BTC =    THB
Market Cap:	32706527298554 THB
24h High: 	1737508 THB
24h Low: 	1610326 THB
24h Change:	7.41509 %
All Time High:	2258593 THB
ATH Change:	-23.35654 %
ETH =    THB
Market Cap:	17592395760857 THB
24h High: 	149110 THB
24h Low: 	134857 THB
24h Change:	9.95583 %
All Time High:	161550 THB
ATH Change:	-8.2127 %
BNB =    THB
Market Cap:	3331065001770 THB
24h High: 	20112 THB
24h Low: 	18439.71 THB
24h Change:	7.43989 %
All Time High:	22319 THB
ATH Change:	-11.23436 %
USDT =    THB
Market Cap:	2594064118293 THB
24h High: 	34.41 THB
24h Low: 	33.61 THB
24h Change:	-0.723 %
All Time High:	44.23 THB
ATH Change:	-23.86548 %
SOL =    THB
Market Cap:	2075423108618 THB
24h High: 	6854.62 THB
24h Low: 	6090.34 THB
24h Change:	11.39602 %
All Time High:	8645.65 THB
ATH Change:	-21.03618 %
ADA =    THB
Market Cap:	1558754779796 THB
24h High: 	49.61 THB
24h Low: 	43.07 THB
24h Change:	12.86538 %
All Time High:	100.26 THB
ATH Change:	-51.51721 %
USDC =    THB
Market Cap:	1374226035127 THB
24h High: 	34.23 THB
24h Low: 	33.61 THB
24h Change:	-0.71514 %
All Time High:	37.42 THB
ATH Change:	-9.94242 %
XRP =    THB
Market Cap:	1331225432874 THB
24h High: 	28.49 THB
24h Low: 	25.69 THB
24h Change:	9.66322 %
All Time High:	109.3 THB
ATH Change:	-74.22071 %
DOT =    THB
Market Cap:	1053685732259 THB
24h High: 	994.6 THB
24h Low: 	855.3 THB
24h Change:	15.924 %
All Time High:	1830.82 THB
ATH Change:	-45.67632 %
LUNA =    THB
Market Cap:	951392002813 THB
24h High: 	2469.45 THB
24h Low: 	2094.75 THB
24h Change:	18.42177 %
All Time High:	2632.18 THB
ATH Change:	-6.34773 %
DOGE =    THB
Market Cap:	807421157340 THB
24h High: 	6.13 THB
24h Low: 	5.49 THB
24h Change:	11.14099 %
All Time High:	22.71 THB
ATH Change:	-73.1518 %
AVAX =    THB
Market Cap:	769451850419 THB
24h High: 	3252.84 THB
24h Low: 	2652.81 THB
24h Change:	18.92129 %
All Time High:	4755.96 THB
ATH Change:	-32.85451 %
SHIB =    THB
Market Cap:	702416330475 THB
24h High: 	0.00130304 THB
24h Low: 	0.00114228 THB
24h Change:	11.97751 %
All Time High:	0.0028665 THB
ATH Change:	-54.96635 %
CRO =    THB
Market Cap:	552696373232 THB
24h High: 	22.1 THB
24h Low: 	17.41 THB
24h Change:	25.68683 %
All Time High:	32.24 THB
ATH Change:	-32.07715 %
MATIC =    THB
Market Cap:	546839871918 THB
24h High: 	81.51 THB
24h Low: 	59.62 THB
24h Change:	33.46401 %
All Time High:	82.31 THB
ATH Change:	-3.82089 %
BUSD =    THB
Market Cap:	449341746285 THB
24h High: 	34.27 THB
24h Low: 	33.57 THB
24h Change:	-0.79855 %
All Time High:	36.97 THB
ATH Change:	-8.82211 %
WBTC =    THB
Market Cap:	443768761820 THB
24h High: 	1739161 THB
24h Low: 	1608170 THB
24h Change:	7.50187 %
All Time High:	2309333 THB
ATH Change:	-24.93132 %
ALGO =    THB
Market Cap:	376909531716 THB
24h High: 	60.97 THB
24h Low: 	55.13 THB
24h Change:	8.3582 %
All Time High:	109.91 THB
ATH Change:	-45.40567 %
LTC =    THB
Market Cap:	376900000710 THB
24h High: 	5551.26 THB
24h Low: 	4877.79 THB
24h Change:	11.76331 %
All Time High:	12776.65 THB
ATH Change:	-57.33169 %
LINK =    THB
TRX =    THB
Market Cap:	314590070250 THB
24h High: 	3.1 THB
24h Low: 	2.71 THB
24h Change:	14.08026 %
All Time High:	7.45 THB
