BTC =    THB
Market Cap:	23433175864165 THB
24h High: 	1299909 THB
24h Low: 	1237923 THB
24h Change:	0.26493 %
All Time High:	2036265 THB
ATH Change:	-38.58552 %
ETH =    THB
Market Cap:	9149449306767 THB
24h High: 	82269 THB
24h Low: 	78300 THB
24h Change:	-2.37481 %
All Time High:	136191 THB
ATH Change:	-42.29503 %
USDT =    THB
Market Cap:	1959807506891 THB
24h High: 	31.42 THB
24h Low: 	30.98 THB
24h Change:	0.11128 %
All Time High:	44.23 THB
ATH Change:	-29.42467 %
BNB =    THB
Market Cap:	1750324512113 THB
24h High: 	11753.81 THB
24h Low: 	11203.61 THB
24h Change:	-2.22149 %
All Time High:	21365 THB
ATH Change:	-46.97063 %
ADA =    THB
Market Cap:	1559807677453 THB
24h High: 	49.9 THB
24h Low: 	47.84 THB
24h Change:	-1.3121 %
All Time High:	76.66 THB
ATH Change:	-36.55083 %
DOGE =    THB
Market Cap:	1289919549483 THB
24h High: 	10.36 THB
24h Low: 	9.86 THB
24h Change:	-2.26266 %
All Time High:	22.71 THB
ATH Change:	-56.30362 %
XRP =    THB
Market Cap:	1246829768465 THB
24h High: 	27.87 THB
24h Low: 	26.76 THB
24h Change:	-1.59237 %
All Time High:	109.3 THB
ATH Change:	-75.28797 %
DOT =    THB
Market Cap:	752413153123 THB
24h High: 	780.64 THB
24h Low: 	734.69 THB
24h Change:	-2.27584 %
All Time High:	1546.05 THB
ATH Change:	-51.45871 %
USDC =    THB
Market Cap:	744209813204 THB
24h High: 	31.62 THB
24h Low: 	31 THB
24h Change:	0.3818 %
All Time High:	37.42 THB
ATH Change:	-16.51458 %
UNI =    THB
Market Cap:	372028573498 THB
24h High: 	759.76 THB
24h Low: 	714.16 THB
24h Change:	-4.27891 %
All Time High:	1401.87 THB
ATH Change:	-48.99548 %
BCH =    THB
Market Cap:	363880167248 THB
24h High: 	19959.3 THB
24h Low: 	19219.24 THB
24h Change:	-2.16567 %
All Time High:	123834 THB
ATH Change:	-84.32689 %
LTC =    THB
Market Cap:	363223155782 THB
24h High: 	5621.03 THB
24h Low: 	5364.25 THB
24h Change:	-1.25236 %
All Time High:	12776.65 THB
ATH Change:	-57.46477 %
SOL =    THB
Market Cap:	334780948391 THB
24h High: 	1307.87 THB
24h Low: 	1211.73 THB
24h Change:	-3.29064 %
All Time High:	1824.06 THB
ATH Change:	-32.68878 %
LINK =    THB
MATIC =    THB
Market Cap:	311085120313 THB
24h High: 	53.01 THB
24h Low: 	48.97 THB
24h Change:	-4.49768 %
All Time High:	82.31 THB
ATH Change:	-39.94459 %
BUSD =    THB
Market Cap:	292676690085 THB
24h High: 	31.79 THB
24h Low: 	30.93 THB
24h Change:	0.28618 %
All Time High:	36.97 THB
ATH Change:	-15.62933 %
THETA =    THB
Market Cap:	281390886742 THB
24h High: 	289.35 THB
24h Low: 	271.25 THB
24h Change:	-0.77591 %
All Time High:	490.46 THB
ATH Change:	-42.62941 %
XLM =    THB
Market Cap:	243389963604 THB
24h High: 	10.78 THB
24h Low: 	10.21 THB
24h Change:	-1.24595 %
All Time High:	28.31 THB
ATH Change:	-62.73021 %
ICP =    THB
Market Cap:	243115834106 THB
24h High: 	1976.93 THB
24h Low: 	1798.91 THB
24h Change:	-8.66528 %
All Time High:	21774 THB
ATH Change:	-91.71298 %
WBTC =    THB
Market Cap:	236199096345 THB
24h High: 	1293918 THB
24h Low: 	1241004 THB
24h Change:	0.21382 %
All Time High:	2027804 THB
ATH Change:	-38.35748 %
ETC =    THB
Market Cap:	230329822721 THB
24h High: 	1875.28 THB
24h Low: 	1788.57 THB
24h Change:	-1.79854 %
