BTC =    CHF
Market Cap:	887891297011 CHF
24h High: 	47733 CHF
24h Low: 	44386 CHF
24h Change:	4.53581 %
All Time High:	62992 CHF
ATH Change:	-25.39106 %
ETH =    CHF
Market Cap:	476857542235 CHF
24h High: 	4092.11 CHF
24h Low: 	3700.48 CHF
24h Change:	6.70181 %
All Time High:	4452.99 CHF
ATH Change:	-9.73902 %
BNB =    CHF
Market Cap:	89729741689 CHF
24h High: 	550.26 CHF
24h Low: 	509.25 CHF
24h Change:	4.33412 %
All Time High:	619 CHF
ATH Change:	-13.78453 %
USDT =    CHF
Market Cap:	70942401090 CHF
24h High: 	0.940861 CHF
24h Low: 	0.916857 CHF
24h Change:	-0.42535 %
All Time High:	1.31 CHF
ATH Change:	-29.94007 %
SOL =    CHF
Market Cap:	56013666693 CHF
24h High: 	188.15 CHF
24h Low: 	166.26 CHF
24h Change:	8.30535 %
All Time High:	237.14 CHF
ATH Change:	-22.79344 %
ADA =    CHF
Market Cap:	41968886181 CHF
24h High: 	1.36 CHF
24h Low: 	1.19 CHF
24h Change:	8.46288 %
All Time High:	2.83 CHF
ATH Change:	-53.68877 %
USDC =    CHF
Market Cap:	37723579628 CHF
24h High: 	0.936629 CHF
24h Low: 	0.9188 CHF
24h Change:	0.1164 %
All Time High:	1.2 CHF
ATH Change:	-22.75236 %
XRP =    CHF
Market Cap:	35821416680 CHF
24h High: 	0.779631 CHF
24h Low: 	0.708432 CHF
24h Change:	5.52591 %
All Time High:	3.31 CHF
ATH Change:	-77.11168 %
DOT =    CHF
Market Cap:	28479685270 CHF
24h High: 	27.67 CHF
24h Low: 	24.05 CHF
24h Change:	9.86836 %
All Time High:	50.23 CHF
ATH Change:	-46.66533 %
LUNA =    CHF
Market Cap:	25226982094 CHF
24h High: 	68.2 CHF
24h Low: 	57.69 CHF
24h Change:	6.94977 %
All Time High:	71.32 CHF
ATH Change:	-7.76751 %
DOGE =    CHF
Market Cap:	21717508089 CHF
24h High: 	0.168685 CHF
24h Low: 	0.152197 CHF
24h Change:	5.70988 %
All Time High:	0.659457 CHF
ATH Change:	-75.13164 %
AVAX =    CHF
Market Cap:	20615042390 CHF
24h High: 	89.02 CHF
24h Low: 	74.91 CHF
24h Change:	9.35008 %
All Time High:	134.6 CHF
ATH Change:	-36.96252 %
SHIB =    CHF
Market Cap:	18609369723 CHF
24h High: 	3.564E-5 CHF
24h Low: 	3.127E-5 CHF
24h Change:	6.83273 %
All Time High:	7.916E-5 CHF
ATH Change:	-57.19439 %
MATIC =    CHF
Market Cap:	14493228987 CHF
24h High: 	2.24 CHF
24h Low: 	1.65 CHF
24h Change:	24.6128 %
All Time High:	2.35 CHF
ATH Change:	-10.30093 %
CRO =    CHF
Market Cap:	14337781365 CHF
24h High: 	0.605734 CHF
24h Low: 	0.481495 CHF
24h Change:	15.57284 %
All Time High:	0.90363 CHF
ATH Change:	-37.15815 %
BUSD =    CHF
Market Cap:	12242969969 CHF
24h High: 	0.932279 CHF
24h Low: 	0.916929 CHF
24h Change:	-0.5942 %
All Time High:	1.09 CHF
ATH Change:	-15.98037 %
WBTC =    CHF
Market Cap:	12067140954 CHF
24h High: 	47636 CHF
24h Low: 	44409 CHF
