BTC =    CHF
Market Cap:	659279261035 CHF
24h High: 	37440 CHF
24h Low: 	35187 CHF
24h Change:	-2.49247 %
All Time High:	59803 CHF
ATH Change:	-41.16119 %
ETH =    CHF
Market Cap:	257709230618 CHF
24h High: 	2369.5 CHF
24h Low: 	2227.96 CHF
24h Change:	-4.94362 %
All Time High:	3957.54 CHF
ATH Change:	-44.01466 %
USDT =    CHF
Market Cap:	56431997015 CHF
24h High: 	0.905484 CHF
24h Low: 	0.892488 CHF
24h Change:	-0.23245 %
All Time High:	1.31 CHF
ATH Change:	-31.60457 %
BNB =    CHF
Market Cap:	49174906408 CHF
24h High: 	338.53 CHF
24h Low: 	318.21 CHF
24h Change:	-4.61555 %
All Time High:	619 CHF
ATH Change:	-48.59177 %
ADA =    CHF
Market Cap:	43839532015 CHF
24h High: 	1.44 CHF
24h Low: 	1.37 CHF
24h Change:	-4.12794 %
All Time High:	2.21 CHF
ATH Change:	-37.99904 %
DOGE =    CHF
Market Cap:	36503762305 CHF
24h High: 	0.298266 CHF
24h Low: 	0.280691 CHF
24h Change:	-4.4649 %
All Time High:	0.659457 CHF
ATH Change:	-57.43609 %
XRP =    CHF
Market Cap:	35104119527 CHF
24h High: 	0.802765 CHF
24h Low: 	0.759734 CHF
24h Change:	-4.60976 %
All Time High:	3.31 CHF
ATH Change:	-77.06441 %
USDC =    CHF
Market Cap:	21329200238 CHF
24h High: 	0.910721 CHF
24h Low: 	0.893273 CHF
24h Change:	-0.67505 %
All Time High:	1.2 CHF
ATH Change:	-24.88327 %
DOT =    CHF
Market Cap:	21025438504 CHF
24h High: 	22.48 CHF
24h Low: 	21.02 CHF
24h Change:	-5.49301 %
All Time High:	44.5 CHF
ATH Change:	-51.91071 %
UNI =    CHF
Market Cap:	10504820347 CHF
24h High: 	21.88 CHF
24h Low: 	20.21 CHF
24h Change:	-6.38303 %
All Time High:	41.05 CHF
ATH Change:	-50.36745 %
BCH =    CHF
Market Cap:	10269194174 CHF
24h High: 	574.87 CHF
24h Low: 	547.25 CHF
24h Change:	-4.25372 %
All Time High:	3733.93 CHF
ATH Change:	-85.34381 %
LTC =    CHF
Market Cap:	10189249890 CHF
24h High: 	161.9 CHF
24h Low: 	152.64 CHF
24h Change:	-4.31018 %
All Time High:	369.81 CHF
ATH Change:	-58.72421 %
SOL =    CHF
Market Cap:	9366255065 CHF
24h High: 	37.67 CHF
24h Low: 	34.35 CHF
24h Change:	-6.43588 %
All Time High:	52.11 CHF
ATH Change:	-33.16436 %
LINK =    CHF
MATIC =    CHF
Market Cap:	8619720861 CHF
24h High: 	1.53 CHF
24h Low: 	1.37 CHF
24h Change:	-8.98433 %
All Time High:	2.35 CHF
ATH Change:	-41.74026 %
BUSD =    CHF
Market Cap:	8351230210 CHF
24h High: 	0.915567 CHF
24h Low: 	0.889178 CHF
24h Change:	-1.23948 %
All Time High:	1.09 CHF
ATH Change:	-17.69974 %
THETA =    CHF
Market Cap:	7844424679 CHF
24h High: 	8.33 CHF
24h Low: 	7.82 CHF
24h Change:	-3.82016 %
All Time High:	14.46 CHF
ATH Change:	-45.75064 %
XLM =    CHF
Market Cap:	6857154706 CHF
24h High: 	0.310457 CHF