All Time High:	5221.42 THB
ATH Change:	-65.51383 %
VET =    THB
Market Cap:	229016296069 THB
24h High: 	3.59 THB
24h Low: 	3.43 THB
24h Change:	-0.65267 %
All Time High:	8.77 THB
ATH Change:	-59.96083 %
FIL =    THB
Market Cap:	176612087718 THB
24h High: 	2350.67 THB
24h Low: 	2195.08 THB
24h Change:	-3.14368 %
All Time High:	7403.05 THB
ATH Change:	-69.96165 %
TRX =    THB
Market Cap:	160957232002 THB
24h High: 	2.3 THB
24h Low: 	2.21 THB
24h Change:	0.27134 %
All Time High:	7.45 THB
ATH Change:	-69.86537 %
XMR =    THB
Market Cap:	160227629586 THB
24h High: 	8962.09 THB
24h Low: 	8519.81 THB
24h Change:	4.21107 %
All Time High:	17506.27 THB
ATH Change:	-48.96656 %
DAI =    THB
Market Cap:	159366560208 THB
24h High: 	31.42 THB
24h Low: 	31.13 THB
24h Change:	-0.18035 %
All Time High:	39.09 THB
ATH Change:	-20.10012 %
EOS =    THB
Market Cap:	153362297977 THB
24h High: 	167.15 THB
24h Low: 	158.78 THB
24h Change:	-2.02429 %
All Time High:	670.94 THB
ATH Change:	-76.11105 %
AMP =    THB
Market Cap:	143753199809 THB
24h High: 	3.01 THB
24h Low: 	2.54 THB
24h Change:	15.92672 %
All Time High:	3.01 THB
ATH Change:	-0.94446 %
SHIB =    THB
Market Cap:	139222748022 THB
24h High: 	0.0002921 THB
24h Low: 	0.00022099 THB
24h Change:	26.10358 %
All Time High:	0.00117944 THB
ATH Change:	-76.31878 %
CDAI =    THB
Market Cap:	126232775099 THB
24h High: 	0.676799 THB
24h Low: 	0.665544 THB
24h Change:	0.24286 %
All Time High:	0.984762 THB
ATH Change:	-31.91063 %
AAVE =    THB
Market Cap:	123840035323 THB
24h High: 	10108.38 THB
24h Low: 	9548.53 THB
24h Change:	-2.18655 %
All Time High:	20790 THB
ATH Change:	-53.49682 %
OKB =    THB
Market Cap:	119030695121 THB
24h High: 	463.27 THB
24h Low: 	443.36 THB
24h Change:	-0.5134 %
All Time High:	1371.21 THB
ATH Change:	-67.5409 %
NEO =    THB
Market Cap:	109860859759 THB
24h High: 	1588.94 THB
24h Low: 	1533.29 THB
24h Change:	-1.14392 %
All Time High:	6331.84 THB
ATH Change:	-75.34293 %
KSM =    THB
Market Cap:	107609067036 THB
24h High: 	13064.3 THB
24h Low: 	11484.53 THB
24h Change:	-7.61574 %
All Time High:	19569.65 THB
ATH Change:	-38.80276 %
ALGO =    THB
Market Cap:	100910167309 THB
24h High: 	33.53 THB
24h Low: 	31.65 THB
24h Change:	-2.63783 %
All Time High:	109.91 THB
ATH Change:	-70.21188 %
CUSDC =    THB
Market Cap:	98656726639 THB
24h High: 	0.694095 THB
24h Low: 	0.682879 THB
24h Change:	0.24345 %
All Time High:	1.84 THB
ATH Change:	-62.59453 %
BSV =    THB
Market Cap:	97879002304 THB
24h High: 	5423.15 THB
24h Low: 	5200.94 THB
24h Change:	-2.42183 %
All Time High:	15259.63 THB
ATH Change:	-65.81202 %
ATOM =    THB
Market Cap:	97226653174 THB
24h High: 	416.92 THB
24h Low: 	392.44 THB
24h Change:	-2.48857 %
All Time High:	985.42 THB
ATH Change:	-58.63533 %
MIOTA =    THB
Market Cap:	96862622857 THB
24h High: 	35.53 THB
24h Low: 	33.95 THB
24h Change:	-1.18258 %
All Time High:	171.69 THB
ATH Change:	-79.84247 %
CRO =    THB
Market Cap:	96728216957 THB
24h High: 	3.84 THB
24h Low: 	3.62 THB
24h Change:	3.45739 %
All Time High:	8.32 THB
ATH Change:	-53.98753 %
CAKE =    THB
Market Cap:	95204765698 THB
24h High: 	554.42 THB