24h Change:	4.83637 %
All Time High:	64442 CHF
ATH Change:	-27.04934 %
LTC =    CHF
Market Cap:	10241855237 CHF
24h High: 	152.47 CHF
24h Low: 	134.78 CHF
24h Change:	8.03499 %
All Time High:	369.81 CHF
ATH Change:	-59.94161 %
ALGO =    CHF
Market Cap:	9992664118 CHF
24h High: 	1.67 CHF
24h Low: 	1.51 CHF
24h Change:	1.94315 %
All Time High:	3.5 CHF
ATH Change:	-54.65915 %
LINK =    CHF
TRX =    CHF
Market Cap:	8480309645 CHF
24h High: 	0.085431 CHF
24h Low: 	0.077242 CHF
24h Change:	5.26774 %
All Time High:	0.225791 CHF
ATH Change:	-63.1404 %
DAI =    CHF
Market Cap:	8257858713 CHF
24h High: 	0.932306 CHF
24h Low: 	0.918699 CHF
24h Change:	0.08076 %
All Time High:	1.15 CHF
ATH Change:	-19.77569 %
BCH =    CHF
Market Cap:	8197864068 CHF
24h High: 	443.9 CHF
24h Low: 	404.12 CHF
24h Change:	5.60614 %
All Time High:	3733.93 CHF
ATH Change:	-88.39627 %
UST =    CHF
Market Cap:	7651986831 CHF
24h High: 	0.941651 CHF
24h Low: 	0.918278 CHF
24h Change:	-0.00626 %
All Time High:	0.981161 CHF
ATH Change:	-5.84046 %
UNI =    CHF
Market Cap:	7200322035 CHF
24h High: 	16.31 CHF
24h Low: 	14.48 CHF
24h Change:	7.94945 %
All Time High:	41.05 CHF
ATH Change:	-61.28808 %
XLM =    CHF
Market Cap:	6518760339 CHF
24h High: 	0.27711 CHF
24h Low: 	0.239076 CHF
24h Change:	8.40685 %
All Time High:	0.855564 CHF
ATH Change:	-69.06127 %
AXS =    CHF
Market Cap:	6499795370 CHF
24h High: 	101.47 CHF
24h Low: 	89.26 CHF
24h Change:	8.13813 %
All Time High:	150.42 CHF
ATH Change:	-34.50787 %
OKB =    CHF
Market Cap:	6478083069 CHF
24h High: 	25.4 CHF
24h Low: 	22.32 CHF
24h Change:	7.38173 %
All Time High:	40.18 CHF
ATH Change:	-38.61836 %
ATOM =    CHF
Market Cap:	6412968216 CHF
24h High: 	23.37 CHF
24h Low: 	20.93 CHF
24h Change:	4.83344 %
All Time High:	41.4 CHF
ATH Change:	-45.38359 %
CETH =    CHF
Market Cap:	6349805971 CHF
24h High: 	81.92 CHF
24h Low: 	74.26 CHF
24h Change:	7.42168 %
All Time High:	90.76 CHF
ATH Change:	-11.04664 %
STETH =    CHF
Market Cap:	6194006967 CHF
24h High: 	4055.74 CHF
24h Low: 	3680.38 CHF
24h Change:	7.70712 %
All Time High:	4422.36 CHF
ATH Change:	-9.62009 %
VET =    CHF
Market Cap:	5795260106 CHF
24h High: 	0.090754 CHF
24h Low: 	0.077722 CHF
24h Change:	9.57789 %
All Time High:	0.258733 CHF
ATH Change:	-66.44946 %
FTT =    CHF
Market Cap:	5592302931 CHF
24h High: 	41.22 CHF
24h Low: 	37.59 CHF
24h Change:	5.20373 %
All Time High:	77.22 CHF
ATH Change:	-48.0075 %
EGLD =    CHF
Market Cap:	5500980533 CHF
24h High: 	287.44 CHF
24h Low: 	247.78 CHF
24h Change:	6.42808 %
All Time High:	507.95 CHF
ATH Change:	-46.33542 %