ATH Change:	-58.57884 %
DAI =    THB
Market Cap:	301208421738 THB
24h High: 	34.26 THB
24h Low: 	33.61 THB
24h Change:	-0.74196 %
All Time High:	39.09 THB
ATH Change:	-13.64764 %
BCH =    THB
Market Cap:	301036225070 THB
24h High: 	16227.33 THB
24h Low: 	14602.16 THB
24h Change:	8.95958 %
All Time High:	123834 THB
ATH Change:	-87.15181 %
UST =    THB
Market Cap:	279179341741 THB
24h High: 	34.39 THB
24h Low: 	33.65 THB
24h Change:	-0.75801 %
All Time High:	35.31 THB
ATH Change:	-4.39564 %
UNI =    THB
Market Cap:	268579538159 THB
24h High: 	593.25 THB
24h Low: 	522.15 THB
24h Change:	13.2617 %
All Time High:	1401.87 THB
ATH Change:	-57.70175 %
XLM =    THB
Market Cap:	243407204033 THB
24h High: 	10.14 THB
24h Low: 	8.54 THB
24h Change:	15.76666 %
All Time High:	28.31 THB
ATH Change:	-65.09162 %
AXS =    THB
Market Cap:	241612085371 THB
24h High: 	3689.79 THB
24h Low: 	3268.86 THB
24h Change:	12.13371 %
All Time High:	5484.12 THB
ATH Change:	-32.96211 %
ATOM =    THB
Market Cap:	238252404469 THB
24h High: 	851.26 THB
24h Low: 	761.28 THB
24h Change:	10.35469 %
All Time High:	1480.15 THB
ATH Change:	-43.24173 %
OKB =    THB
Market Cap:	237873557759 THB
24h High: 	926.91 THB
24h Low: 	819.9 THB
24h Change:	10.27992 %
All Time High:	1371.21 THB
ATH Change:	-33.82079 %
CETH =    THB
Market Cap:	233641195688 THB
24h High: 	2986.84 THB
24h Low: 	2696.34 THB
24h Change:	10.17368 %
All Time High:	3230.06 THB
ATH Change:	-7.64748 %
STETH =    THB
Market Cap:	226899159561 THB
24h High: 	147781 THB
24h Low: 	133243 THB
24h Change:	10.37417 %
All Time High:	159286 THB
ATH Change:	-7.25311 %
VET =    THB
Market Cap:	218889953151 THB
24h High: 	3.3 THB
24h Low: 	2.76 THB
24h Change:	18.80537 %
All Time High:	8.77 THB
ATH Change:	-62.5925 %
EGLD =    THB
Market Cap:	207691622631 THB
24h High: 	10499.83 THB
24h Low: 	9018.25 THB
24h Change:	14.12198 %
All Time High:	18054.66 THB
ATH Change:	-42.38599 %
FTT =    THB
Market Cap:	207433956733 THB
24h High: 	1502.43 THB
24h Low: 	1367.6 THB
24h Change:	8.88878 %
All Time High:	2755.26 THB
ATH Change:	-45.66482 %
ICP =    THB
Market Cap:	190085311113 THB
24h High: 	1050.09 THB
24h Low: 	923.93 THB
24h Change:	11.5203 %
All Time High:	21774 THB
ATH Change:	-95.22355 %
MANA =    THB
Market Cap:	180160501722 THB
24h High: 	137.73 THB
24h Low: 	110.49 THB
24h Change:	22.8464 %
All Time High:	195.2 THB
ATH Change:	-30.46899 %
FIL =    THB
Market Cap:	179661466297 THB
24h High: 	1344.08 THB
24h Low: 	1224.11 THB
24h Change:	9.14737 %
All Time High:	7403.05 THB
ATH Change:	-81.84681 %
ETC =    THB
Market Cap:	176311512337 THB
24h High: 	1348.45 THB
24h Low: 	1205.61 THB
24h Change:	11.23526 %
All Time High:	5221.42 THB
ATH Change:	-74.3162 %
HBAR =    THB
Market Cap:	175967747199 THB
24h High: 	9.77 THB
24h Low: 	8.27 THB
24h Change:	16.24468 %
All Time High:	18.71 THB
ATH Change:	-48.1948 %
SAND =    THB
Market Cap:	173179842499 THB
24h High: 	194.13 THB
24h Low: 	164.56 THB
24h Change:	15.21916 %
All Time High:	279.87 THB
ATH Change:	-31.80308 %
THETA =    THB
Market Cap:	163238596015 THB
24h High: 	164.96 THB
24h Low: 	144.51 THB
24h Change:	12.95674 %
