BTC =    CHF
Market Cap:	170278980898 CHF
24h High: 	9302.02 CHF
24h Low: 	9063.19 CHF
24h Change:	1.49961 %
All Time High:	19484.57 CHF
ATH Change:	-52.48692 %
ETH =    CHF
Market Cap:	26094662211 CHF
24h High: 	236.84 CHF
24h Low: 	224.7 CHF
24h Change:	3.55387 %
All Time High:	1401.02 CHF
ATH Change:	-83.2497 %
USDT =    CHF
Market Cap:	8874643497 CHF
24h High: 	0.965363 CHF
24h Low: 	0.959697 CHF
24h Change:	-0.02801 %
All Time High:	1.31 CHF
ATH Change:	-26.96898 %
XRP =    CHF
Market Cap:	8700139919 CHF
24h High: 	0.197916 CHF
24h Low: 	0.193515 CHF
24h Change:	1.67282 %
All Time High:	3.31 CHF
ATH Change:	-94.04141 %
BCH =    CHF
Market Cap:	4563412711 CHF
24h High: 	250 CHF
24h Low: 	236.6 CHF
24h Change:	3.82714 %
All Time High:	3733.93 CHF
ATH Change:	-93.36706 %
BSV =    CHF
Market Cap:	3485788378 CHF
24h High: 	191.28 CHF
24h Low: 	183.94 CHF
24h Change:	1.79133 %
All Time High:	424.24 CHF
ATH Change:	-55.40282 %
LTC =    CHF
Market Cap:	2972112202 CHF
24h High: 	46.12 CHF
24h Low: 	43.77 CHF
24h Change:	4.25826 %
All Time High:	355.55 CHF
ATH Change:	-87.10697 %
ADA =    CHF
Market Cap:	2595744653 CHF
24h High: 	0.085113 CHF
24h Low: 	0.07448 CHF
24h Change:	11.36789 %
All Time High:	1.15 CHF
ATH Change:	-92.7393 %
BNB =    CHF
Market Cap:	2489311589 CHF
24h High: 	16.94 CHF
24h Low: 	16.36 CHF
24h Change:	2.04149 %
All Time High:	38.69 CHF
ATH Change:	-56.49494 %
EOS =    CHF
Market Cap:	2460034789 CHF
24h High: 	2.64 CHF
24h Low: 	2.54 CHF
24h Change:	2.79628 %
All Time High:	22.39 CHF
ATH Change:	-88.28957 %
XTZ =    CHF
Market Cap:	2083823344 CHF
24h High: 	2.96 CHF
24h Low: 	2.73 CHF
24h Change:	6.10349 %
All Time High:	3.85 CHF
ATH Change:	-24.01621 %
XLM =    CHF
Market Cap:	1643048901 CHF
24h High: 	0.082612 CHF
24h Low: 	0.075041 CHF
24h Change:	7.46332 %
All Time High:	0.855564 CHF
ATH Change:	-90.52419 %
LINK =    CHF
CRO =    CHF
Market Cap:	1607611318 CHF
24h High: 	0.093144 CHF
24h Low: 	0.086715 CHF
24h Change:	6.74554 %
All Time High:	0.157077 CHF
ATH Change:	-40.70612 %
OKB =    CHF
Market Cap:	1402577996 CHF
24h High: 	5.04 CHF
24h Low: 	4.94 CHF
24h Change:	0.79699 %
All Time High:	7.27 CHF
ATH Change:	-30.92833 %
XMR =    CHF
Market Cap:	1141261119 CHF
24h High: 	65.67 CHF
24h Low: 	63.62 CHF
24h Change:	0.96145 %
All Time High:	533.47 CHF
ATH Change:	-87.83412 %
LEO =    CHF
Market Cap:	1134940481 CHF
24h High: 	1.18 CHF
24h Low: 	1.14 CHF
24h Change:	1.32047 %
All Time High:	1.98 CHF
ATH Change:	-41.48473 %
TRX =    CHF
Market Cap:	1090110861 CHF
24h High: 	0.01656111 CHF
24h Low: 	0.01540426 CHF
24h Change:	5.78407 %
