BTC =    THB
Market Cap:	5366465309358 THB
24h High: 	293275 THB
24h Low: 	280824 THB
24h Change:	3.60948 %
All Time High:	639578 THB
ATH Change:	-54.36717 %
ETH =    THB
Market Cap:	730107690388 THB
24h High: 	6614.96 THB
24h Low: 	6396.56 THB
24h Change:	2.44963 %
All Time High:	46006 THB
ATH Change:	-85.71633 %
USDT =    THB
Market Cap:	287817998463 THB
24h High: 	31.92 THB
24h Low: 	31.82 THB
24h Change:	0.04319 %
All Time High:	44.23 THB
ATH Change:	-27.89692 %
XRP =    THB
Market Cap:	276788543349 THB
24h High: 	6.36 THB
24h Low: 	6.17 THB
24h Change:	1.05838 %
All Time High:	109.3 THB
ATH Change:	-94.25911 %
BCH =    THB
Market Cap:	136061523189 THB
24h High: 	7474.13 THB
24h Low: 	7235.74 THB
24h Change:	1.09855 %
All Time High:	123834 THB
ATH Change:	-94.03469 %
BSV =    THB
Market Cap:	108858210369 THB
24h High: 	6004.54 THB
24h Low: 	5747.8 THB
24h Change:	1.99968 %
All Time High:	13272.33 THB
ATH Change:	-55.41305 %
LTC =    THB
Market Cap:	90017029540 THB
24h High: 	1401.62 THB
24h Low: 	1345 THB
24h Change:	2.63466 %
All Time High:	11773.8 THB
ATH Change:	-88.20578 %
BNB =    THB
Market Cap:	77412313656 THB
24h High: 	526.74 THB
24h Low: 	514.98 THB
24h Change:	1.58977 %
All Time High:	1218.73 THB
ATH Change:	-57.05852 %
EOS =    THB
Market Cap:	76241362738 THB
24h High: 	81.9 THB
24h Low: 	79.61 THB
24h Change:	1.7719 %
All Time High:	670.94 THB
ATH Change:	-87.8873 %
XTZ =    THB
Market Cap:	61480821154 THB
24h High: 	87.62 THB
24h Low: 	85.44 THB
24h Change:	0.51774 %
All Time High:	121.99 THB
ATH Change:	-29.20478 %
ADA =    THB
Market Cap:	54510619061 THB
24h High: 	1.77 THB
24h Low: 	1.69 THB
24h Change:	3.07447 %
All Time High:	38.01 THB
ATH Change:	-95.3906 %
LINK =    THB
OKB =    THB
Market Cap:	44836032142 THB
24h High: 	160 THB
24h Low: 	156.8 THB
24h Change:	0.17826 %
All Time High:	230.98 THB
ATH Change:	-31.30751 %
CRO =    THB
Market Cap:	43666995425 THB
24h High: 	2.59 THB
24h Low: 	2.48 THB
24h Change:	2.32016 %
All Time High:	4.88 THB
ATH Change:	-47.6233 %
XLM =    THB
Market Cap:	42817079927 THB
24h High: 	2.15 THB
24h Low: 	2.06 THB
24h Change:	2.17274 %
All Time High:	28.31 THB
ATH Change:	-92.52728 %
XMR =    THB
Market Cap:	36118867875 THB
24h High: 	2091.23 THB
24h Low: 	1957.84 THB
24h Change:	4.22129 %
All Time High:	17506.27 THB
ATH Change:	-88.2663 %
LEO =    THB
Market Cap:	35637277550 THB
24h High: 	36.84 THB
24h Low: 	36.33 THB
24h Change:	0.12421 %
All Time High:	62.31 THB
ATH Change:	-41.5645 %
TRX =    THB
Market Cap:	31023619200 THB
24h High: 	0.475449 THB
24h Low: 	0.462215 THB
24h Change:	1.10326 %
All Time High:	7.45 THB
ATH Change:	-93.70876 %
HT =    THB
Market Cap:	29181030595 THB
24h High: 	126.03 THB
24h Low: 	122.83 THB
24h Change:	1.44088 %
All Time High:	189.08 THB
ATH Change:	-33.91967 %
ETC =    THB
Market Cap:	24872646008 THB
24h High: 	217.44 THB
24h Low: 	212.66 THB
24h Change:	-0.11719 %
All Time High:	1415.59 THB
ATH Change:	-84.89466 %
USDC =    THB
Market Cap:	23554453768 THB
24h High: 	32.26 THB
24h Low: 	31.75 THB
24h Change:	0.1967 %
All Time High:	37.42 THB
