BTC =    CHF
Market Cap:	615163709508 CHF
24h High: 	33266 CHF
24h Low: 	31703 CHF
24h Change:	2.32634 %
All Time High:	37106 CHF
ATH Change:	-10.88929 %
ETH =    CHF
Market Cap:	139825774236 CHF
24h High: 	1229.64 CHF
24h Low: 	1076.2 CHF
24h Change:	12.1928 %
All Time High:	1401.02 CHF
ATH Change:	-12.69371 %
USDT =    CHF
Market Cap:	21652971321 CHF
24h High: 	0.901809 CHF
24h Low: 	0.884067 CHF
24h Change:	-0.32395 %
All Time High:	1.31 CHF
ATH Change:	-32.3736 %
DOT =    CHF
Market Cap:	14522785252 CHF
24h High: 	15.78 CHF
24h Low: 	14.17 CHF
24h Change:	-2.1286 %
All Time High:	16.97 CHF
ATH Change:	-9.89318 %
XRP =    CHF
Market Cap:	12395198132 CHF
24h High: 	0.287999 CHF
24h Low: 	0.247638 CHF
24h Change:	7.87123 %
All Time High:	3.31 CHF
ATH Change:	-91.76429 %
ADA =    CHF
Market Cap:	10408737093 CHF
24h High: 	0.33775 CHF
24h Low: 	0.322831 CHF
24h Change:	-0.19632 %
All Time High:	1.15 CHF
ATH Change:	-70.88517 %
LTC =    CHF
Market Cap:	9626096027 CHF
24h High: 	146.51 CHF
24h Low: 	124.66 CHF
24h Change:	14.2127 %
All Time High:	355.55 CHF
ATH Change:	-59.17142 %
BCH =    CHF
Market Cap:	8733375581 CHF
24h High: 	472.61 CHF
24h Low: 	422.72 CHF
24h Change:	9.71432 %
All Time High:	3733.93 CHF
ATH Change:	-87.44641 %
LINK =    CHF
XLM =    CHF
Market Cap:	6104031237 CHF
24h High: 	0.281316 CHF
24h Low: 	0.262925 CHF
24h Change:	3.43159 %
All Time High:	0.855564 CHF
ATH Change:	-67.50333 %
BNB =    CHF
Market Cap:	5967433536 CHF
24h High: 	41.16 CHF
24h Low: 	39.31 CHF
24h Change:	-1.41457 %
All Time High:	41.72 CHF
ATH Change:	-3.28921 %
USDC =    CHF
Market Cap:	4544919900 CHF
24h High: 	0.900486 CHF
24h Low: 	0.883171 CHF
24h Change:	-0.70637 %
All Time High:	1.2 CHF
ATH Change:	-25.81082 %
WBTC =    CHF
Market Cap:	3679745023 CHF
24h High: 	33520 CHF
24h Low: 	31772 CHF
24h Change:	2.59019 %
All Time High:	36958 CHF
ATH Change:	-10.11615 %
BSV =    CHF
Market Cap:	3498517422 CHF
24h High: 	188.82 CHF
24h Low: 	179.07 CHF
24h Change:	3.65053 %
All Time High:	424.24 CHF
ATH Change:	-55.73274 %
XMR =    CHF
Market Cap:	2443500628 CHF
24h High: 	139.77 CHF
24h Low: 	134.22 CHF
24h Change:	-0.11087 %
All Time High:	533.47 CHF
ATH Change:	-74.29217 %
EOS =    CHF
Market Cap:	2443285787 CHF
24h High: 	2.58 CHF
24h Low: 	2.44 CHF
24h Change:	4.24724 %
All Time High:	22.39 CHF
ATH Change:	-88.52469 %
AAVE =    CHF
Market Cap:	2228434987 CHF
24h High: 	186.62 CHF
24h Low: 	163.03 CHF
24h Change:	5.69657 %
All Time High:	186.62 CHF
ATH Change:	-2.55171 %
TRX =    CHF
Market Cap:	2033975321 CHF
