change:	-2.90282 %
BUSD =    THB
Market Cap:	34785980502 THB
24h High: 	30.46 THB
24h Low: 	29.86 THB
24h Change:	-0.44918 %
All Time High:	36.97 THB
ATH Change:	-18.87473 %
YFI =    THB
Market Cap:	33971529350 THB
24h High: 	1201989 THB
24h Low: 	1104683 THB
24h Change:	-2.15358 %
All Time High:	1365825 THB
ATH Change:	-17.70471 %
ZEC =    THB
Market Cap:	33546213444 THB
24h High: 	3167.72 THB
24h Low: 	3057.36 THB
24h Change:	0.30441 %
All Time High:	111838 THB
ATH Change:	-97.19912 %
FIL =    THB
Market Cap:	31494272510 THB
24h High: 	741 THB
24h Low: 	702.47 THB
24h Change:	-4.85662 %
All Time High:	6525.22 THB
ATH Change:	-89.18707 %
AVAX =    THB
Market Cap:	30213359812 THB
24h High: 	414.75 THB
24h Low: 	363.75 THB
24h Change:	-7.05522 %
All Time High:	431.74 THB
ATH Change:	-8.39754 %
SOL =    THB
Market Cap:	30029309278 THB
24h High: 	124.75 THB
24h Low: 	113.04 THB
24h Change:	-4.99984 %
All Time High:	151.45 THB
ATH Change:	-24.32987 %
FTT =    THB
Market Cap:	29698543615 THB
24h High: 	333.15 THB
24h Low: 	307.87 THB
24h Change:	6.44626 %
All Time High:	333.15 THB
ATH Change:	0 %
KSM =    THB
Market Cap:	29019266158 THB
24h High: 	3606.13 THB
24h Low: 	3104.15 THB
24h Change:	-8.25155 %
All Time High:	3626.78 THB
ATH Change:	-11.31386 %
COMP =    THB
Market Cap:	28622818504 THB
24h High: 	7124.97 THB
24h Low: 	6718.55 THB
24h Change:	0.24705 %
All Time High:	11561.59 THB
ATH Change:	-40.28513 %
ETC =    THB
Market Cap:	28159843142 THB
24h High: 	242.09 THB
24h Low: 	226.35 THB
24h Change:	5.44434 %
All Time High:	1415.59 THB
ATH Change:	-82.89832 %
SUSHI =    THB
Market Cap:	28105258274 THB
24h High: 	231.34 THB
24h Low: 	208.57 THB
24h Change:	1.77723 %
All Time High:	275.26 THB
ATH Change:	-20.71645 %
ZIL =    THB
Market Cap:	26991047367 THB
24h High: 	2.44 THB
24h Low: 	2.21 THB
24h Change:	4.9038 %
All Time High:	6.19 THB
ATH Change:	-62.6303 %
CDAI =    THB
Market Cap:	25205353320 THB
24h High: 	0.633603 THB
24h Low: 	0.625592 THB
24h Change:	-0.36404 %
All Time High:	0.984762 THB
ATH Change:	-36.08005 %
WAVES =    THB
Market Cap:	22666166552 THB
24h High: 	240.17 THB
24h Low: 	221.47 THB
24h Change:	-5.20347 %
All Time High:	525.87 THB
ATH Change:	-56.89768 %
DCR =    THB
Market Cap:	20773504804 THB
24h High: 	1722.16 THB
24h Low: 	1638.92 THB
24h Change:	-1.27316 %
All Time High:	4109.71 THB
ATH Change:	-59.57195 %
UMA =    THB
Market Cap:	20593982475 THB
24h High: 	371.77 THB
24h Low: 	312.59 THB
24h Change:	18.14968 %
All Time High:	858.33 THB
ATH Change:	-56.76598 %
GRT =    THB
Market Cap:	20315684601 THB
24h High: 	19.66 THB
24h Low: 	15.97 THB
24h Change:	-8.00296 %
All Time High:	23.23 THB
ATH Change:	-29.26106 %
EGLD =    THB
Market Cap:	20034465113 THB
24h High: 	1226.16 THB
24h Low: 	1158.11 THB
24h Change:	-0.65203 %
All Time High:	1258.33 THB
ATH Change:	-6.52474 %
HBTC =    THB
Market Cap:	19941861512 THB
24h High: 	1135100 THB
24h Low: 	1070819 THB
24h Change:	3.64588 %
All Time High:	1255892 THB
ATH Change:	-12.05861 %
NEAR =    THB
Market Cap:	18596473722 THB
24h High: 	77.92 THB
24h Low: 	69.43 THB
24h Change:	-8.22872 %
All Time High:	82.73 THB
ATH Change:	-13.33436 %
OMG =    THB
Market Cap:	17089994934 THB