ATH Change:	-14.7905 %
NEO =    THB
Market Cap:	22377573259 THB
24h High: 	325.58 THB
24h Low: 	314.96 THB
24h Change:	0.14115 %
All Time High:	6331.84 THB
ATH Change:	-94.99205 %
DASH =    THB
Market Cap:	22068838849 THB
24h High: 	2376.91 THB
24h Low: 	2307.96 THB
24h Change:	0.80679 %
All Time High:	48855 THB
ATH Change:	-95.22211 %
MIOTA =    THB
Market Cap:	17214007818 THB
24h High: 	6.39 THB
24h Low: 	6.14 THB
24h Change:	-0.05302 %
All Time High:	171.69 THB
ATH Change:	-96.39279 %
ATOM =    THB
Market Cap:	15500385896 THB
24h High: 	85.29 THB
24h Low: 	81.73 THB
24h Change:	1.1101 %
All Time High:	220.1 THB
ATH Change:	-62.4118 %
ZEC =    THB
Market Cap:	13482190660 THB
24h High: 	1476.66 THB
24h Low: 	1419.61 THB
24h Change:	1.90247 %
All Time High:	111838 THB
ATH Change:	-98.69655 %
THETA =    THB
Market Cap:	11592583968 THB
24h High: 	17.3 THB
24h Low: 	11.42 THB
24h Change:	-16.70919 %
All Time High:	17.3 THB
ATH Change:	-33.97046 %
XEM =    THB
Market Cap:	11555619815 THB
24h High: 	1.32 THB
24h Low: 	1.28 THB
24h Change:	-0.25401 %
All Time High:	60.09 THB
ATH Change:	-97.86339 %
ONT =    THB
Market Cap:	10219743393 THB
24h High: 	16.39 THB
24h Low: 	15.91 THB
24h Change:	-1.73989 %
All Time High:	319.51 THB
ATH Change:	-94.97322 %
VET =    THB
Market Cap:	10149866929 THB
24h High: 	0.160976 THB
24h Low: 	0.154052 THB
24h Change:	-0.16945 %
All Time High:	0.880811 THB
ATH Change:	-82.11329 %
DOGE =    THB
Market Cap:	10116541868 THB
24h High: 	0.082348 THB
24h Low: 	0.079314 THB
24h Change:	1.70809 %
All Time High:	0.565578 THB
ATH Change:	-85.66022 %
MKR =    THB
Market Cap:	9727949042 THB
24h High: 	11123 THB
24h Low: 	10766.3 THB
24h Change:	0.54737 %
All Time High:	57276 THB
ATH Change:	-80.8644 %
BAT =    THB
Market Cap:	9593467978 THB
24h High: 	6.62 THB
24h Low: 	6.4 THB
24h Change:	1.05394 %
All Time High:	30.97 THB
ATH Change:	-78.83089 %
FTT =    THB
Market Cap:	9033155175 THB
24h High: 	91.47 THB
24h Low: 	89.43 THB
24h Change:	1.29345 %
All Time High:	108.39 THB
ATH Change:	-16.12883 %
PAX =    THB
Market Cap:	7978237493 THB
24h High: 	32.03 THB
24h Low: 	31.8 THB
24h Change:	-0.23312 %
All Time High:	36.91 THB
ATH Change:	-13.55012 %
DGB =    THB
Market Cap:	7652376161 THB
24h High: 	0.596475 THB
24h Low: 	0.575318 THB
24h Change:	-1.48824 %
All Time High:	4.35 THB
ATH Change:	-86.66228 %
OMG =    THB
Market Cap:	7453107894 THB
24h High: 	54.33 THB
24h Low: 	51.69 THB
24h Change:	0.9355 %
All Time High:	813.92 THB
ATH Change:	-93.47068 %
ZRX =    THB
Market Cap:	7113496860 THB
24h High: 	11.25 THB
24h Low: 	10.53 THB
24h Change:	-3.36422 %
All Time High:	82.39 THB
ATH Change:	-86.82083 %
ENJ =    THB
Market Cap:	6238620399 THB
24h High: 	7.3 THB
24h Low: 	5.77 THB
24h Change:	14.92326 %
All Time High:	14.95 THB
ATH Change:	-54.62373 %
BUSD =    THB
Market Cap:	6027380533 THB
24h High: 	32.02 THB
24h Low: 	31.8 THB
24h Change:	0.16636 %
All Time High:	36.97 THB
ATH Change:	-13.80689 %
ICX =    THB
Market Cap:	5834080731 THB
24h High: 	10.88 THB
24h Low: 	10.32 THB
24h Change:	-1.72497 %
All Time High:	424.95 THB