24h High: 	0.02862231 CHF
24h Low: 	0.02707066 CHF
24h Change:	4.30828 %
All Time High:	0.225791 CHF
ATH Change:	-87.42923 %
XTZ =    CHF
Market Cap:	2027856517 CHF
24h High: 	2.75 CHF
24h Low: 	2.58 CHF
24h Change:	0.36588 %
All Time High:	4.05 CHF
ATH Change:	-33.8074 %
ATOM =    CHF
Market Cap:	1994360072 CHF
24h High: 	8.99 CHF
24h Low: 	7.74 CHF
24h Change:	3.55036 %
All Time High:	8.99 CHF
ATH Change:	-6.98322 %
SNX =    CHF
Market Cap:	1979000056 CHF
24h High: 	14.46 CHF
24h Low: 	13.38 CHF
24h Change:	2.41356 %
All Time High:	15.16 CHF
ATH Change:	-6.61674 %
XEM =    CHF
Market Cap:	1904524997 CHF
24h High: 	0.220477 CHF
24h Low: 	0.19793 CHF
24h Change:	6.73409 %
All Time High:	1.82 CHF
ATH Change:	-88.36266 %
THETA =    CHF
Market Cap:	1839988355 CHF
24h High: 	1.86 CHF
24h Low: 	1.76 CHF
24h Change:	0.28938 %
All Time High:	2.22 CHF
ATH Change:	-16.97415 %
UNI =    CHF
Market Cap:	1779386324 CHF
24h High: 	8.72 CHF
24h Low: 	7.95 CHF
24h Change:	-0.71094 %
All Time High:	8.72 CHF
ATH Change:	-5.13258 %
VET =    CHF
Market Cap:	1740148460 CHF
24h High: 	0.027928 CHF
24h Low: 	0.02464884 CHF
24h Change:	9.03692 %
All Time High:	0.02798874 CHF
ATH Change:	-4.12838 %
CRO =    CHF
Market Cap:	1720830521 CHF
24h High: 	0.076645 CHF
24h Low: 	0.070062 CHF
24h Change:	4.62345 %
All Time High:	0.173466 CHF
ATH Change:	-56.3974 %
NEO =    CHF
Market Cap:	1692213041 CHF
24h High: 	25.16 CHF
24h Low: 	21.79 CHF
24h Change:	9.44444 %
All Time High:	191.08 CHF
ATH Change:	-87.44369 %
CEL =    CHF
Market Cap:	1647616372 CHF
24h High: 	4.32 CHF
24h Low: 	4.01 CHF
24h Change:	5.5971 %
All Time High:	6.07 CHF
ATH Change:	-29.17424 %
OKB =    CHF
Market Cap:	1560156582 CHF
24h High: 	6.13 CHF
24h Low: 	5.71 CHF
24h Change:	-3.12841 %
All Time High:	8.45 CHF
ATH Change:	-31.98251 %
CETH =    CHF
Market Cap:	1396575135 CHF
24h High: 	24.64 CHF
24h Low: 	21.62 CHF
24h Change:	12.02775 %
All Time High:	24.64 CHF
ATH Change:	-0.17305 %
DAI =    CHF
Market Cap:	1247648855 CHF
24h High: 	0.896382 CHF
24h Low: 	0.884927 CHF
24h Change:	-0.59974 %
All Time High:	1.15 CHF
ATH Change:	-22.95878 %
LEO =    CHF
Market Cap:	1209960525 CHF
24h High: 	1.26 CHF
24h Low: 	1.17 CHF
24h Change:	0.26215 %
All Time High:	1.98 CHF
ATH Change:	-36.89105 %
CUSDC =    CHF
Market Cap:	1203280746 CHF
24h High: 	0.02130022 CHF
24h Low: 	0.01884892 CHF
24h Change:	-0.44374 %
All Time High:	0.053172 CHF
ATH Change:	-64.18552 %
MKR =    CHF
Market Cap:	1184029853 CHF
24h High: 	1325.54 CHF
24h Low: 	1225.35 CHF
24h Change:	2.18883 %
All Time High:	1747.46 CHF