24h High: 	129.08 THB
24h Low: 	119.06 THB
24h Change:	-5.37848 %
All Time High:	813.92 THB
ATH Change:	-85.02825 %
ONT =    THB
Market Cap:	16652342381 THB
24h High: 	21.81 THB
24h Low: 	20.48 THB
24h Change:	1.2752 %
All Time High:	319.51 THB
ATH Change:	-93.50834 %
LRC =    THB
Market Cap:	16632273778 THB
24h High: 	13.99 THB
24h Low: 	12.07 THB
24h Change:	11.79839 %
All Time High:	77.61 THB
ATH Change:	-82.59225 %
REN =    THB
Market Cap:	15995325261 THB
24h High: 	18.85 THB
24h Low: 	17.19 THB
24h Change:	-1.109 %
All Time High:	20.35 THB
ATH Change:	-10.48965 %
RENBTC =    THB
Market Cap:	15610180202 THB
24h High: 	1121741 THB
24h Low: 	1071335 THB
24h Change:	2.8389 %
All Time High:	1256436 THB
ATH Change:	-11.23767 %
RUNE =    THB
Market Cap:	14968617940 THB
24h High: 	66.11 THB
24h Low: 	58.14 THB
24h Change:	11.32239 %
All Time High:	66.11 THB
ATH Change:	-2.10901 %
PAX =    THB
Market Cap:	14509675279 THB
24h High: 	30.57 THB
24h Low: 	29.82 THB
24h Change:	-0.30731 %
All Time High:	36.91 THB
ATH Change:	-18.64095 %
NANO =    THB
Market Cap:	14505128654 THB
24h High: 	116.27 THB
24h Low: 	103.52 THB
24h Change:	4.53697 %
All Time High:	1092.18 THB
ATH Change:	-90.05276 %
ALGO =    THB
Market Cap:	13380593850 THB
24h High: 	17.59 THB
24h Low: 	16.36 THB
24h Change:	-4.05243 %
All Time High:	109.91 THB
ATH Change:	-84.80666 %
ICX =    THB
Market Cap:	13113470997 THB
24h High: 	22.76 THB
24h Low: 	20.62 THB
24h Change:	8.10239 %
All Time High:	424.95 THB
ATH Change:	-94.64991 %
STX =    THB
Market Cap:	12955255766 THB
24h High: 	15.35 THB
24h Low: 	13.99 THB
24h Change:	-4.28221 %
All Time High:	17.95 THB
ATH Change:	-21.32139 %
ZRX =    THB
Market Cap:	12952064619 THB
24h High: 	18.85 THB
24h Low: 	16.86 THB
24h Change:	-4.5275 %
All Time High:	82.39 THB
ATH Change:	-79.10752 %
LUNA =    THB
Market Cap:	12934439620 THB
24h High: 	27.48 THB
24h Low: 	23.81 THB
24h Change:	10.17784 %
All Time High:	178.92 THB
ATH Change:	-84.97387 %
HBAR =    THB
Market Cap:	12696091051 THB
24h High: 	1.94 THB
24h Low: 	1.79 THB
24h Change:	5.26814 %
All Time High:	9.93 THB
ATH Change:	-81.07478 %
RSR =    THB
Market Cap:	12694407114 THB
24h High: 	1.48 THB
24h Low: 	1.25 THB
24h Change:	9.06583 %
All Time High:	1.49 THB
ATH Change:	-8.45512 %
TUSD =    THB
Market Cap:	12572593901 THB
24h High: 	30.36 THB
24h Low: 	29.89 THB
24h Change:	-0.19318 %
All Time High:	52.82 THB
ATH Change:	-43.04072 %
BAT =    THB
Market Cap:	12489381788 THB
24h High: 	8.83 THB
24h Low: 	8.24 THB
24h Change:	1.19751 %
All Time High:	30.97 THB
ATH Change:	-72.8374 %
DGB =    THB
Market Cap:	11668546104 THB
24h High: 	0.836214 THB
24h Low: 	0.788331 THB
24h Change:	3.7771 %
All Time High:	4.35 THB
ATH Change:	-80.78081 %
NEXO =    THB
Market Cap:	11233072740 THB
24h High: 	20.93 THB
24h Low: 	19.06 THB
24h Change:	6.03293 %
All Time High:	22.58 THB
ATH Change:	-10.45672 %
IOST =    THB
Market Cap:	10742331453 THB
24h High: 	0.640426 THB
24h Low: 	0.565227 THB
24h Change:	-8.60147 %
All Time High:	4.1 THB
ATH Change:	-85.98455 %
NXM =    THB
Market Cap:	10285554827 THB
24h High: 	1532.19 THB
24h Low: 	1408.27 THB
24h Change:	10.38809 %
All Time High:	2350.96 THB