ICP =    CHF
Market Cap:	5028670979 CHF
24h High: 	28.79 CHF
24h Low: 	25.68 CHF
24h Change:	3.42534 %
All Time High:	629.66 CHF
ATH Change:	-95.64878 %
FIL =    CHF
Market Cap:	4815587169 CHF
24h High: 	36.87 CHF
24h Low: 	33.65 CHF
24h Change:	4.30029 %
All Time High:	223.63 CHF
ATH Change:	-83.96092 %
MANA =    CHF
Market Cap:	4796524280 CHF
24h High: 	3.78 CHF
24h Low: 	3.08 CHF
24h Change:	13.4735 %
All Time High:	5.46 CHF
ATH Change:	-33.84554 %
ETC =    CHF
Market Cap:	4750173600 CHF
24h High: 	37.02 CHF
24h Low: 	33.71 CHF
24h Change:	4.36354 %
All Time High:	151.81 CHF
ATH Change:	-76.20079 %
HBAR =    CHF
Market Cap:	4698760631 CHF
24h High: 	0.26721 CHF
24h Low: 	0.229571 CHF
24h Change:	8.86539 %
All Time High:	0.521931 CHF
ATH Change:	-50.77187 %
SAND =    CHF
Market Cap:	4587794427 CHF
24h High: 	5.31 CHF
24h Low: 	4.59 CHF
24h Change:	9.88652 %
All Time High:	7.84 CHF
ATH Change:	-34.9628 %
THETA =    CHF
Market Cap:	4357843332 CHF
24h High: 	4.52 CHF
24h Low: 	3.99 CHF
24h Change:	6.6283 %
All Time High:	14.46 CHF
ATH Change:	-69.86251 %
CDAI =    CHF
Market Cap:	4312441650 CHF
24h High: 	0.0203069 CHF
24h Low: 	0.01992716 CHF
24h Change:	0.53783 %
All Time High:	0.02872946 CHF
ATH Change:	-29.98582 %
FTM =    CHF
Market Cap:	3881864402 CHF
24h High: 	1.59 CHF
24h Low: 	1.28 CHF
24h Change:	14.71871 %
All Time High:	3.18 CHF
ATH Change:	-51.94018 %
NEAR =    CHF
Market Cap:	3800327328 CHF
24h High: 	6.91 CHF
24h Low: 	6.23 CHF
24h Change:	3.93956 %
All Time High:	12.13 CHF
ATH Change:	-45.1505 %
CUSDC =    CHF
Market Cap:	3486469124 CHF
24h High: 	0.02172952 CHF
24h Low: 	0.02051416 CHF
24h Change:	0.55485 %
All Time High:	0.053172 CHF
ATH Change:	-61.04182 %
MIM =    CHF
Market Cap:	3433281382 CHF
24h High: 	0.94376 CHF
24h Low: 	0.914978 CHF
24h Change:	-0.90829 %
All Time High:	0.9671 CHF
ATH Change:	-4.53055 %
GALA =    CHF
Market Cap:	3364874324 CHF
24h High: 	0.493318 CHF
24h Low: 	0.405909 CHF
24h Change:	6.00416 %
All Time High:	0.770606 CHF
ATH Change:	-42.10763 %
BTT =    CHF
Market Cap:	3358337082 CHF
24h High: 	0.00377626 CHF
24h Low: 	0.00264714 CHF
24h Change:	23.05964 %
All Time High:	0.01278544 CHF
ATH Change:	-71.87796 %
XMR =    CHF
Market Cap:	3352668991 CHF
24h High: 	189 CHF
24h Low: 	176.24 CHF
24h Change:	3.61222 %
All Time High:	533.47 CHF
ATH Change:	-65.16688 %
XTZ =    CHF
Market Cap:	3295125940 CHF
24h High: 	3.93 CHF
24h Low: 	3.55 CHF
24h Change:	2.17911 %
All Time High:	8.48 CHF
ATH Change:	-55.25738 %
KLAY =    CHF
Market Cap:	3256381552 CHF
24h High: 	1.28 CHF
24h Low: 	1.12 CHF