24h Low: 	520.42 THB
24h Change:	-3.94625 %
All Time High:	1371.7 THB
ATH Change:	-61.8302 %
KLAY =    THB
Market Cap:	93841173721 THB
24h High: 	41.39 THB
24h Low: 	36.25 THB
24h Change:	3.38462 %
All Time High:	135.48 THB
ATH Change:	-72.00328 %
CETH =    THB
Market Cap:	93376858217 THB
24h High: 	1628.4 THB
24h Low: 	1568.43 THB
24h Change:	-2.71762 %
All Time High:	2724.18 THB
ATH Change:	-42.20357 %
FTT =    THB
Market Cap:	91011765740 THB
24h High: 	1092.63 THB
24h Low: 	1040.05 THB
24h Change:	-2.02706 %
All Time High:	1972.05 THB
ATH Change:	-47.09014 %
CEL =    THB
Market Cap:	89415205714 THB
24h High: 	217.95 THB
24h Low: 	210.98 THB
24h Change:	-2.04848 %
All Time High:	251.3 THB
ATH Change:	-15.96608 %
MKR =    THB
Market Cap:	87102436347 THB
24h High: 	101785 THB
24h Low: 	96248 THB
24h Change:	-3.17155 %
All Time High:	195970 THB
ATH Change:	-50.68649 %
XTZ =    THB
Market Cap:	85694744076 THB
24h High: 	104.93 THB
24h Low: 	99.89 THB
24h Change:	-0.3153 %
All Time High:	258.07 THB
ATH Change:	-60.23981 %
LUNA =    THB
Market Cap:	83678841335 THB
24h High: 	213.83 THB
24h Low: 	195.28 THB
24h Change:	0.1628 %
All Time High:	688.68 THB
ATH Change:	-70.92032 %
TFUEL =    THB
Market Cap:	82858064457 THB
24h High: 	16.99 THB
24h Low: 	14.97 THB
24h Change:	-5.71235 %
All Time High:	21.24 THB
ATH Change:	-26.40671 %
RUNE =    THB
Market Cap:	82630068067 THB
24h High: 	322.75 THB
24h Low: 	292.09 THB
24h Change:	3.80094 %
All Time High:	655.24 THB
ATH Change:	-53.54247 %
AVAX =    THB
Market Cap:	79319880881 THB
24h High: 	481.27 THB
24h Low: 	448.9 THB
24h Change:	-2.11157 %
All Time High:	1776.26 THB
ATH Change:	-74.10718 %
SAFEMOON =    THB
Market Cap:	78912566509 THB
24h High: 	0.00014328 THB
24h Low: 	0.00013019 THB
24h Change:	-2.27286 %
All Time High:	0.00034122 THB
ATH Change:	-60.22339 %
LEO =    THB
Market Cap:	74088939292 THB
24h High: 	78.3 THB
24h Low: 	73.99 THB
24h Change:	5.47863 %
All Time High:	123.87 THB
ATH Change:	-37.11433 %
HT =    THB
Market Cap:	73140787663 THB
24h High: 	455.94 THB
24h Low: 	426.52 THB
24h Change:	-3.83622 %
All Time High:	1239.72 THB
ATH Change:	-65.43854 %
BTT =    THB
Market Cap:	71533469723 THB
24h High: 	0.112243 THB
24h Low: 	0.107805 THB
24h Change:	-1.05557 %
All Time High:	0.425302 THB
ATH Change:	-74.47697 %
CHZ =    THB
Market Cap:	60321041832 THB
24h High: 	11.36 THB
24h Low: 	8.73 THB
24h Change:	25.9191 %
All Time High:	26.98 THB
ATH Change:	-58.18036 %
UST =    THB
Market Cap:	59469831172 THB
24h High: 	31.49 THB
24h Low: 	31.03 THB
24h Change:	0.11373 %
All Time High:	33.5 THB
ATH Change:	-6.84456 %
TEL =    THB
Market Cap:	56248216016 THB
24h High: 	1.05 THB
24h Low: 	0.987281 THB
24h Change:	2.60443 %
All Time High:	2.01 THB
ATH Change:	-48.89423 %
DCR =    THB
Market Cap:	56018782618 THB
24h High: 	4528.06 THB
24h Low: 	4249.99 THB
24h Change:	-2.548 %
All Time High:	7716.07 THB
ATH Change:	-44.17847 %
HBAR =    THB
Market Cap:	55108077543 THB
24h High: 	6.78 THB
24h Low: 	6.38 THB
24h Change:	-2.06393 %
All Time High:	13.76 THB
ATH Change:	-53.41808 %
DASH =    THB
Market Cap:	54894820304 THB