All Time High:	490.46 THB
ATH Change:	-66.55671 %
CDAI =    THB
Market Cap:	157106031957 THB
24h High: 	0.74614 THB
24h Low: 	0.727829 THB
24h Change:	-0.48758 %
All Time High:	0.984762 THB
ATH Change:	-25.63978 %
FTM =    THB
Market Cap:	145738968618 THB
24h High: 	57.59 THB
24h Low: 	46.81 THB
24h Change:	22.43827 %
All Time High:	115.03 THB
ATH Change:	-49.93615 %
NEAR =    THB
Market Cap:	141175881654 THB
24h High: 	252 THB
24h Low: 	228.43 THB
24h Change:	8.18736 %
All Time High:	437.5 THB
ATH Change:	-43.00802 %
GALA =    THB
Market Cap:	129249754807 THB
24h High: 	18.02 THB
24h Low: 	14.64 THB
24h Change:	16.57916 %
All Time High:	27.59 THB
ATH Change:	-37.73417 %
CUSDC =    THB
Market Cap:	126925217032 THB
24h High: 	0.792484 THB
24h Low: 	0.749269 THB
24h Change:	-0.53816 %
All Time High:	1.84 THB
ATH Change:	-58.96725 %
MIM =    THB
Market Cap:	125173095621 THB
24h High: 	34.47 THB
24h Low: 	33.49 THB
24h Change:	-0.97006 %
All Time High:	35.3 THB
ATH Change:	-4.22405 %
BTT =    THB
Market Cap:	124953411279 THB
24h High: 	0.135563 THB
24h Low: 	0.079661 THB
24h Change:	68.21177 %
All Time High:	0.425302 THB
ATH Change:	-68.03509 %
XTZ =    THB
Market Cap:	123322660326 THB
24h High: 	143.68 THB
24h Low: 	129.01 THB
24h Change:	9.92897 %
All Time High:	307.88 THB
ATH Change:	-53.93572 %
XMR =    THB
Market Cap:	123098018788 THB
24h High: 	6893.27 THB
24h Low: 	6395.1 THB
24h Change:	6.68843 %
All Time High:	17506.27 THB
ATH Change:	-61.02636 %
GRT =    THB
Market Cap:	120269482729 THB
24h High: 	24.43 THB
24h Low: 	20.79 THB
24h Change:	15.2557 %
All Time High:	85.02 THB
ATH Change:	-71.39785 %
KLAY =    THB
Market Cap:	118407803286 THB
24h High: 	46.61 THB
24h Low: 	40.39 THB
24h Change:	14.89363 %
All Time High:	135.48 THB
ATH Change:	-65.59209 %
LEO =    THB
Market Cap:	116041212269 THB
24h High: 	124.98 THB
24h Low: 	117.58 THB
24h Change:	2.64835 %
All Time High:	124.98 THB
ATH Change:	-1.14676 %
HNT =    THB
Market Cap:	113528893657 THB
24h High: 	1137.01 THB
24h Low: 	962.31 THB
24h Change:	14.54421 %
All Time High:	1799.7 THB
ATH Change:	-36.82208 %
MIOTA =    THB
Market Cap:	112876176814 THB
24h High: 	41.06 THB
24h Low: 	35.32 THB
24h Change:	14.96084 %
All Time High:	171.69 THB
ATH Change:	-76.34668 %
FLOW =    THB
Market Cap:	108690475939 THB
24h High: 	348.04 THB
24h Low: 	295.94 THB
24h Change:	16.58527 %
All Time High:	1330.85 THB
ATH Change:	-73.98917 %
EOS =    THB
Market Cap:	107986616285 THB
24h High: 	112.04 THB
24h Low: 	97.31 THB
24h Change:	13.4858 %
All Time High:	670.94 THB
ATH Change:	-83.53983 %
LRC =    THB
Market Cap:	106960342531 THB
24h High: 	87.75 THB
24h Low: 	61.55 THB
24h Change:	39.47634 %
All Time High:	123.01 THB
ATH Change:	-30.21393 %
XRD =    THB
Market Cap:	105753011222 THB
24h High: 	11.1 THB
24h Low: 	8.87 THB
24h Change:	20.76554 %
All Time High:	21.36 THB
ATH Change:	-48.06977 %
CAKE =    THB
Market Cap:	103424599616 THB
24h High: 	421.25 THB
24h Low: 	380.4 THB
24h Change:	9.98288 %
All Time High:	1371.7 THB
ATH Change:	-69.44434 %
OHM =    THB
Market Cap:	101293149329 THB
24h High: 	19376.06 THB
24h Low: 	17395.85 THB