24h Low: 	0.294478 CHF
24h Change:	-3.62814 %
All Time High:	0.855564 CHF
ATH Change:	-65.37754 %
ICP =    CHF
Market Cap:	6776530947 CHF
24h High: 	57.09 CHF
24h Low: 	49.84 CHF
24h Change:	-12.60155 %
All Time High:	629.66 CHF
ATH Change:	-91.97323 %
WBTC =    CHF
Market Cap:	6683237788 CHF
24h High: 	37262 CHF
24h Low: 	35368 CHF
24h Change:	-1.97712 %
All Time High:	59584 CHF
ATH Change:	-39.90287 %
ETC =    CHF
Market Cap:	6482494796 CHF
24h High: 	54.01 CHF
24h Low: 	50.66 CHF
24h Change:	-4.24481 %
All Time High:	151.81 CHF
ATH Change:	-66.6212 %
VET =    CHF
Market Cap:	6429463552 CHF
24h High: 	0.10348 CHF
24h Low: 	0.098548 CHF
24h Change:	-3.18003 %
All Time High:	0.258733 CHF
ATH Change:	-61.91123 %
FIL =    CHF
Market Cap:	5032606138 CHF
24h High: 	67.7 CHF
24h Low: 	63.11 CHF
24h Change:	-4.98056 %
All Time High:	223.63 CHF
ATH Change:	-71.51227 %
DAI =    CHF
Market Cap:	4596261639 CHF
24h High: 	0.90594 CHF
24h Low: 	0.897259 CHF
24h Change:	-0.32755 %
All Time High:	1.15 CHF
ATH Change:	-21.79746 %
TRX =    CHF
Market Cap:	4521814697 CHF
24h High: 	0.066379 CHF
24h Low: 	0.063101 CHF
24h Change:	-2.46883 %
All Time High:	0.225791 CHF
ATH Change:	-72.05341 %
XMR =    CHF
Market Cap:	4481039147 CHF
24h High: 	258.18 CHF
24h Low: 	245.7 CHF
24h Change:	0.38208 %
All Time High:	533.47 CHF
ATH Change:	-53.16011 %
EOS =    CHF
Market Cap:	4307204065 CHF
24h High: 	4.81 CHF
24h Low: 	4.49 CHF
24h Change:	-4.85975 %
All Time High:	22.39 CHF
ATH Change:	-79.94414 %
AMP =    CHF
Market Cap:	4271960833 CHF
24h High: 	0.094522 CHF
24h Low: 	0.073152 CHF
24h Change:	12.3849 %
All Time High:	0.089203 CHF
ATH Change:	-0.3674 %
SHIB =    CHF
Market Cap:	3877588342 CHF
24h High: 	8.42E-6 CHF
24h Low: 	6.39E-6 CHF
24h Change:	21.0497 %
All Time High:	3.415E-5 CHF
ATH Change:	-76.70498 %
CDAI =    CHF
Market Cap:	3666456765 CHF
24h High: 	0.01955389 CHF
24h Low: 	0.01917776 CHF
24h Change:	0.52121 %
All Time High:	0.02872946 CHF
ATH Change:	-32.59274 %
AAVE =    CHF
Market Cap:	3477643341 CHF
24h High: 	291.14 CHF
24h Low: 	271.79 CHF
24h Change:	-5.00627 %
All Time High:	594 CHF
ATH Change:	-53.56566 %
OKB =    CHF
Market Cap:	3281405866 CHF
24h High: 	13.34 CHF
24h Low: 	12.27 CHF
24h Change:	-5.2491 %
All Time High:	40.18 CHF
ATH Change:	-69.46071 %
NEO =    CHF
Market Cap:	3087305820 CHF
24h High: 	45.87 CHF
24h Low: 	43.77 CHF
24h Change:	-4.0991 %
All Time High:	191.08 CHF
ATH Change:	-77.09203 %
KSM =    CHF
Market Cap:	2953445657 CHF
24h High: 	377.49 CHF
24h Low: 	328.76 CHF
24h Change:	-12.87763 %
All Time High:	560.78 CHF
ATH Change:	-40.333 %