ATH Change:	-24.89983 %
DASH =    CHF
Market Cap:	1165027305 CHF
24h High: 	118.4 CHF
24h Low: 	108.78 CHF
24h Change:	6.17307 %
All Time High:	1473.12 CHF
ATH Change:	-92.03347 %
MIOTA =    CHF
Market Cap:	1162554492 CHF
24h High: 	0.430217 CHF
24h Low: 	0.391405 CHF
24h Change:	6.29998 %
All Time High:	5.17 CHF
ATH Change:	-91.91405 %
DOGE =    CHF
Market Cap:	1069506533 CHF
24h High: 	0.00848076 CHF
24h Low: 	0.00801468 CHF
24h Change:	2.10104 %
All Time High:	0.01714116 CHF
ATH Change:	-51.2591 %
HT =    CHF
Market Cap:	1040847792 CHF
24h High: 	5.59 CHF
24h Low: 	4.77 CHF
24h Change:	11.29701 %
All Time High:	5.97 CHF
ATH Change:	-9.93826 %
BUSD =    CHF
Market Cap:	1028572629 CHF
24h High: 	0.900572 CHF
24h Low: 	0.882891 CHF
24h Change:	-0.44507 %
All Time High:	1.09 CHF
ATH Change:	-18.73129 %
ZEC =    CHF
Market Cap:	1007982680 CHF
24h High: 	94.44 CHF
24h Low: 	90.37 CHF
24h Change:	1.38787 %
All Time High:	3126.02 CHF
ATH Change:	-96.98524 %
YFI =    CHF
Market Cap:	991014119 CHF
24h High: 	35594 CHF
24h Low: 	32682 CHF
24h Change:	-7.44675 %
All Time High:	39699 CHF
ATH Change:	-16.78922 %
FIL =    CHF
Market Cap:	942701399 CHF
24h High: 	21.79 CHF
24h Low: 	20.62 CHF
24h Change:	-3.61524 %
All Time High:	191.14 CHF
ATH Change:	-88.9379 %
SOL =    CHF
Market Cap:	903181191 CHF
24h High: 	3.69 CHF
24h Low: 	3.35 CHF
24h Change:	-6.69535 %
All Time High:	4.41 CHF
ATH Change:	-21.78459 %
FTT =    CHF
Market Cap:	893662782 CHF
24h High: 	9.97 CHF
24h Low: 	9.11 CHF
24h Change:	5.6695 %
All Time High:	9.97 CHF
ATH Change:	-0.29696 %
AVAX =    CHF
Market Cap:	878645527 CHF
24h High: 	12.23 CHF
24h Low: 	10.78 CHF
24h Change:	-3.93528 %
All Time High:	12.78 CHF
ATH Change:	-10.66046 %
COMP =    CHF
Market Cap:	856271207 CHF
24h High: 	210.77 CHF
24h Low: 	198.73 CHF
24h Change:	-2.6261 %
All Time High:	355.01 CHF
ATH Change:	-41.89176 %
KSM =    CHF
Market Cap:	853122006 CHF
24h High: 	106.77 CHF
24h Low: 	91.93 CHF
24h Change:	-8.21232 %
All Time High:	107.42 CHF
ATH Change:	-11.56246 %
ETC =    CHF
Market Cap:	839814452 CHF
24h High: 	7.27 CHF
24h Low: 	6.7 CHF
24h Change:	4.92869 %
All Time High:	42.93 CHF
ATH Change:	-83.18325 %
SUSHI =    CHF
Market Cap:	830363651 CHF
24h High: 	6.85 CHF
24h Low: 	6.17 CHF
24h Change:	-3.01971 %
All Time High:	8.04 CHF
ATH Change:	-18.8017 %
ZIL =    CHF
Market Cap:	795436243 CHF
24h High: 	0.072164 CHF
24h Low: 	0.065934 CHF
24h Change:	4.10536 %
All Time High:	0.231298 CHF
ATH Change:	-70.37399 %
CDAI =    CHF
Market Cap:	741927786 CHF
24h High: 	0.01873996 CHF