All Time High:	0.225791 CHF
ATH Change:	-92.7004 %
HT =    CHF
Market Cap:	917172327 CHF
24h High: 	3.95 CHF
24h Low: 	3.86 CHF
24h Change:	0.90449 %
All Time High:	5.97 CHF
ATH Change:	-34.22062 %
NEO =    CHF
Market Cap:	833591503 CHF
24h High: 	12.03 CHF
24h Low: 	11.38 CHF
24h Change:	3.31715 %
All Time High:	191.08 CHF
ATH Change:	-93.81475 %
ETC =    CHF
Market Cap:	781066364 CHF
24h High: 	6.75 CHF
24h Low: 	6.59 CHF
24h Change:	1.15014 %
All Time High:	42.93 CHF
ATH Change:	-84.35964 %
DASH =    CHF
Market Cap:	714082094 CHF
24h High: 	75.94 CHF
24h Low: 	73.97 CHF
24h Change:	1.04306 %
All Time High:	1473.12 CHF
ATH Change:	-94.87278 %
USDC =    CHF
Market Cap:	707245443 CHF
24h High: 	0.967743 CHF
24h Low: 	0.957431 CHF
24h Change:	-0.01448 %
All Time High:	1.2 CHF
ATH Change:	-19.64695 %
MIOTA =    CHF
Market Cap:	678491736 CHF
24h High: 	0.247283 CHF
24h Low: 	0.221965 CHF
24h Change:	8.65309 %
All Time High:	5.17 CHF
ATH Change:	-95.28087 %
ATOM =    CHF
Market Cap:	541863958 CHF
24h High: 	2.94 CHF
24h Low: 	2.63 CHF
24h Change:	9.31151 %
All Time High:	7.01 CHF
ATH Change:	-58.61451 %
ZEC =    CHF
Market Cap:	470186149 CHF
24h High: 	51.26 CHF
24h Low: 	48.65 CHF
24h Change:	2.8292 %
All Time High:	3126.02 CHF
ATH Change:	-98.38287 %
VET =    CHF
Market Cap:	441351801 CHF
24h High: 	0.00703575 CHF
24h Low: 	0.00667397 CHF
24h Change:	1.15197 %
All Time High:	0.02621909 CHF
ATH Change:	-73.87115 %
XEM =    CHF
Market Cap:	410148961 CHF
24h High: 	0.04603679 CHF
24h Low: 	0.0431942 CHF
24h Change:	5.43449 %
All Time High:	1.82 CHF
ATH Change:	-97.49778 %
ONT =    CHF
Market Cap:	371102235 CHF
24h High: 	0.58768 CHF
24h Low: 	0.564531 CHF
24h Change:	1.91424 %
All Time High:	10.89 CHF
ATH Change:	-94.6547 %
MKR =    CHF
Market Cap:	364434231 CHF
24h High: 	420.12 CHF
24h Low: 	397.46 CHF
24h Change:	0.54786 %
All Time High:	1731.77 CHF
ATH Change:	-76.29064 %
BAT =    CHF
Market Cap:	324876294 CHF
24h High: 	0.223141 CHF
24h Low: 	0.203485 CHF
24h Change:	9.25074 %
All Time High:	0.943841 CHF
ATH Change:	-76.45647 %
DOGE =    CHF
Market Cap:	309699437 CHF
24h High: 	0.00249795 CHF
24h Low: 	0.00240212 CHF
24h Change:	2.75299 %
All Time High:	0.01714116 CHF
ATH Change:	-85.52044 %
FTT =    CHF
Market Cap:	284845590 CHF
24h High: 	2.89 CHF
24h Low: 	2.78 CHF
24h Change:	2.04201 %
All Time High:	3.27 CHF
ATH Change:	-12.25716 %
THETA =    CHF
Market Cap:	267356649 CHF
24h High: 	0.269962 CHF
24h Low: 	0.240779 CHF
24h Change:	9.09669 %
All Time High:	0.525874 CHF
ATH Change:	-49.15951 %
OMG =    CHF
Market Cap:	231622362 CHF
24h High: 	1.67 CHF