24h Change:	2.39625 %
All Time High:	51071 THB
ATH Change:	-64.76532 %
BSV =    THB
Market Cap:	95447683389 THB
24h High: 	5202.34 THB
24h Low: 	3868.48 THB
24h Change:	30.42648 %
All Time High:	15259.63 THB
ATH Change:	-66.76531 %
ENJ =    THB
Market Cap:	92100451122 THB
24h High: 	100.52 THB
24h Low: 	82.24 THB
24h Change:	19.85988 %
All Time High:	160.82 THB
ATH Change:	-38.70574 %
KSM =    THB
Market Cap:	90890880414 THB
24h High: 	10148.75 THB
24h Low: 	8813.78 THB
24h Change:	14.83575 %
All Time High:	19569.65 THB
ATH Change:	-48.15966 %
AMP =    THB
Market Cap:	88051788703 THB
24h High: 	1.84 THB
24h Low: 	1.64 THB
24h Change:	11.76512 %
All Time High:	3.77 THB
ATH Change:	-51.05588 %
AAVE =    THB
Market Cap:	87047469671 THB
24h High: 	6512.43 THB
24h Low: 	5743.42 THB
24h Change:	11.72217 %
All Time High:	20790 THB
ATH Change:	-68.67815 %
XEC =    THB
Market Cap:	86034855477 THB
24h High: 	0.00461834 THB
24h Low: 	0.00385461 THB
24h Change:	17.20156 %
All Time High:	0.01233848 THB
ATH Change:	-62.97747 %
STX =    THB
Market Cap:	84903475358 THB
24h High: 	81.61 THB
24h Low: 	68.72 THB
24h Change:	17.37853 %
All Time High:	114.29 THB
ATH Change:	-29.41952 %
MKR =    THB
Market Cap:	80694745892 THB
24h High: 	89691 THB
24h Low: 	81915 THB
24h Change:	9.22927 %
All Time High:	195970 THB
ATH Change:	-54.34242 %
AR =    THB
Market Cap:	79873808680 THB
24h High: 	1633.89 THB
24h Low: 	1385.8 THB
24h Change:	15.02477 %
All Time High:	2974.38 THB
ATH Change:	-46.21931 %
QNT =    THB
Market Cap:	78869801077 THB
24h High: 	6068.31 THB
24h Low: 	5140.86 THB
24h Change:	14.39333 %
All Time High:	13977.05 THB
ATH Change:	-57.68943 %
RUNE =    THB
Market Cap:	76742357541 THB
24h High: 	261.15 THB
24h Low: 	229.03 THB
24h Change:	12.99534 %
All Time High:	655.24 THB
ATH Change:	-60.31561 %
ONE =    THB
Market Cap:	76583360601 THB
24h High: 	6.69 THB
24h Low: 	5.47 THB
24h Change:	22.14386 %
All Time High:	12.56 THB
ATH Change:	-46.73387 %
ZEC =    THB
Market Cap:	72982036548 THB
24h High: 	6234.94 THB
24h Low: 	5539.31 THB
24h Change:	10.95777 %
All Time High:	111838 THB
ATH Change:	-94.50429 %
NEO =    THB
Market Cap:	71891553883 THB
24h High: 	1025.16 THB
24h Low: 	894.41 THB
24h Change:	13.96409 %
All Time High:	6331.84 THB
ATH Change:	-83.90191 %
HBTC =    THB
Market Cap:	69158032193 THB
24h High: 	1740538 THB
24h Low: 	1610846 THB
24h Change:	7.64381 %
All Time High:	2296211 THB
ATH Change:	-24.19956 %
BCHA =    THB
Market Cap:	68324722313 THB
24h High: 	3937.29 THB
24h Low: 	3300.52 THB
24h Change:	-5.19777 %
All Time High:	12276.93 THB
ATH Change:	-70.41478 %
BAT =    THB
Market Cap:	68300062151 THB
24h High: 	47.23 THB
24h Low: 	39.1 THB
24h Change:	16.99029 %
All Time High:	64.03 THB
ATH Change:	-28.55402 %
KDA =    THB
Market Cap:	67160997650 THB
24h High: 	441.71 THB
24h Low: 	318.68 THB
24h Change:	30.91061 %
All Time High:	907.83 THB
ATH Change:	-54.8073 %
WAVES =    THB
Market Cap:	66992774317 THB
24h High: 	683.42 THB
24h Low: 	640.64 THB
24h Change:	-1.1643 %
All Time High:	1339.77 THB
ATH Change:	-49.99692 %
TFUEL =    THB
Market Cap:	61748777611 THB
24h High: 	8.98 THB