24h Low: 	0.01849568 CHF
24h Change:	-0.35881 %
All Time High:	0.02872946 CHF
ATH Change:	-35.18873 %
WAVES =    CHF
Market Cap:	669697148 CHF
24h High: 	7.04 CHF
24h Low: 	6.55 CHF
24h Change:	-4.39383 %
All Time High:	15.89 CHF
ATH Change:	-57.85763 %
UMA =    CHF
Market Cap:	626925784 CHF
24h High: 	11.32 CHF
24h Low: 	9.29 CHF
24h Change:	20.0584 %
All Time High:	25.04 CHF
ATH Change:	-54.98958 %
DCR =    CHF
Market Cap:	614705172 CHF
24h High: 	50.94 CHF
24h Low: 	48.59 CHF
24h Change:	-2.30666 %
All Time High:	125.15 CHF
ATH Change:	-60.71683 %
EGLD =    CHF
Market Cap:	598809700 CHF
24h High: 	36.27 CHF
24h Low: 	34.34 CHF
24h Change:	1.06833 %
All Time High:	37.05 CHF
ATH Change:	-4.96827 %
GRT =    CHF
Market Cap:	597038939 CHF
24h High: 	0.581868 CHF
24h Low: 	0.47353 CHF
24h Change:	-7.83438 %
All Time High:	0.687646 CHF
ATH Change:	-29.12361 %
HBTC =    CHF
Market Cap:	596720568 CHF
24h High: 	33576 CHF
24h Low: 	31641 CHF
24h Change:	3.43098 %
All Time High:	36932 CHF
ATH Change:	-9.7622 %
NEAR =    CHF
Market Cap:	548619762 CHF
24h High: 	2.29 CHF
24h Low: 	2.06 CHF
24h Change:	-6.58383 %
All Time High:	2.45 CHF
ATH Change:	-13.45775 %
LRC =    CHF
Market Cap:	499375571 CHF
24h High: 	0.415086 CHF
24h Low: 	0.35715 CHF
24h Change:	7.47682 %
All Time High:	2.36 CHF
ATH Change:	-83.06173 %
OMG =    CHF
Market Cap:	499191376 CHF
24h High: 	3.82 CHF
24h Low: 	3.53 CHF
24h Change:	-4.36388 %
All Time High:	24.79 CHF
ATH Change:	-85.63963 %
ONT =    CHF
Market Cap:	486099826 CHF
24h High: 	0.645275 CHF
24h Low: 	0.602949 CHF
24h Change:	-3.24809 %
All Time High:	10.89 CHF
ATH Change:	-94.46091 %
REN =    CHF
Market Cap:	473532101 CHF
24h High: 	0.558032 CHF
24h Low: 	0.50847 CHF
24h Change:	-1.98508 %
All Time High:	0.602411 CHF
ATH Change:	-10.79174 %
RENBTC =    CHF
Market Cap:	465885689 CHF
24h High: 	33230 CHF
24h Low: 	31689 CHF
24h Change:	2.39943 %
All Time High:	36995 CHF
ATH Change:	-10.55362 %
RUNE =    CHF
Market Cap:	437500488 CHF
24h High: 	1.96 CHF
24h Low: 	1.74 CHF
24h Change:	7.49169 %
All Time High:	1.96 CHF
ATH Change:	-3.41012 %
NANO =    CHF
Market Cap:	429876546 CHF
24h High: 	3.44 CHF
24h Low: 	3.07 CHF
24h Change:	3.2564 %
All Time High:	32.73 CHF
ATH Change:	-90.14278 %
PAX =    CHF
Market Cap:	427001888 CHF
24h High: 	0.904464 CHF
24h Low: 	0.88164 CHF
24h Change:	-1.29036 %
All Time High:	1.12 CHF
ATH Change:	-20.33516 %
ALGO =    CHF
Market Cap:	399431843 CHF
24h High: 	0.517346 CHF
24h Low: 	0.484286 CHF
24h Change:	-2.98683 %
All Time High:	3.5 CHF