24h Low: 	1.64 CHF
24h Change:	-0.51342 %
All Time High:	24.79 CHF
ATH Change:	-93.33686 %
PAX =    CHF
Market Cap:	230490763 CHF
24h High: 	0.969747 CHF
24h Low: 	0.956941 CHF
24h Change:	0.07788 %
All Time High:	1.12 CHF
ATH Change:	-13.8892 %
DGB =    CHF
Market Cap:	228202511 CHF
24h High: 	0.01728074 CHF
24h Low: 	0.01659873 CHF
24h Change:	0.60895 %
All Time High:	0.131802 CHF
ATH Change:	-86.88917 %
ZRX =    CHF
Market Cap:	207734063 CHF
24h High: 	0.321638 CHF
24h Low: 	0.313762 CHF
24h Change:	-0.17401 %
All Time High:	2.46 CHF
ATH Change:	-87.10578 %
DCR =    CHF
Market Cap:	200876380 CHF
24h High: 	17.88 CHF
24h Low: 	15.51 CHF
24h Change:	7.36318 %
All Time High:	125.15 CHF
ATH Change:	-86.13485 %
ALGO =    CHF
Market Cap:	188372364 CHF
24h High: 	0.235893 CHF
24h Low: 	0.228628 CHF
24h Change:	2.56439 %
All Time High:	3.5 CHF
ATH Change:	-93.2512 %
HBAR =    CHF
Market Cap:	186273621 CHF
24h High: 	0.0423722 CHF
24h Low: 	0.03988392 CHF
24h Change:	2.98784 %
All Time High:	0.32312 CHF
ATH Change:	-87.15709 %
ZIL =    CHF
Market Cap:	180359369 CHF
24h High: 	0.01739472 CHF
24h Low: 	0.01637828 CHF
24h Change:	0.62691 %
All Time High:	0.231298 CHF
ATH Change:	-92.63586 %
ICX =    CHF
Market Cap:	176994566 CHF
24h High: 	0.328299 CHF
24h Low: 	0.320751 CHF
24h Change:	0.3302 %
All Time High:	12.95 CHF
ATH Change:	-97.50053 %
ENJ =    CHF
Market Cap:	176575668 CHF
24h High: 	0.195663 CHF
24h Low: 	0.185307 CHF
24h Change:	3.12469 %
All Time High:	0.452813 CHF
ATH Change:	-57.61426 %
QTUM =    CHF
Market Cap:	172385227 CHF
24h High: 	1.8 CHF
24h Low: 	1.7 CHF
24h Change:	4.785 %
All Time High:	97.68 CHF
ATH Change:	-98.16605 %
LSK =    CHF
Market Cap:	168479838 CHF
24h High: 	1.21 CHF
24h Low: 	1.15 CHF
24h Change:	4.88319 %
All Time High:	34.04 CHF
ATH Change:	-96.46485 %
BUSD =    CHF
Market Cap:	167112685 CHF
24h High: 	0.969283 CHF
24h Low: 	0.955694 CHF
24h Change:	0.06507 %
All Time High:	1.09 CHF
ATH Change:	-11.87894 %
BTG =    CHF
Market Cap:	158823943 CHF
24h High: 	9.18 CHF
24h Low: 	8.74 CHF
24h Change:	3.00997 %
All Time High:	449.99 CHF
ATH Change:	-97.98476 %
REP =    CHF
Market Cap:	154402076 CHF
24h High: 	14.59 CHF
24h Low: 	12.85 CHF
24h Change:	8.63671 %
All Time High:	333.49 CHF
ATH Change:	-95.79097 %
TUSD =    CHF
Market Cap:	132452437 CHF
24h High: 	0.966459 CHF
24h Low: 	0.955653 CHF
24h Change:	-0.11924 %
All Time High:	1.59 CHF
ATH Change:	-39.64875 %
DAI =    CHF
Market Cap:	127175896 CHF
24h High: 	0.967483 CHF
24h Low: 	0.961481 CHF
24h Change:	0.04529 %
All Time High:	1.15 CHF
ATH Change:	-16.33452 %
MONA =    CHF