CUSDC =    CHF
Market Cap:	2865722195 CHF
24h High: 	0.01998645 CHF
24h Low: 	0.01967727 CHF
24h Change:	0.54137 %
All Time High:	0.053172 CHF
ATH Change:	-62.62156 %
ALGO =    CHF
Market Cap:	2817821296 CHF
24h High: 	0.965608 CHF
24h Low: 	0.912828 CHF
24h Change:	-4.37123 %
All Time High:	3.5 CHF
ATH Change:	-73.84449 %
BSV =    CHF
Market Cap:	2778974829 CHF
24h High: 	156.18 CHF
24h Low: 	148.41 CHF
24h Change:	-4.17046 %
All Time High:	450.62 CHF
ATH Change:	-66.84944 %
ATOM =    CHF
Market Cap:	2710019232 CHF
24h High: 	11.99 CHF
24h Low: 	11.32 CHF
24h Change:	-5.2027 %
All Time High:	28.59 CHF
ATH Change:	-60.26858 %
CRO =    CHF
Market Cap:	2697308786 CHF
24h High: 	0.110644 CHF
24h Low: 	0.104212 CHF
24h Change:	-0.08255 %
All Time High:	0.248842 CHF
ATH Change:	-56.10657 %
MIOTA =    CHF
Market Cap:	2679321959 CHF
24h High: 	1.03 CHF
24h Low: 	0.965202 CHF
24h Change:	-5.12407 %
All Time High:	5.17 CHF
ATH Change:	-81.36444 %
CAKE =    CHF
Market Cap:	2674734054 CHF
24h High: 	15.97 CHF
24h Low: 	14.7 CHF
24h Change:	-6.43315 %
All Time High:	39.95 CHF
ATH Change:	-62.73271 %
CETH =    CHF
Market Cap:	2667626601 CHF
24h High: 	46.91 CHF
24h Low: 	44.97 CHF
24h Change:	-3.69893 %
All Time High:	79.18 CHF
ATH Change:	-43.20417 %
FTT =    CHF
Market Cap:	2582979399 CHF
24h High: 	31.48 CHF
24h Low: 	29.63 CHF
24h Change:	-3.94427 %
All Time High:	57.17 CHF
ATH Change:	-47.75911 %
KLAY =    CHF
Market Cap:	2582651775 CHF
24h High: 	1.19 CHF
24h Low: 	1.05 CHF
24h Change:	-1.95659 %
All Time High:	4.09 CHF
ATH Change:	-73.87743 %
CEL =    CHF
Market Cap:	2562532706 CHF
24h High: 	6.28 CHF
24h Low: 	6.08 CHF
24h Change:	-2.49406 %
All Time High:	7.37 CHF
ATH Change:	-17.90593 %
MKR =    CHF
Market Cap:	2433440135 CHF
24h High: 	2931.62 CHF
24h Low: 	2699.89 CHF
24h Change:	-6.41094 %
All Time High:	5731.55 CHF
ATH Change:	-52.89425 %
XTZ =    CHF
Market Cap:	2402087389 CHF
24h High: 	3.02 CHF
24h Low: 	2.88 CHF
24h Change:	-3.20602 %
All Time High:	7.5 CHF
ATH Change:	-61.67026 %
TFUEL =    CHF
Market Cap:	2344973288 CHF
24h High: 	0.491007 CHF
24h Low: 	0.431125 CHF
24h Change:	-7.4767 %
All Time High:	0.611056 CHF
ATH Change:	-27.94745 %
LUNA =    CHF
Market Cap:	2314732094 CHF
24h High: 	6.16 CHF
24h Low: 	5.55 CHF
24h Change:	-5.15403 %
All Time High:	20.79 CHF
ATH Change:	-72.85277 %
SAFEMOON =    CHF
Market Cap:	2265613599 CHF
24h High: 	4.14E-6 CHF
24h Low: 	3.75E-6 CHF
24h Change:	-2.78204 %
All Time High:	9.89E-6 CHF
ATH Change:	-60.48117 %
RUNE =    CHF
Market Cap:	2262645234 CHF
24h High: 	9.3 CHF
24h Low: 	8.34 CHF