ATH Change:	-85.77049 %
LUNA =    CHF
Market Cap:	398998949 CHF
24h High: 	0.829481 CHF
24h Low: 	0.704375 CHF
24h Change:	15.63544 %
All Time High:	5.65 CHF
ATH Change:	-85.42622 %
ICX =    CHF
Market Cap:	388799381 CHF
24h High: 	0.683313 CHF
24h Low: 	0.609573 CHF
24h Change:	6.7737 %
All Time High:	12.95 CHF
ATH Change:	-94.85244 %
STX =    CHF
Market Cap:	383569492 CHF
24h High: 	0.454009 CHF
24h Low: 	0.414041 CHF
24h Change:	-6.08332 %
All Time High:	0.530344 CHF
ATH Change:	-21.21562 %
RSR =    CHF
Market Cap:	381841292 CHF
24h High: 	0.04375738 CHF
24h Low: 	0.03699032 CHF
24h Change:	5.62421 %
All Time High:	0.0438644 CHF
ATH Change:	-6.87612 %
ZRX =    CHF
Market Cap:	379798419 CHF
24h High: 	0.55768 CHF
24h Low: 	0.500079 CHF
24h Change:	-5.35677 %
All Time High:	2.46 CHF
ATH Change:	-79.41422 %
HBAR =    CHF
Market Cap:	379777665 CHF
24h High: 	0.057427 CHF
24h Low: 	0.05293 CHF
24h Change:	6.14232 %
All Time High:	0.32312 CHF
ATH Change:	-82.65297 %
BAT =    CHF
Market Cap:	372098532 CHF
24h High: 	0.261325 CHF
24h Low: 	0.244526 CHF
24h Change:	-1.32858 %
All Time High:	0.943841 CHF
ATH Change:	-73.3856 %
TUSD =    CHF
Market Cap:	368229509 CHF
24h High: 	0.897536 CHF
24h Low: 	0.881299 CHF
24h Change:	-0.87364 %
All Time High:	1.59 CHF
ATH Change:	-44.34827 %
DGB =    CHF
Market Cap:	343275156 CHF
24h High: 	0.02482264 CHF
24h Low: 	0.02332765 CHF
24h Change:	1.74002 %
All Time High:	0.131802 CHF
ATH Change:	-81.33539 %
NEXO =    CHF
Market Cap:	335601670 CHF
24h High: 	0.619962 CHF
24h Low: 	0.565208 CHF
24h Change:	5.38003 %
All Time High:	2.2 CHF
ATH Change:	-72.82002 %
IOST =    CHF
Market Cap:	313743535 CHF
24h High: 	0.01869974 CHF
24h Low: 	0.01671719 CHF
24h Change:	-8.19909 %
All Time High:	0.122888 CHF
ATH Change:	-86.14122 %
NXM =    CHF
Market Cap:	310468745 CHF
24h High: 	45.43 CHF
24h Low: 	41.66 CHF
24h Change:	10.41525 %
All Time High:	68.3 CHF
ATH Change:	-32.28899 %
QTUM =    CHF
Market Cap:	297812186 CHF
24h High: 	2.99 CHF
24h Low: 	2.84 CHF
24h Change:	-1.10102 %
All Time High:	97.68 CHF
ATH Change:	-97.04244 %
ALINK =    CHF
EWT =    CHF
Market Cap:	288592104 CHF
24h High: 	8.87 CHF
24h Low: 	8.22 CHF
24h Change:	3.41616 %
All Time High:	12.44 CHF
ATH Change:	-29.00725 %
AMPL =    CHF
Market Cap:	282981039 CHF
24h High: 	1.06 CHF
24h Low: 	0.835241 CHF
24h Change:	25.65912 %
All Time High:	3.82 CHF
ATH Change:	-72.47855 %
ZEN =    CHF
Market Cap:	275373103 CHF
24h High: 	28.82 CHF
24h Low: 	25.73 CHF
24h Change:	-9.34001 %
All Time High:	63.45 CHF
ATH Change:	-59.32346 %