Market Cap:	125495885 CHF
24h High: 	1.74 CHF
24h Low: 	1.65 CHF
24h Change:	3.87654 %
All Time High:	16.28 CHF
ATH Change:	-89.40502 %
RVN =    CHF
Market Cap:	123520674 CHF
24h High: 	0.01977881 CHF
24h Low: 	0.01901282 CHF
24h Change:	2.47671 %
All Time High:	0.078301 CHF
ATH Change:	-74.97873 %
CEL =    CHF
Market Cap:	121645042 CHF
24h High: 	0.261462 CHF
24h Low: 	0.23537 CHF
24h Change:	7.11118 %
All Time High:	0.274965 CHF
ATH Change:	-7.40936 %
KNC =    CHF
Market Cap:	121448630 CHF
24h High: 	0.678294 CHF
24h Low: 	0.660762 CHF
24h Change:	1.69339 %
All Time High:	5.71 CHF
ATH Change:	-88.13947 %
SC =    CHF
Market Cap:	120813401 CHF
24h High: 	0.0028973 CHF
24h Low: 	0.00226845 CHF
24h Change:	15.18929 %
All Time High:	0.09051 CHF
ATH Change:	-96.98724 %
NMR =    CHF
Market Cap:	115222987 CHF
24h High: 	25.11 CHF
24h Low: 	21.42 CHF
24h Change:	10.13757 %
All Time High:	53.46 CHF
ATH Change:	-55.76182 %
NANO =    CHF
Market Cap:	114763071 CHF
24h High: 	0.866995 CHF
24h Low: 	0.82944 CHF
24h Change:	2.60494 %
All Time High:	32.73 CHF
ATH Change:	-97.36844 %
HUSD =    CHF
Market Cap:	112329968 CHF
24h High: 	0.967249 CHF
24h Low: 	0.956419 CHF
24h Change:	0.11403 %
All Time High:	1.19 CHF
ATH Change:	-18.87635 %
BTM =    CHF
Market Cap:	110724214 CHF
24h High: 	0.070366 CHF
24h Low: 	0.067621 CHF
24h Change:	2.56322 %
All Time High:	1.14 CHF
ATH Change:	-93.9058 %
HOT =    CHF
Market Cap:	110096031 CHF
24h High: 	0.00062406 CHF
24h Low: 	0.00058911 CHF
24h Change:	3.77744 %
All Time High:	0.00255594 CHF
ATH Change:	-75.74899 %
SNT =    CHF
Market Cap:	108068677 CHF
24h High: 	0.02889377 CHF
24h Low: 	0.02631841 CHF
24h Change:	6.6062 %
All Time High:	0.669274 CHF
ATH Change:	-95.77353 %
WAVES =    CHF
Market Cap:	107946258 CHF
24h High: 	1.08 CHF
24h Low: 	1.06 CHF
24h Change:	1.69203 %
All Time High:	15.89 CHF
ATH Change:	-93.20483 %
BCD =    CHF
Market Cap:	107424246 CHF
24h High: 	0.574202 CHF
24h Low: 	0.551727 CHF
24h Change:	2.92141 %
All Time High:	142.39 CHF
ATH Change:	-99.59903 %
GT =    CHF
Market Cap:	100266993 CHF
24h High: 	0.54659 CHF
24h Low: 	0.484944 CHF
24h Change:	9.22533 %
All Time High:	1.22 CHF
ATH Change:	-56.38283 %
STX =    CHF
Market Cap:	98706703 CHF
24h High: 	0.146657 CHF
24h Low: 	0.12789 CHF
24h Change:	13.52704 %
All Time High:	0.372535 CHF
ATH Change:	-60.63277 %
HIVE =    CHF
Market Cap:	85021624 CHF
24h High: 	0.240857 CHF
24h Low: 	0.229825 CHF
24h Change:	1.95451 %
All Time High:	0.945399 CHF
ATH Change:	-74.84023 %
SNX =    CHF
Market Cap:	82833348 CHF
24h High: 	0.800497 CHF
24h Low: 	0.770324 CHF
24h Change:	2.22159 %