24h Change:	9.67047 %
All Time High:	4.09 CHF
ATH Change:	-69.51588 %
GRT =    CHF
Market Cap:	3190875960 CHF
24h High: 	0.670012 CHF
24h Low: 	0.566566 CHF
24h Change:	9.47943 %
All Time High:	2.53 CHF
ATH Change:	-74.55745 %
LEO =    CHF
Market Cap:	3164610986 CHF
24h High: 	3.42 CHF
24h Low: 	3.2 CHF
24h Change:	0.40983 %
All Time High:	3.56 CHF
ATH Change:	-5.3921 %
MIOTA =    CHF
Market Cap:	3055978004 CHF
24h High: 	1.13 CHF
24h Low: 	0.984664 CHF
24h Change:	8.29641 %
All Time High:	5.17 CHF
ATH Change:	-78.74467 %
HNT =    CHF
Market Cap:	2971833470 CHF
24h High: 	31.18 CHF
24h Low: 	26.26 CHF
24h Change:	6.7724 %
All Time High:	50.55 CHF
ATH Change:	-41.52539 %
FLOW =    CHF
Market Cap:	2904417966 CHF
24h High: 	9.55 CHF
24h Low: 	8.33 CHF
24h Change:	9.99055 %
All Time High:	39.83 CHF
ATH Change:	-76.80764 %
EOS =    CHF
Market Cap:	2895165060 CHF
24h High: 	3.06 CHF
24h Low: 	2.8 CHF
24h Change:	4.40771 %
All Time High:	22.39 CHF
ATH Change:	-86.76053 %
XRD =    CHF
Market Cap:	2883007032 CHF
24h High: 	0.304193 CHF
24h Low: 	0.242052 CHF
24h Change:	11.78663 %
All Time High:	0.59992 CHF
ATH Change:	-50.49775 %
LRC =    CHF
Market Cap:	2847236709 CHF
24h High: 	2.41 CHF
24h Low: 	1.74 CHF
24h Change:	29.15922 %
All Time High:	3.44 CHF
ATH Change:	-33.60277 %
BSV =    CHF
Market Cap:	2794793908 CHF
24h High: 	147.74 CHF
24h Low: 	107.72 CHF
24h Change:	36.70304 %
All Time High:	450.62 CHF
ATH Change:	-67.21456 %
CAKE =    CHF
Market Cap:	2778109165 CHF
24h High: 	11.55 CHF
24h Low: 	10.67 CHF
24h Change:	4.74298 %
All Time High:	39.95 CHF
ATH Change:	-71.85772 %
OHM =    CHF
Market Cap:	2762231087 CHF
24h High: 	529.7 CHF
24h Low: 	474.76 CHF
24h Change:	0.93946 %
All Time High:	1481.37 CHF
ATH Change:	-66.95291 %
ENJ =    CHF
Market Cap:	2457200238 CHF
24h High: 	2.76 CHF
24h Low: 	2.29 CHF
24h Change:	11.88393 %
All Time High:	4.5 CHF
ATH Change:	-41.53558 %
KSM =    CHF
Market Cap:	2415920956 CHF
24h High: 	280.71 CHF
24h Low: 	242.76 CHF
24h Change:	8.38827 %
All Time High:	560.78 CHF
ATH Change:	-52.02548 %
AMP =    CHF
Market Cap:	2349989815 CHF
24h High: 	0.050546 CHF
24h Low: 	0.0449385 CHF
24h Change:	8.78045 %
All Time High:	0.108576 CHF
ATH Change:	-54.92191 %
AAVE =    CHF
Market Cap:	2349868056 CHF
24h High: 	178.73 CHF
24h Low: 	156.75 CHF
24h Change:	7.65362 %
All Time High:	594 CHF
ATH Change:	-70.52162 %
STX =    CHF
Market Cap:	2311596206 CHF
24h High: 	2.24 CHF
24h Low: 	1.89 CHF
24h Change:	10.10837 %
All Time High:	3.12 CHF
ATH Change:	-29.65772 %
XEC =    CHF
Market Cap:	2270128489 CHF
24h High: 	0.00012659 CHF