24h Change:	-3.01197 %
All Time High:	18.73 CHF
ATH Change:	-54.24962 %
AVAX =    CHF
Market Cap:	2203367802 CHF
24h High: 	13.86 CHF
24h Low: 	12.87 CHF
24h Change:	-5.83613 %
All Time High:	52.89 CHF
ATH Change:	-75.28037 %
LEO =    CHF
Market Cap:	2159214776 CHF
24h High: 	2.36 CHF
24h Low: 	2.13 CHF
24h Change:	5.70666 %
All Time High:	3.56 CHF
ATH Change:	-33.79088 %
HT =    CHF
Market Cap:	2067070863 CHF
24h High: 	13.13 CHF
24h Low: 	12.11 CHF
24h Change:	-5.75059 %
All Time High:	36.02 CHF
ATH Change:	-66.40104 %
BTT =    CHF
Market Cap:	1995018922 CHF
24h High: 	0.00323283 CHF
24h Low: 	0.00302675 CHF
24h Change:	-4.50942 %
All Time High:	0.01278544 CHF
ATH Change:	-75.78655 %
UST =    CHF
Market Cap:	1711362454 CHF
24h High: 	0.907657 CHF
24h Low: 	0.894613 CHF
24h Change:	-0.68747 %
All Time High:	0.97757 CHF
ATH Change:	-8.03486 %
CHZ =    CHF
Market Cap:	1630539141 CHF
24h High: 	0.327358 CHF
24h Low: 	0.251823 CHF
24h Change:	18.28843 %
All Time High:	0.817016 CHF
ATH Change:	-61.64383 %
TEL =    CHF
Market Cap:	1572419051 CHF
24h High: 	0.03014778 CHF
24h Low: 	0.02853804 CHF
24h Change:	-0.75796 %
All Time High:	0.058109 CHF
ATH Change:	-50.68323 %
DCR =    CHF
Market Cap:	1571813739 CHF
24h High: 	130.47 CHF
24h Low: 	121.56 CHF
24h Change:	-4.80073 %
All Time High:	227.62 CHF
ATH Change:	-47.00115 %
HBAR =    CHF
Market Cap:	1546823427 CHF
24h High: 	0.195341 CHF
24h Low: 	0.179945 CHF
24h Change:	-4.94476 %
All Time High:	0.416331 CHF
ATH Change:	-56.78643 %
DASH =    CHF
Market Cap:	1544074262 CHF
24h High: 	158.82 CHF
24h Low: 	151.62 CHF
24h Change:	-3.57591 %
All Time High:	1473.12 CHF
ATH Change:	-89.70746 %
WAVES =    CHF
Market Cap:	1492358371 CHF
24h High: 	15.35 CHF
24h Low: 	14.21 CHF
24h Change:	4.14555 %
All Time High:	39.33 CHF
ATH Change:	-62.07778 %
COMP =    CHF
Market Cap:	1480214058 CHF
24h High: 	313.86 CHF
24h Low: 	280.15 CHF
24h Change:	-10.75919 %
All Time High:	823.94 CHF
ATH Change:	-65.51277 %
SUSHI =    CHF
Market Cap:	1451284310 CHF
24h High: 	8.46 CHF
24h Low: 	7.69 CHF
24h Change:	-7.70329 %
All Time High:	21.74 CHF
ATH Change:	-64.18769 %
ZEC =    CHF
Market Cap:	1388358984 CHF
24h High: 	128.59 CHF
24h Low: 	119.52 CHF
24h Change:	0.01674 %
All Time High:	3126.02 CHF
ATH Change:	-96.03651 %
EGLD =    CHF
Market Cap:	1386481906 CHF
24h High: 	83.53 CHF
24h Low: 	78.1 CHF
24h Change:	-5.36846 %
All Time High:	225.79 CHF
ATH Change:	-65.10926 %
XEM =    CHF
Market Cap:	1368371165 CHF
24h High: 	0.163133 CHF
24h Low: 	0.153066 CHF
24h Change:	-1.94798 %
All Time High:	1.82 CHF
ATH Change:	-91.65189 %