ATH Change:	-97.48347 %
HBAR =    THB
Market Cap:	5756831876 THB
24h High: 	1.44 THB
24h Low: 	1.27 THB
24h Change:	-6.17268 %
All Time High:	9.93 THB
ATH Change:	-86.84248 %
ALGO =    THB
Market Cap:	5464065050 THB
24h High: 	7.17 THB
24h Low: 	6.85 THB
24h Change:	1.47165 %
All Time High:	109.91 THB
ATH Change:	-93.61308 %
LSK =    THB
Market Cap:	5372662598 THB
24h High: 	39.63 THB
24h Low: 	37.7 THB
24h Change:	-2.52301 %
All Time High:	1123.17 THB
ATH Change:	-96.58029 %
DCR =    THB
Market Cap:	5269125113 THB
24h High: 	466.73 THB
24h Low: 	444.67 THB
24h Change:	1.88873 %
All Time High:	4109.71 THB
ATH Change:	-88.89451 %
BTG =    THB
Market Cap:	4999246682 THB
24h High: 	288.28 THB
24h Low: 	277.38 THB
24h Change:	2.63957 %
All Time High:	14923.81 THB
ATH Change:	-98.08732 %
QTUM =    THB
Market Cap:	4974874282 THB
24h High: 	53.51 THB
24h Low: 	51.64 THB
24h Change:	-2.75148 %
All Time High:	3224.51 THB
ATH Change:	-98.39672 %
REP =    THB
Market Cap:	4463402101 THB
24h High: 	409.32 THB
24h Low: 	392.48 THB
24h Change:	2.89324 %
All Time High:	12079.71 THB
ATH Change:	-96.64095 %
TUSD =    THB
Market Cap:	4425904558 THB
24h High: 	32.13 THB
24h Low: 	31.75 THB
24h Change:	-0.00963 %
All Time High:	52.82 THB
ATH Change:	-39.62708 %
RVN =    THB
Market Cap:	4135489624 THB
24h High: 	0.685431 THB
24h Low: 	0.652183 THB
24h Change:	-0.64864 %
All Time High:	2.47 THB
ATH Change:	-73.21517 %
ZIL =    THB
Market Cap:	4123176593 THB
24h High: 	0.399583 THB
24h Low: 	0.376995 THB
24h Change:	-0.12154 %
All Time High:	6.19 THB
ATH Change:	-93.70874 %
HUSD =    THB
Market Cap:	3950565174 THB
24h High: 	32.18 THB
24h Low: 	31.75 THB
24h Change:	0.2348 %
All Time High:	40.18 THB
ATH Change:	-20.59891 %
NANO =    THB
Market Cap:	3889174194 THB
24h High: 	29.25 THB
24h Low: 	28.2 THB
24h Change:	1.38088 %
All Time High:	1092.18 THB
ATH Change:	-97.3276 %
KNC =    THB
Market Cap:	3849329850 THB
24h High: 	21.74 THB
24h Low: 	20.91 THB
24h Change:	1.17772 %
All Time High:	187.27 THB
ATH Change:	-88.5464 %
DAI =    THB
Market Cap:	3838353693 THB
24h High: 	32.08 THB
24h Low: 	31.86 THB
24h Change:	-0.00482 %
All Time High:	39.09 THB
ATH Change:	-18.20524 %
MONA =    THB
Market Cap:	3744387939 THB
24h High: 	51.91 THB
24h Low: 	50.67 THB
24h Change:	1.26587 %
All Time High:	536.58 THB
ATH Change:	-90.40849 %
NMR =    THB
Market Cap:	3673257561 THB
24h High: 	811.49 THB
24h Low: 	748.07 THB
24h Change:	3.63183 %
All Time High:	1755.43 THB
ATH Change:	-55.70326 %
BTM =    THB
Market Cap:	3426091120 THB
24h High: 	2.18 THB
24h Low: 	2.03 THB
24h Change:	4.68067 %
All Time High:	36.56 THB
ATH Change:	-94.1196 %
WAVES =    THB
Market Cap:	3412486451 THB
24h High: 	34.53 THB
24h Low: 	33.71 THB
24h Change:	-0.00076 %
All Time High:	525.87 THB
ATH Change:	-93.51077 %
BCD =    THB
Market Cap:	3391542168 THB
24h High: 	18.38 THB
24h Low: 	17.73 THB
24h Change:	0.40007 %
All Time High:	4675.61 THB
ATH Change:	-99.61449 %
SC =    THB
Market Cap:	3326920971 THB
24h High: 	0.077488 THB
24h Low: 	0.071095 THB
24h Change:	3.89439 %
All Time High:	2.99 THB