All Time High:	1.56 CHF
ATH Change:	-48.82083 %
ETN =    CHF
Market Cap:	81994205 CHF
24h High: 	0.00828221 CHF
24h Low: 	0.00795422 CHF
24h Change:	-0.48792 %
All Time High:	0.202577 CHF
ATH Change:	-96.00098 %
XAUT =    CHF
Market Cap:	81947988 CHF
24h High: 	1661.84 CHF
24h Low: 	1625.96 CHF
24h Change:	-1.28081 %
All Time High:	1986.15 CHF
ATH Change:	-17.56145 %
HYN =    CHF
Market Cap:	81783851 CHF
24h High: 	0.402778 CHF
24h Low: 	0.390799 CHF
24h Change:	-1.9349 %
All Time High:	0.734635 CHF
ATH Change:	-46.49822 %
MCO =    CHF
Market Cap:	81269371 CHF
24h High: 	5.17 CHF
24h Low: 	5 CHF
24h Change:	2.30216 %
All Time High:	20.95 CHF
ATH Change:	-75.44357 %
KMD =    CHF
Market Cap:	78805588 CHF
24h High: 	0.663316 CHF
24h Low: 	0.602596 CHF
24h Change:	7.69676 %
All Time High:	11.41 CHF
ATH Change:	-94.25086 %
DX =    CHF
Market Cap:	78371271 CHF
24h High: 	0.00158467 CHF
24h Low: 	0.00145959 CHF
24h Change:	6.84491 %
All Time High:	0.00285902 CHF
ATH Change:	-45.17605 %
KCS =    CHF
Market Cap:	76191815 CHF
24h High: 	0.949411 CHF
24h Low: 	0.923286 CHF
24h Change:	0.37251 %
All Time High:	19.72 CHF
ATH Change:	-95.24389 %
REN =    CHF
Market Cap:	75030388 CHF
24h High: 	0.086681 CHF
24h Low: 	0.081396 CHF
24h Change:	3.84758 %
All Time High:	0.144025 CHF
ATH Change:	-40.4066 %
NRG =    CHF
Market Cap:	73244358 CHF
24h High: 	2.56 CHF
24h Low: 	2.33 CHF
24h Change:	2.16949 %
All Time High:	9.94 CHF
ATH Change:	-75.01612 %
LRC =    CHF
Market Cap:	73169749 CHF
24h High: 	0.064604 CHF
24h Low: 	0.053837 CHF
24h Change:	16.2695 %
All Time High:	2.36 CHF
ATH Change:	-97.34484 %
CETH =    CHF
Market Cap:	73087627 CHF
24h High: 	4.74 CHF
24h Low: 	4.51 CHF
24h Change:	3.55615 %
All Time High:	4.86 CHF
ATH Change:	-3.35161 %
MATIC =    CHF
Market Cap:	71173031 CHF
24h High: 	0.02113284 CHF
24h Low: 	0.01989592 CHF
24h Change:	3.28162 %
All Time High:	0.04534472 CHF
ATH Change:	-54.2858 %
LEND =    CHF
Market Cap:	71017102 CHF
24h High: 	0.060988 CHF
24h Low: 	0.058151 CHF
24h Change:	-1.48023 %
All Time High:	0.384707 CHF
ATH Change:	-84.69776 %
STEEM =    CHF
Market Cap:	70852347 CHF
24h High: 	0.199415 CHF
24h Low: 	0.192096 CHF
24h Change:	2.3053 %
All Time High:	8 CHF
ATH Change:	-97.52361 %
CKB =    CHF
Market Cap:	70407082 CHF
24h High: 	0.00402258 CHF
24h Low: 	0.00371157 CHF
24h Change:	3.95902 %
All Time High:	0.01269114 CHF
ATH Change:	-68.30403 %
UMA =    CHF
Market Cap:	70315818 CHF
24h High: 	1.46 CHF
24h Low: 	1.3 CHF
24h Change:	2.42859 %
All Time High:	2.16 CHF
ATH Change:	-36.12448 %
XVG =    CHF
Market Cap:	70130063 CHF
24h High: 	0.00446105 CHF