24h High: 	5512.88 THB
24h Low: 	5265.3 THB
24h Change:	-0.81564 %
All Time High:	48855 THB
ATH Change:	-88.96582 %
COMP =    THB
Market Cap:	52641953818 THB
24h High: 	10869.02 THB
24h Low: 	9887.21 THB
24h Change:	-8.23947 %
All Time High:	28427 THB
ATH Change:	-64.97241 %
WAVES =    THB
Market Cap:	52277772005 THB
24h High: 	533.14 THB
24h Low: 	491.26 THB
24h Change:	6.33077 %
All Time High:	1339.77 THB
ATH Change:	-60.82132 %
SUSHI =    THB
Market Cap:	51959331367 THB
24h High: 	293.63 THB
24h Low: 	271.42 THB
24h Change:	-5.1583 %
All Time High:	717.52 THB
ATH Change:	-61.70286 %
ZEC =    THB
Market Cap:	49672650067 THB
24h High: 	4462.56 THB
24h Low: 	4144.23 THB
24h Change:	3.56757 %
All Time High:	111838 THB
ATH Change:	-96.03474 %
EGLD =    THB
Market Cap:	49540990226 THB
24h High: 	2900.12 THB
24h Low: 	2764.2 THB
24h Change:	-3.0638 %
All Time High:	7690.3 THB
ATH Change:	-63.97811 %
XEM =    THB
Market Cap:	48688438486 THB
24h High: 	5.66 THB
24h Low: 	5.32 THB
24h Change:	1.18015 %
All Time High:	60.09 THB
ATH Change:	-91.01561 %
HBTC =    THB
Market Cap:	47588203478 THB
24h High: 	1295847 THB
24h Low: 	1246535 THB
24h Change:	0.01943 %
All Time High:	2164829 THB
ATH Change:	-42.0086 %
SNX =    THB
Market Cap:	47426760617 THB
24h High: 	319 THB
24h Low: 	295.24 THB
24h Change:	-4.77264 %
All Time High:	851.93 THB
ATH Change:	-64.64898 %
HOT =    THB
Market Cap:	44355871679 THB
24h High: 	0.260926 THB
24h Low: 	0.247943 THB
24h Change:	-2.12143 %
All Time High:	0.978652 THB
ATH Change:	-74.48283 %
TUSD =    THB
Market Cap:	44158396171 THB
24h High: 	31.48 THB
24h Low: 	31.03 THB
24h Change:	0.24422 %
All Time High:	52.82 THB
ATH Change:	-40.92208 %
ENJ =    THB
Market Cap:	43957468989 THB
24h High: 	47.53 THB
24h Low: 	42.51 THB
24h Change:	6.93324 %
All Time High:	124.08 THB
ATH Change:	-62.08324 %
YFI =    THB
Market Cap:	43433915502 THB
24h High: 	1257839 THB
24h Low: 	1189215 THB
24h Change:	-2.25933 %
All Time High:	2831179 THB
ATH Change:	-57.57542 %
ZIL =    THB
Market Cap:	42109268715 THB
24h High: 	3.55 THB
24h Low: 	3.29 THB
24h Change:	-0.25533 %
All Time High:	7.98 THB
ATH Change:	-56.5347 %
NEAR =    THB
Market Cap:	40658061671 THB
24h High: 	103.31 THB
24h Low: 	98.06 THB
24h Change:	-0.30395 %
All Time High:	232.06 THB
ATH Change:	-56.72841 %
STETH =    THB
Market Cap:	39588769810 THB
24h High: 	81289 THB
24h Low: 	78097 THB
24h Change:	-2.67623 %
All Time High:	134560 THB
ATH Change:	-41.6908 %
HNT =    THB
Market Cap:	35434337628 THB
24h High: 	435.6 THB
24h Low: 	409.52 THB
24h Change:	-3.46771 %
All Time High:	696.9 THB
ATH Change:	-41.18386 %
BAT =    THB
Market Cap:	31904233345 THB
24h High: 	22.17 THB
24h Low: 	20.96 THB
24h Change:	-3.22463 %
All Time High:	51.27 THB
ATH Change:	-58.37561 %
BTG =    THB
Market Cap:	31839631580 THB
24h High: 	1894.5 THB
24h Low: 	1795.26 THB
24h Change:	-3.01461 %
All Time High:	14923.81 THB
ATH Change:	-87.81839 %
ZEN =    THB
Market Cap:	30826525300 THB
24h High: 	2788.58 THB
24h Low: 	2547.24 THB
24h Change:	5.55543 %
All Time High:	5149.71 THB
ATH Change:	-46.26139 %
QNT =    THB
Market Cap:	30750022673 THB