ATH Change:	-97.4843 %
SNT =    THB
Market Cap:	3204773777 THB
24h High: 	0.86058 THB
24h Low: 	0.822414 THB
24h Change:	1.25734 %
All Time High:	22.15 THB
ATH Change:	-96.21266 %
HOT =    THB
Market Cap:	3174541603 THB
24h High: 	0.01819387 THB
24h Low: 	0.01769742 THB
24h Change:	0.41582 %
All Time High:	0.080816 THB
ATH Change:	-77.89009 %
HIVE =    THB
Market Cap:	3142199587 THB
24h High: 	9.06 THB
24h Low: 	8.63 THB
24h Change:	0.65565 %
All Time High:	31.51 THB
ATH Change:	-71.9033 %
STX =    THB
Market Cap:	2822051242 THB
24h High: 	4.32 THB
24h Low: 	4.05 THB
24h Change:	-1.88504 %
All Time High:	11.3 THB
ATH Change:	-62.85392 %
GT =    THB
Market Cap:	2813101443 THB
24h High: 	14.98 THB
24h Low: 	14.54 THB
24h Change:	2.30783 %
All Time High:	38.28 THB
ATH Change:	-61.01609 %
MATIC =    THB
Market Cap:	2729525777 THB
24h High: 	0.845177 THB
24h Low: 	0.759659 THB
24h Change:	-0.66225 %
All Time High:	1.43 THB
ATH Change:	-44.24082 %
XAUT =    THB
Market Cap:	2719322436 THB
24h High: 	54839 THB
24h Low: 	54077 THB
24h Change:	-0.24771 %
All Time High:	65933 THB
ATH Change:	-17.51891 %
MCO =    THB
Market Cap:	2706447979 THB
24h High: 	173.79 THB
24h Low: 	170.48 THB
24h Change:	-0.56346 %
All Time High:	731.36 THB
ATH Change:	-76.56965 %
ETN =    THB
Market Cap:	2701231786 THB
24h High: 	0.283065 THB
24h Low: 	0.231892 THB
24h Change:	14.15171 %
All Time High:	6.69 THB
ATH Change:	-96.00584 %
CEL =    THB
Market Cap:	2696383333 THB
24h High: 	6.13 THB
24h Low: 	5.02 THB
24h Change:	10.08971 %
All Time High:	6.13 THB
ATH Change:	-2.45165 %
HYN =    THB
Market Cap:	2694776399 THB
24h High: 	13.6 THB
24h Low: 	12.57 THB
24h Change:	-4.42365 %
All Time High:	24.66 THB
ATH Change:	-47.76476 %
KCS =    THB
Market Cap:	2546232275 THB
24h High: 	31.68 THB
24h Low: 	31.05 THB
24h Change:	-0.36819 %
All Time High:	647.88 THB
ATH Change:	-95.16296 %
SNX =    THB
Market Cap:	2483328975 THB
24h High: 	25.52 THB
24h Low: 	23.9 THB
24h Change:	-2.24072 %
All Time High:	47.16 THB
ATH Change:	-48.98426 %
DX =    THB
Market Cap:	2481261958 THB
24h High: 	0.04991154 THB
24h Low: 	0.04607535 THB
24h Change:	-0.39082 %
All Time High:	0.087256 THB
ATH Change:	-43.01541 %
REN =    THB
Market Cap:	2412141713 THB
24h High: 	3.42 THB
24h Low: 	2.76 THB
24h Change:	-5.58917 %
All Time High:	4.53 THB
ATH Change:	-38.9241 %
CKB =    THB
Market Cap:	2385702166 THB
24h High: 	0.143102 THB
24h Low: 	0.134272 THB
24h Change:	-3.02061 %
All Time High:	0.388083 THB
ATH Change:	-64.70997 %
STEEM =    THB
Market Cap:	2328758456 THB
24h High: 	7.21 THB
24h Low: 	6.29 THB
24h Change:	3.57305 %
All Time High:	264.89 THB
ATH Change:	-97.53008 %
NEXO =    THB
Market Cap:	2306530905 THB
24h High: 	4.14 THB
24h Low: 	3.87 THB
24h Change:	5.91104 %
All Time High:	22.35 THB
ATH Change:	-81.55355 %
KMD =    THB
Market Cap:	2296667627 THB
24h High: 	19.55 THB
24h Low: 	18.81 THB
24h Change:	0.29942 %
All Time High:	377.68 THB
ATH Change:	-94.93053 %
UMA =    THB
Market Cap:	2236050502 THB
24h High: 	45.13 THB
24h Low: 	38.04 THB
24h Change:	14.98218 %
All Time High:	71.8 THB