HBTC =    CHF
Market Cap:	1347698583 CHF
24h High: 	37319 CHF
24h Low: 	35966 CHF
24h Change:	-1.87065 %
All Time High:	62766 CHF
ATH Change:	-42.32183 %
SNX =    CHF
Market Cap:	1324225654 CHF
24h High: 	9.21 CHF
24h Low: 	8.45 CHF
24h Change:	-7.30902 %
All Time High:	25.43 CHF
ATH Change:	-66.93843 %
TUSD =    CHF
Market Cap:	1265635323 CHF
24h High: 	0.906809 CHF
24h Low: 	0.894276 CHF
24h Change:	-0.77539 %
All Time High:	1.59 CHF
ATH Change:	-43.84847 %
HOT =    CHF
Market Cap:	1237446399 CHF
24h High: 	0.00751825 CHF
24h Low: 	0.00696684 CHF
24h Change:	-5.42744 %
All Time High:	0.02926493 CHF
ATH Change:	-76.19856 %
YFI =    CHF
Market Cap:	1213072467 CHF
24h High: 	36228 CHF
24h Low: 	33608 CHF
24h Change:	-5.68778 %
All Time High:	82077 CHF
ATH Change:	-58.38438 %
ENJ =    CHF
Market Cap:	1200661429 CHF
24h High: 	1.37 CHF
24h Low: 	1.23 CHF
24h Change:	1.65264 %
All Time High:	3.66 CHF
ATH Change:	-64.85059 %
ZIL =    CHF
Market Cap:	1168372742 CHF
24h High: 	0.102338 CHF
24h Low: 	0.094826 CHF
24h Change:	-4.80354 %
All Time High:	0.233701 CHF
ATH Change:	-58.79966 %
STETH =    CHF
Market Cap:	1131281421 CHF
24h High: 	2341.28 CHF
24h Low: 	2242.05 CHF
24h Change:	-3.92498 %
All Time High:	3913.02 CHF
ATH Change:	-42.70281 %
NEAR =    CHF
Market Cap:	1130689338 CHF
24h High: 	2.98 CHF
24h Low: 	2.8 CHF
24h Change:	-4.89714 %
All Time High:	7.03 CHF
ATH Change:	-59.23538 %
HNT =    CHF
Market Cap:	1003629943 CHF
24h High: 	12.55 CHF
24h Low: 	11.58 CHF
24h Change:	-4.23029 %
All Time High:	20.06 CHF
ATH Change:	-42.14121 %
NEXO =    CHF
Market Cap:	902791481 CHF
24h High: 	1.78 CHF
24h Low: 	1.51 CHF
24h Change:	-8.85918 %
All Time High:	3.69 CHF
ATH Change:	-56.36072 %
BAT =    CHF
Market Cap:	900036593 CHF
24h High: 	0.638687 CHF
24h Low: 	0.604516 CHF
24h Change:	-5.83943 %
All Time High:	1.51 CHF
ATH Change:	-60.16755 %
BTG =    CHF
Market Cap:	898116116 CHF
24h High: 	54.59 CHF
24h Low: 	51.59 CHF
24h Change:	-5.17978 %
All Time High:	449.99 CHF
ATH Change:	-88.60424 %
STX =    CHF
Market Cap:	877759117 CHF
24h High: 	0.938821 CHF
24h Low: 	0.782478 CHF
24h Change:	1.95898 %
All Time High:	2.74 CHF
ATH Change:	-69.59909 %
ZEN =    CHF
Market Cap:	855987830 CHF
24h High: 	80.39 CHF
24h Low: 	73.46 CHF
24h Change:	1.53737 %
All Time High:	149.56 CHF
ATH Change:	-48.8869 %
MANA =    CHF
Market Cap:	851022656 CHF
24h High: 	0.679729 CHF
24h Low: 	0.625039 CHF
24h Change:	1.09591 %
All Time High:	1.46 CHF
ATH Change:	-55.97008 %
MDX =    CHF
Market Cap:	845369225 CHF
24h High: 	1.88 CHF
24h Low: 	1.77 CHF
24h Change:	-0.34213 %