BCHA =    CHF
Market Cap:	263542975 CHF
24h High: 	14.23 CHF
24h Low: 	13.34 CHF
24h Change:	0.22712 %
All Time High:	30.57 CHF
ATH Change:	-53.65291 %
HUSD =    CHF
Market Cap:	257403544 CHF
24h High: 	0.900241 CHF
24h Low: 	0.879281 CHF
24h Change:	-0.94943 %
All Time High:	1.19 CHF
ATH Change:	-25.07795 %
CHSB =    CHF
Market Cap:	257122140 CHF
24h High: 	0.27947 CHF
24h Low: 	0.265743 CHF
24h Change:	2.30633 %
All Time High:	0.313107 CHF
ATH Change:	-11.81846 %
CRV =    CHF
Market Cap:	250982763 CHF
24h High: 	1.46 CHF
24h Low: 	1.25 CHF
24h Change:	-8.64815 %
All Time High:	49.15 CHF
ATH Change:	-97.35597 %
ENJ =    CHF
Market Cap:	237488422 CHF
24h High: 	0.27567 CHF
24h Low: 	0.210316 CHF
24h Change:	19.6438 %
All Time High:	0.452813 CHF
ATH Change:	-43.18533 %
ESD =    CHF
Market Cap:	231688153 CHF
24h High: 	0.530294 CHF
24h Low: 	0.445317 CHF
24h Change:	-8.24556 %
All Time High:	21.71 CHF
ATH Change:	-97.79998 %
KNC =    CHF
Market Cap:	231605908 CHF
24h High: 	1.24 CHF
24h Low: 	1.08 CHF
24h Change:	4.17725 %
All Time High:	5.71 CHF
ATH Change:	-79.79444 %
BAL =    CHF
Market Cap:	230107283 CHF
24h High: 	21.6 CHF
24h Low: 	18.88 CHF
24h Change:	11.16786 %
All Time High:	33.47 CHF
ATH Change:	-36.33518 %
VGX =    CHF
Market Cap:	222852922 CHF
24h High: 	1.12 CHF
24h Low: 	0.996652 CHF
24h Change:	-8.04674 %
All Time High:	12.16 CHF
ATH Change:	-91.72169 %
BTT =    CHF
Market Cap:	219134145 CHF
24h High: 	0.00034359 CHF
24h Low: 	0.00031752 CHF
24h Change:	6.0316 %
All Time High:	0.00185009 CHF
ATH Change:	-82.0285 %
QNT =    CHF
Market Cap:	218716249 CHF
24h High: 	17.74 CHF
24h Low: 	16.01 CHF
24h Change:	4.44304 %
All Time High:	18.72 CHF
ATH Change:	-5.4627 %
BAND =    CHF
Market Cap:	209080537 CHF
24h High: 	9.4 CHF
24h Low: 	8.69 CHF
24h Change:	3.18072 %
All Time High:	16.06 CHF
ATH Change:	-42.30959 %
OCEAN =    CHF
Market Cap:	206866495 CHF
24h High: 	0.546841 CHF
24h Low: 	0.491587 CHF
24h Change:	-6.83299 %
All Time High:	0.676606 CHF
ATH Change:	-27.03531 %
SC =    CHF
Market Cap:	204296016 CHF
24h High: 	0.00460913 CHF
24h Low: 	0.00418376 CHF
24h Change:	6.30661 %
All Time High:	0.09051 CHF
ATH Change:	-95.02011 %
SNT =    CHF
Market Cap:	199772717 CHF
24h High: 	0.052154 CHF
24h Low: 	0.0488328 CHF
24h Change:	4.47839 %
All Time High:	0.669274 CHF
ATH Change:	-92.30788 %
BTG =    CHF
Market Cap:	199631371 CHF
24h High: 	11.43 CHF
24h Low: 	10.9 CHF
24h Change:	2.51325 %
All Time High:	449.99 CHF
ATH Change:	-97.46697 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled CHF value: CHF