24h High: 	2426.05 THB
24h Low: 	1847.61 THB
24h Change:	27.89302 %
All Time High:	2426.05 THB
ATH Change:	-1.55133 %
MANA =    THB
Market Cap:	30569846778 THB
24h High: 	23.58 THB
24h Low: 	21.66 THB
24h Change:	4.67082 %
All Time High:	49.61 THB
ATH Change:	-53.16297 %
STX =    THB
Market Cap:	30428698034 THB
24h High: 	32.57 THB
24h Low: 	27.12 THB
24h Change:	4.66363 %
All Time High:	91.59 THB
ATH Change:	-68.43748 %
NEXO =    THB
Market Cap:	30293336562 THB
24h High: 	61.57 THB
24h Low: 	53.94 THB
24h Change:	-11.75293 %
All Time High:	127.16 THB
ATH Change:	-57.45915 %
MDX =    THB
Market Cap:	29604999089 THB
24h High: 	65.15 THB
24h Low: 	61.35 THB
24h Change:	2.8448 %
All Time High:	303.62 THB
ATH Change:	-79.13636 %
QTUM =    THB
Market Cap:	29332029543 THB
24h High: 	296.47 THB
24h Low: 	281.8 THB
24h Change:	-2.39395 %
All Time High:	3224.51 THB
ATH Change:	-91.18624 %
PAX =    THB
Market Cap:	28835659979 THB
24h High: 	31.46 THB
24h Low: 	31.04 THB
24h Change:	0.2803 %
All Time High:	36.91 THB
ATH Change:	-15.40505 %
GRT =    THB
Market Cap:	28799130063 THB
24h High: 	24.51 THB
24h Low: 	21.46 THB
24h Change:	9.20943 %
All Time High:	85.02 THB
ATH Change:	-72.35135 %
NANO =    THB
Market Cap:	26523223716 THB
24h High: 	210.15 THB
24h Low: 	196.1 THB
24h Change:	-5.11163 %
All Time High:	1092.18 THB
ATH Change:	-81.79517 %
ONE =    THB
Market Cap:	26426775104 THB
24h High: 	2.67 THB
24h Low: 	2.49 THB
24h Change:	-0.91776 %
All Time High:	6.93 THB
ATH Change:	-62.60717 %
BNT =    THB
Market Cap:	26257514285 THB
24h High: 	129.81 THB
24h Low: 	123.05 THB
24h Change:	-2.84089 %
All Time High:	345.89 THB
ATH Change:	-64.053 %
DGB =    THB
Market Cap:	25966627356 THB
24h High: 	1.87 THB
24h Low: 	1.78 THB
24h Change:	-3.15839 %
All Time High:	5.55 THB
ATH Change:	-67.41525 %
ONT =    THB
Market Cap:	25504383824 THB
24h High: 	30.27 THB
24h Low: 	29.11 THB
24h Change:	-0.7983 %
All Time High:	319.51 THB
ATH Change:	-90.75732 %
LUSD =    THB
Market Cap:	24810321739 THB
24h High: 	32.33 THB
24h Low: 	31.08 THB
24h Change:	-0.06417 %
All Time High:	36.29 THB
ATH Change:	-13.61383 %
ZRX =    THB
Market Cap:	24501276354 THB
24h High: 	29.38 THB
24h Low: 	27.41 THB
24h Change:	-0.95422 %
All Time High:	82.39 THB
ATH Change:	-64.69108 %
UMA =    THB
Market Cap:	24339641012 THB
24h High: 	406.79 THB
24h Low: 	379.92 THB
24h Change:	1.63957 %
All Time High:	1249.17 THB
ATH Change:	-68.2688 %
ARRR =    THB
Market Cap:	24067241539 THB
24h High: 	135.44 THB
24h Low: 	129.05 THB
24h Change:	0.44127 %
All Time High:	526.71 THB
ATH Change:	-75.00687 %
SC =    THB
Market Cap:	23661693291 THB
24h High: 	0.516563 THB
24h Low: 	0.489344 THB
24h Change:	-2.25988 %
All Time High:	2.99 THB
ATH Change:	-83.45599 %
OMG =    THB
Market Cap:	23181224551 THB
24h High: 	166.48 THB
24h Low: 	157.9 THB
24h Change:	0.27164 %
All Time High:	813.92 THB
ATH Change:	-79.5711 %
CRV =    THB
Market Cap:	22804978212 THB
24h High: 	72.8 THB
24h Low: 	67.75 THB
24h Change:	-3.23735 %
All Time High:	1677.97 THB
ATH Change:	-95.91654 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled THB value: THB