24h Low: 	0.0001135 CHF
24h Change:	0.92062 %
All Time High:	0.0003472 CHF
ATH Change:	-65.45894 %
MKR =    CHF
Market Cap:	2158256961 CHF
24h High: 	2465.59 CHF
24h Low: 	2235.91 CHF
24h Change:	4.52336 %
All Time High:	5731.55 CHF
ATH Change:	-58.22115 %
AR =    CHF
Market Cap:	2124206922 CHF
24h High: 	44.68 CHF
24h Low: 	38.3 CHF
24h Change:	5.90444 %
All Time High:	81.47 CHF
ATH Change:	-47.96418 %
QNT =    CHF
Market Cap:	2099415167 CHF
24h High: 	165.94 CHF
24h Low: 	140.24 CHF
24h Change:	8.81335 %
All Time High:	392.29 CHF
ATH Change:	-60.06458 %
RUNE =    CHF
Market Cap:	2022267751 CHF
24h High: 	7.18 CHF
24h Low: 	6.31 CHF
24h Change:	2.48485 %
All Time High:	18.73 CHF
ATH Change:	-63.58593 %
ONE =    CHF
Market Cap:	2013443606 CHF
24h High: 	0.183597 CHF
24h Low: 	0.151729 CHF
24h Change:	12.37388 %
All Time High:	0.349102 CHF
ATH Change:	-49.66372 %
ZEC =    CHF
Market Cap:	1953872498 CHF
24h High: 	171.01 CHF
24h Low: 	152.53 CHF
24h Change:	4.6548 %
All Time High:	3126.02 CHF
ATH Change:	-94.73625 %
NEO =    CHF
Market Cap:	1931519793 CHF
24h High: 	28.13 CHF
24h Low: 	25.47 CHF
24h Change:	6.33568 %
All Time High:	191.08 CHF
ATH Change:	-85.66802 %
HBTC =    CHF
Market Cap:	1878415086 CHF
24h High: 	47855 CHF
24h Low: 	44545 CHF
24h Change:	4.89386 %
All Time High:	63280 CHF
ATH Change:	-25.5907 %
BCHA =    CHF
Market Cap:	1864405356 CHF
24h High: 	107.64 CHF
24h Low: 	90.31 CHF
24h Change:	-7.23896 %
All Time High:	345.47 CHF
ATH Change:	-71.28511 %
BAT =    CHF
Market Cap:	1836732059 CHF
24h High: 	1.29 CHF
24h Low: 	1.07 CHF
24h Change:	11.22723 %
All Time High:	1.75 CHF
ATH Change:	-29.88456 %
WAVES =    CHF
Market Cap:	1805228271 CHF
24h High: 	18.45 CHF
24h Low: 	17.5 CHF
24h Change:	-1.81366 %
All Time High:	39.33 CHF
ATH Change:	-54.0989 %
KDA =    CHF
Market Cap:	1760808065 CHF
24h High: 	12.09 CHF
24h Low: 	9.24 CHF
24h Change:	9.82782 %
All Time High:	25.48 CHF
ATH Change:	-57.06847 %
TFUEL =    CHF
Market Cap:	1735654163 CHF
24h High: 	0.245744 CHF
24h Low: 	0.218557 CHF
24h Change:	7.0788 %
All Time High:	0.611056 CHF
ATH Change:	-61.41186 %
HOT =    CHF
Market Cap:	1629221355 CHF
24h High: 	0.00973476 CHF
24h Low: 	0.0084282 CHF
24h Change:	6.41183 %
All Time High:	0.02926493 CHF
ATH Change:	-68.65689 %
CHZ =    CHF
Market Cap:	1607205582 CHF
24h High: 	0.315296 CHF
24h Low: 	0.269095 CHF
24h Change:	7.79449 %
All Time High:	0.817016 CHF
ATH Change:	-63.1897 %
KCS =    CHF
Market Cap:	1601825179 CHF
24h High: 	21.1 CHF
24h Low: 	18.52 CHF
24h Change:	11.0405 %
All Time High:	26.45 CHF