24h Low: 	7.7 THB
24h Change:	14.27686 %
All Time High:	21.24 THB
ATH Change:	-58.20479 %
HOT =    THB
Market Cap:	62100713746 THB
24h High: 	0.354533 THB
24h Low: 	0.290886 THB
24h Change:	20.11522 %
All Time High:	0.978652 THB
ATH Change:	-64.25783 %
CHZ =    THB
Market Cap:	61040543761 THB
24h High: 	11.5 THB
24h Low: 	9.7 THB
24h Change:	17.64839 %
All Time High:	26.98 THB
ATH Change:	-57.38836 %
KCS =    THB
Market Cap:	58109914697 THB
24h High: 	766.78 THB
24h Low: 	661.07 THB
24h Change:	14.05023 %
All Time High:	970.69 THB
ATH Change:	-22.32763 %
LN =    THB
Market Cap:	53970712400 THB
24h High: 	9104.73 THB
24h Low: 	6915.46 THB
24h Change:	30.59479 %
All Time High:	10795.54 THB
ATH Change:	-15.66209 %
CEL =    THB
Market Cap:	53068032008 THB
24h High: 	129.25 THB
24h Low: 	124.32 THB
24h Change:	-0.28916 %
All Time High:	251.3 THB
ATH Change:	-49.88646 %
CRV =    THB
Market Cap:	50987379752 THB
24h High: 	132.1 THB
24h Low: 	110.99 THB
24h Change:	17.20447 %
All Time High:	1677.97 THB
ATH Change:	-92.21881 %
DASH =    THB
Market Cap:	50335040326 THB
24h High: 	4810.28 THB
24h Low: 	4217 THB
24h Change:	14.02656 %
All Time High:	48855 THB
ATH Change:	-90.15769 %
COMP =    THB
Market Cap:	47797453787 THB
24h High: 	7735.5 THB
24h Low: 	6640.11 THB
24h Change:	16.01756 %
All Time High:	28427 THB
ATH Change:	-72.78832 %
NEXO =    THB
Market Cap:	47632379065 THB
24h High: 	87.03 THB
24h Low: 	66.9 THB
24h Change:	24.74323 %
All Time High:	127.16 THB
ATH Change:	-32.87719 %
CELO =    THB
Market Cap:	47574689918 THB
24h High: 	130.01 THB
24h Low: 	115.55 THB
24h Change:	12.0586 %
All Time High:	318.6 THB
ATH Change:	-59.27439 %
MSOL =    THB
Market Cap:	47113307000 THB
24h High: 	6964.59 THB
24h Low: 	6205.17 THB
24h Change:	11.57156 %
All Time High:	117750 THB
ATH Change:	-94.10359 %
HT =    THB
Market Cap:	46549143926 THB
24h High: 	303.76 THB
24h Low: 	290.91 THB
24h Change:	-0.38541 %
All Time High:	1239.72 THB
ATH Change:	-76.36793 %
TIME =    THB
Market Cap:	46000031541 THB
24h High: 	204518 THB
24h Low: 	170649 THB
24h Change:	15.45177 %
All Time High:	334494 THB
ATH Change:	-39.36735 %
DCR =    THB
Market Cap:	44155620645 THB
24h High: 	3342.85 THB
24h Low: 	2967.04 THB
24h Change:	9.7132 %
All Time High:	7716.07 THB
ATH Change:	-57.8122 %
FRAX =    THB
Market Cap:	43806670954 THB
24h High: 	34.79 THB
24h Low: 	33.65 THB
24h Change:	0.22039 %
All Time High:	35.22 THB
ATH Change:	-3.38067 %
SPELL =    THB
Market Cap:	43666870867 THB
24h High: 	0.591241 THB
24h Low: 	0.298692 THB
24h Change:	91.50622 %
All Time High:	1.17 THB
ATH Change:	-50.85853 %
OMI =    THB
Market Cap:	43630112587 THB
24h High: 	0.189715 THB
24h Low: 	0.164742 THB
24h Change:	9.24521 %
All Time High:	0.41382 THB
ATH Change:	-55.76558 %
EXRD =    THB
Market Cap:	43475334245 THB
24h High: 	11.03 THB
24h Low: 	8.81 THB
24h Change:	20.54672 %
All Time High:	21.65 THB
ATH Change:	-49.07316 %
TUSD =    THB
Market Cap:	43392958631 THB
24h High: 	34.31 THB
24h Low: 	33.6 THB
24h Change:	-0.78866 %
All Time High:	52.82 THB
ATH Change:	-36.15356 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled THB value: THB