ATH Change:	-39.53263 %
UBT =    THB
Market Cap:	2178115564 THB
24h High: 	16.29 THB
24h Low: 	14.82 THB
24h Change:	2.86555 %
All Time High:	18.94 THB
ATH Change:	-17.12271 %
NRG =    THB
Market Cap:	2110513266 THB
24h High: 	78.79 THB
24h Low: 	71.17 THB
24h Change:	3.45952 %
All Time High:	313.6 THB
ATH Change:	-74.90394 %
CETH =    THB
Market Cap:	2107825172 THB
24h High: 	132.3 THB
24h Low: 	127.92 THB
24h Change:	2.16253 %
All Time High:	157 THB
ATH Change:	-16.04985 %
SEELE =    THB
Market Cap:	2091748662 THB
24h High: 	3.02 THB
24h Low: 	2.84 THB
24h Change:	5.20117 %
All Time High:	9.3 THB
ATH Change:	-67.89525 %
SOLVE =    THB
Market Cap:	2082628638 THB
24h High: 	6.1 THB
24h Low: 	5.14 THB
24h Change:	12.75982 %
All Time High:	157.15 THB
ATH Change:	-96.21348 %
XVG =    THB
Market Cap:	2046685557 THB
24h High: 	0.136334 THB
24h Low: 	0.124997 THB
24h Change:	-7.04439 %
All Time High:	8.58 THB
ATH Change:	-98.53433 %
BTS =    THB
Market Cap:	1971698711 THB
24h High: 	0.741062 THB
24h Low: 	0.692061 THB
24h Change:	4.39207 %
All Time High:	29.88 THB
ATH Change:	-97.565 %
LEND =    THB
Market Cap:	1968105019 THB
24h High: 	1.75 THB
24h Low: 	1.64 THB
24h Change:	-3.83706 %
All Time High:	12.68 THB
ATH Change:	-86.86597 %
BTT =    THB
Market Cap:	1891518643 THB
24h High: 	0.00904759 THB
24h Low: 	0.00885085 THB
24h Change:	-0.42112 %
All Time High:	0.058653 THB
ATH Change:	-84.72063 %
HC =    THB
Market Cap:	1813890183 THB
24h High: 	41.3 THB
24h Low: 	39.77 THB
24h Change:	1.15316 %
All Time High:	1214.54 THB
ATH Change:	-96.65348 %
MAID =    THB
Market Cap:	1749326187 THB
24h High: 	4.19 THB
24h Low: 	3.55 THB
24h Change:	8.47017 %
All Time High:	37.73 THB
ATH Change:	-89.75601 %
MANA =    THB
Market Cap:	1694449896 THB
24h High: 	1.33 THB
24h Low: 	1.24 THB
24h Change:	-1.10881 %
All Time High:	8.65 THB
ATH Change:	-85.2338 %
ZEN =    THB
Market Cap:	1692846432 THB
24h High: 	193.58 THB
24h Low: 	184.43 THB
24h Change:	-3.15677 %
All Time High:	2118.79 THB
ATH Change:	-91.27586 %
IOST =    THB
Market Cap:	1672806578 THB
24h High: 	0.144919 THB
24h Low: 	0.137573 THB
24h Change:	-1.86866 %
All Time High:	4.1 THB
ATH Change:	-96.60285 %
QNT =    THB
Market Cap:	1668576890 THB
24h High: 	182.68 THB
24h Low: 	161.54 THB
24h Change:	3.26913 %
All Time High:	477.94 THB
ATH Change:	-64.74991 %
LRC =    THB
Market Cap:	1622777300 THB
24h High: 	1.41 THB
24h Low: 	1.38 THB
24h Change:	0.80723 %
All Time High:	77.61 THB
ATH Change:	-98.20553 %
DATA =    THB
Market Cap:	1600091042 THB
24h High: 	2.35 THB
24h Low: 	2.24 THB
24h Change:	0.9097 %
All Time High:	14.82 THB
ATH Change:	-84.51342 %
GNT =    THB
Market Cap:	1565681403 THB
24h High: 	1.63 THB
24h Low: 	1.51 THB
24h Change:	0.16295 %
All Time High:	35.56 THB
ATH Change:	-95.5276 %
VSYS =    THB
Market Cap:	1546341348 THB
24h High: 	0.786129 THB
24h Low: 	0.768225 THB
24h Change:	-0.7172 %
All Time High:	8.45 THB
ATH Change:	-90.85223 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LKR LTC MMK MXN MYR NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled THB value: THB