ATH Change:	-21.41459 %
LN =    CHF
Market Cap:	1472091457 CHF
24h High: 	250.15 CHF
24h Low: 	198.6 CHF
24h Change:	22.13852 %
All Time High:	325.75 CHF
ATH Change:	-24.38047 %
CEL =    CHF
Market Cap:	1446812554 CHF
24h High: 	3.54 CHF
24h Low: 	3.39 CHF
24h Change:	-0.76959 %
All Time High:	7.37 CHF
ATH Change:	-53.64948 %
CRV =    CHF
Market Cap:	1361797582 CHF
24h High: 	3.62 CHF
24h Low: 	3.07 CHF
24h Change:	10.69927 %
All Time High:	49.15 CHF
ATH Change:	-92.93259 %
DASH =    CHF
Market Cap:	1342987536 CHF
24h High: 	133.19 CHF
24h Low: 	117.47 CHF
24h Change:	7.00778 %
All Time High:	1473.12 CHF
ATH Change:	-91.29094 %
MSOL =    CHF
Market Cap:	1282190764 CHF
24h High: 	191.17 CHF
24h Low: 	170.4 CHF
24h Change:	9.33525 %
All Time High:	3231.06 CHF
ATH Change:	-94.16958 %
NEXO =    CHF
Market Cap:	1279262181 CHF
24h High: 	2.39 CHF
24h Low: 	1.85 CHF
24h Change:	21.57679 %
All Time High:	3.69 CHF
ATH Change:	-38.30482 %
COMP =    CHF
Market Cap:	1279217579 CHF
24h High: 	212.45 CHF
24h Low: 	186 CHF
24h Change:	7.87899 %
All Time High:	823.94 CHF
ATH Change:	-74.99859 %
CELO =    CHF
Market Cap:	1273217499 CHF
24h High: 	3.58 CHF
24h Low: 	3.15 CHF
24h Change:	7.46213 %
All Time High:	9.01 CHF
ATH Change:	-61.51915 %
HT =    CHF
Market Cap:	1269600385 CHF
24h High: 	8.32 CHF
24h Low: 	7.96 CHF
24h Change:	-1.70259 %
All Time High:	36.02 CHF
ATH Change:	-77.87782 %
TIME =    CHF
Market Cap:	1249482376 CHF
24h High: 	5608.81 CHF
24h Low: 	4657.4 CHF
24h Change:	14.63114 %
All Time High:	9180.21 CHF
ATH Change:	-39.26726 %
FRAX =    CHF
Market Cap:	1197172035 CHF
24h High: 	0.951997 CHF
24h Low: 	0.918904 CHF
24h Change:	0.10722 %
All Time High:	1.03 CHF
ATH Change:	-9.40272 %
DCR =    CHF
Market Cap:	1194863955 CHF
24h High: 	91.42 CHF
24h Low: 	82.2 CHF
24h Change:	6.13523 %
All Time High:	227.62 CHF
ATH Change:	-61.30123 %
TUSD =    CHF
Market Cap:	1187867759 CHF
24h High: 	0.93935 CHF
24h Low: 	0.917493 CHF
24h Change:	-0.38494 %
All Time High:	1.59 CHF
ATH Change:	-42.19272 %
OMI =    CHF
Market Cap:	1184455566 CHF
24h High: 	0.00518642 CHF
24h Low: 	0.00449344 CHF
24h Change:	7.33975 %
All Time High:	0.01248784 CHF
ATH Change:	-60.09561 %
EXRD =    CHF
Market Cap:	1181434969 CHF
24h High: 	0.302425 CHF
24h Low: 	0.240479 CHF
24h Change:	11.92581 %
All Time High:	0.608162 CHF
ATH Change:	-50.9436 %
SPELL =    CHF
Market Cap:	1163736989 CHF
24h High: 	0.0161531 CHF
24h Low: 	0.00854333 CHF
24h Change:	76.91348 %
All Time High:	0.03192766 CHF
ATH Change:	-52.30064 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled CHF value: CHF