24h Low: 	0.00410794 CHF
24h Change:	3.93164 %
All Time High:	0.258995 CHF
ATH Change:	-98.33745 %
QNT =    CHF
Market Cap:	69564960 CHF
24h High: 	7.07 CHF
24h Low: 	6.35 CHF
24h Change:	5.21185 %
All Time High:	15.41 CHF
ATH Change:	-54.68374 %
NEXO =    CHF
Market Cap:	69414690 CHF
24h High: 	0.124365 CHF
24h Low: 	0.111527 CHF
24h Change:	5.08846 %
All Time High:	2.2 CHF
ATH Change:	-94.37819 %
SEELE =    CHF
Market Cap:	65731097 CHF
24h High: 	0.095087 CHF
24h Low: 	0.090391 CHF
24h Change:	-0.76268 %
All Time High:	0.300319 CHF
ATH Change:	-68.73268 %
BTT =    CHF
Market Cap:	63834170 CHF
24h High: 	0.00030228 CHF
24h Low: 	0.00027827 CHF
24h Change:	6.3619 %
All Time High:	0.00185009 CHF
ATH Change:	-83.73381 %
BTS =    CHF
Market Cap:	60158177 CHF
24h High: 	0.02290653 CHF
24h Low: 	0.02196436 CHF
24h Change:	-2.10319 %
All Time High:	0.902818 CHF
ATH Change:	-97.54137 %
HC =    CHF
Market Cap:	58398538 CHF
24h High: 	1.32 CHF
24h Low: 	1.26 CHF
24h Change:	2.86865 %
All Time High:	36.62 CHF
ATH Change:	-96.42754 %
MAID =    CHF
Market Cap:	58010593 CHF
24h High: 	0.136298 CHF
24h Low: 	0.127572 CHF
24h Change:	-0.71263 %
All Time High:	1.14 CHF
ATH Change:	-88.75791 %
IOST =    CHF
Market Cap:	57751498 CHF
24h High: 	0.00486175 CHF
24h Low: 	0.00465286 CHF
24h Change:	1.98168 %
All Time High:	0.122888 CHF
ATH Change:	-96.08829 %
UBT =    CHF
Market Cap:	57414787 CHF
24h High: 	0.429376 CHF
24h Low: 	0.402172 CHF
24h Change:	-1.00431 %
All Time High:	0.576474 CHF
ATH Change:	-28.65585 %
SOLVE =    CHF
Market Cap:	57039137 CHF
24h High: 	0.166 CHF
24h Low: 	0.156607 CHF
24h Change:	3.18946 %
All Time High:	4.78 CHF
ATH Change:	-96.59228 %
LUNA =    CHF
Market Cap:	55196729 CHF
24h High: 	0.204114 CHF
24h Low: 	0.191598 CHF
24h Change:	4.70063 %
All Time High:	5.65 CHF
ATH Change:	-96.43455 %
CHZ =    CHF
Market Cap:	54798282 CHF
24h High: 	0.0117856 CHF
24h Low: 	0.01113145 CHF
24h Change:	1.3002 %
All Time High:	0.02194358 CHF
ATH Change:	-47.78314 %
ZEN =    CHF
Market Cap:	54032274 CHF
24h High: 	5.94 CHF
24h Low: 	5.78 CHF
24h Change:	0.25436 %
All Time High:	63.45 CHF
ATH Change:	-90.75449 %
MANA =    CHF
Market Cap:	53088597 CHF
24h High: 	0.04051174 CHF
24h Low: 	0.03803928 CHF
24h Change:	4.19458 %
All Time High:	0.263442 CHF
ATH Change:	-84.81818 %
KSM =    CHF
Market Cap:	51891121 CHF
24h High: 	6.53 CHF
24h Low: 	6.17 CHF
24h Change:	0.32933 %
All Time High:	7.83 CHF
ATH Change:	-18.01821 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LKR LTC MMK MXN MYR NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled CHF value: CHF