ATH Change:	-34.82711 %
QTUM =    THB
Market Cap:	10104947364 THB
24h High: 	101.23 THB
24h Low: 	95.9 THB
24h Change:	0.23285 %
All Time High:	3224.51 THB
ATH Change:	-96.96849 %
ALINK =    THB
EWT =    THB
Market Cap:	9647732861 THB
24h High: 	298.09 THB
24h Low: 	277.23 THB
24h Change:	0.3083 %
All Time High:	428.8 THB
ATH Change:	-30.83762 %
AMPL =    THB
Market Cap:	9461909815 THB
24h High: 	35.94 THB
24h Low: 	28.13 THB
24h Change:	25.07368 %
All Time High:	127.18 THB
ATH Change:	-72.31073 %
ZEN =    THB
Market Cap:	9377794852 THB
24h High: 	974.62 THB
24h Low: 	876.8 THB
24h Change:	-8.82619 %
All Time High:	2118.79 THB
ATH Change:	-58.55244 %
BCHA =    THB
Market Cap:	8921774134 THB
24h High: 	480.69 THB
24h Low: 	451.08 THB
24h Change:	-0.32296 %
All Time High:	1018.6 THB
ATH Change:	-53.11989 %
HUSD =    THB
Market Cap:	8662324786 THB
24h High: 	30.46 THB
24h Low: 	29.74 THB
24h Change:	-1.07011 %
All Time High:	40.18 THB
ATH Change:	-25.74894 %
CHSB =    THB
Market Cap:	8632995223 THB
24h High: 	9.42 THB
24h Low: 	8.98 THB
24h Change:	2.94358 %
All Time High:	10.65 THB
ATH Change:	-12.37983 %
CRV =    THB
Market Cap:	8526499662 THB
24h High: 	49.48 THB
24h Low: 	42.29 THB
24h Change:	-9.83711 %
All Time High:	1677.97 THB
ATH Change:	-97.3862 %
ENJ =    THB
Market Cap:	8469471715 THB
24h High: 	9.3 THB
24h Low: 	7.1 THB
24h Change:	23.16003 %
All Time High:	14.95 THB
ATH Change:	-40.01251 %
KNC =    THB
Market Cap:	7883043169 THB
24h High: 	41.78 THB
24h Low: 	36.38 THB
24h Change:	5.73702 %
All Time High:	187.27 THB
ATH Change:	-79.19553 %
VGX =    THB
Market Cap:	7730605330 THB
24h High: 	37.8 THB
24h Low: 	33.91 THB
24h Change:	-6.27361 %
All Time High:	401.34 THB
ATH Change:	-91.4607 %
BAL =    THB
Market Cap:	7697354523 THB
24h High: 	725.94 THB
24h Low: 	638.39 THB
24h Change:	12.73676 %
All Time High:	1151.27 THB
ATH Change:	-37.40397 %
ESD =    THB
Market Cap:	7630260434 THB
24h High: 	17.93 THB
24h Low: 	15.05 THB
24h Change:	-8.01003 %
All Time High:	746.79 THB
ATH Change:	-97.91669 %
BTT =    THB
Market Cap:	7377459595 THB
24h High: 	0.01130132 THB
24h Low: 	0.01073117 THB
24h Change:	4.46066 %
All Time High:	0.058653 THB
ATH Change:	-80.68272 %
QNT =    THB
Market Cap:	7258589642 THB
24h High: 	596.48 THB
24h Low: 	541.44 THB
24h Change:	4.18982 %
All Time High:	632.15 THB
ATH Change:	-6.45991 %
OCEAN =    THB
Market Cap:	7121691065 THB
24h High: 	18.49 THB
24h Low: 	16.58 THB
24h Change:	-4.89017 %
All Time High:	23.32 THB
ATH Change:	-27.37524 %
BAND =    THB
Market Cap:	7059411463 THB
24h High: 	317.2 THB
24h Low: 	294.06 THB
24h Change:	3.08724 %
All Time High:	545.07 THB
ATH Change:	-42.44578 %
SC =    THB
Market Cap:	6995140193 THB
24h High: 	0.155564 THB
24h Low: 	0.140166 THB
24h Change:	9.98507 %
All Time High:	2.99 THB
ATH Change:	-94.8347 %
BTG =    THB
Market Cap:	6710244791 THB
24h High: 	383.8 THB
24h Low: 	368.84 THB
24h Change:	3.06098 %
All Time High:	14923.81 THB
ATH Change:	-97.42828 %
XVG =    THB
Market Cap:	6708322867 THB
24h High: 	0.413905 THB
24h Low: 	0.387188 THB
24h Change:	1.38028 %
All Time High:	8.58 THB
ATH Change:	-95.23753 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled THB value: THB