All Time High:	9.09 CHF
ATH Change:	-80.04348 %
PAX =    CHF
Market Cap:	824146234 CHF
24h High: 	0.906501 CHF
24h Low: 	0.895839 CHF
24h Change:	-0.94284 %
All Time High:	1.12 CHF
ATH Change:	-19.29991 %
QTUM =    CHF
Market Cap:	822663969 CHF
24h High: 	8.54 CHF
24h Low: 	7.95 CHF
24h Change:	-5.27867 %
All Time High:	97.68 CHF
ATH Change:	-91.86375 %
GRT =    CHF
Market Cap:	809258279 CHF
24h High: 	0.705982 CHF
24h Low: 	0.620152 CHF
24h Change:	3.47467 %
All Time High:	2.53 CHF
ATH Change:	-73.74614 %
QNT =    CHF
Market Cap:	796184754 CHF
24h High: 	69.95 CHF
24h Low: 	53.41 CHF
24h Change:	15.67653 %
All Time High:	69.95 CHF
ATH Change:	-11.59452 %
NANO =    CHF
Market Cap:	742298211 CHF
24h High: 	6.05 CHF
24h Low: 	5.62 CHF
24h Change:	-7.25732 %
All Time High:	32.73 CHF
ATH Change:	-82.97884 %
BNT =    CHF
Market Cap:	739931055 CHF
24h High: 	3.74 CHF
24h Low: 	3.5 CHF
24h Change:	-4.90598 %
All Time High:	10.54 CHF
ATH Change:	-66.79267 %
ONE =    CHF
Market Cap:	739373760 CHF
24h High: 	0.07703 CHF
24h Low: 	0.07191 CHF
24h Change:	-3.96431 %
All Time High:	0.208315 CHF
ATH Change:	-65.206 %
DGB =    CHF
Market Cap:	719635447 CHF
24h High: 	0.054049 CHF
24h Low: 	0.050274 CHF
24h Change:	-6.99483 %
All Time High:	0.162557 CHF
ATH Change:	-69.26853 %
ONT =    CHF
Market Cap:	716607412 CHF
24h High: 	0.871835 CHF
24h Low: 	0.82944 CHF
24h Change:	-3.18242 %
All Time High:	10.89 CHF
ATH Change:	-92.38078 %
LUSD =    CHF
Market Cap:	715747470 CHF
24h High: 	0.931173 CHF
24h Low: 	0.895898 CHF
24h Change:	-1.82454 %
All Time High:	1.08 CHF
ATH Change:	-16.56681 %
ARRR =    CHF
Market Cap:	687637187 CHF
24h High: 	3.9 CHF
24h Low: 	3.72 CHF
24h Change:	0.16239 %
All Time High:	15.32 CHF
ATH Change:	-75.18191 %
UMA =    CHF
Market Cap:	678422755 CHF
24h High: 	11.72 CHF
24h Low: 	10.95 CHF
24h Change:	-2.0712 %
All Time High:	37.49 CHF
ATH Change:	-69.83281 %
ZRX =    CHF
Market Cap:	677979517 CHF
24h High: 	0.849119 CHF
24h Low: 	0.790362 CHF
24h Change:	-4.79612 %
All Time High:	2.46 CHF
ATH Change:	-67.38217 %
SC =    CHF
Market Cap:	668052692 CHF
24h High: 	0.01487801 CHF
24h Low: 	0.01389577 CHF
24h Change:	-4.26119 %
All Time High:	0.09051 CHF
ATH Change:	-84.64723 %
CRV =    CHF
Market Cap:	642826935 CHF
24h High: 	2.1 CHF
24h Low: 	1.93 CHF
24h Change:	-5.78423 %
All Time High:	49.15 CHF
ATH Change:	-96.01146 %
OMG =    CHF
Market Cap:	642566014 CHF
24h High: 	4.81 CHF
24h Low: 	4.55 CHF
24h Change:	-4.49188 %
All Time High:	24.79 CHF
ATH Change:	-81.51513 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled CHF value: CHF