BTC =    BNB
Market Cap:	10213354102 BNB
24h High: 	558.189 BNB
24h Low: 	543.496 BNB
24h Change:	1.83808 %
All Time High:	143062 BNB
ATH Change:	-99.61164 %
ETH =    BNB
Market Cap:	1399258130 BNB
24h High: 	12.601403 BNB
24h Low: 	12.361367 BNB
24h Change:	1.33312 %
All Time High:	7747 BNB
ATH Change:	-99.83744 %
USDT =    BNB
Market Cap:	551882576 BNB
24h High: 	0.06180929 BNB
24h Low: 	0.06067437 BNB
24h Change:	-0.92937 %
All Time High:	25.147361 BNB
ATH Change:	-99.75685 %
XRP =    BNB
Market Cap:	528450126 BNB
24h High: 	0.01207655 BNB
24h Low: 	0.01196135 BNB
24h Change:	-0.48714 %
All Time High:	5.370677 BNB
ATH Change:	-99.77695 %
BCH =    BNB
Market Cap:	260482698 BNB
24h High: 	14.223466 BNB
24h Low: 	13.994827 BNB
24h Change:	0.26709 %
All Time High:	9189 BNB
ATH Change:	-99.8461 %
BSV =    BNB
Market Cap:	208459132 BNB
24h High: 	11.427287 BNB
24h Low: 	11.14758 BNB
24h Change:	1.40972 %
All Time High:	26.669076 BNB
ATH Change:	-57.55936 %
LTC =    BNB
Market Cap:	172087547 BNB
24h High: 	2.672626 BNB
24h Low: 	2.601831 BNB
24h Change:	1.46804 %
All Time High:	1502 BNB
ATH Change:	-99.8229 %
BNB =    BNB
Market Cap:	147883948 BNB
24h High: 	1 BNB
24h Low: 	1 BNB
24h Change:	0 %
All Time High:	1.012446 BNB
ATH Change:	-1.22935 %
EOS =    BNB
Market Cap:	146199954 BNB
24h High: 	0.15603472 BNB
24h Low: 	0.15368828 BNB
24h Change:	0.80248 %
All Time High:	14.324447 BNB
ATH Change:	-98.91156 %
XTZ =    BNB
Market Cap:	116746965 BNB
24h High: 	0.16703609 BNB
24h Low: 	0.16399954 BNB
24h Change:	-1.15774 %
All Time High:	0.17594956 BNB
ATH Change:	-6.85188 %
ADA =    BNB
Market Cap:	104175184 BNB
24h High: 	0.00337001 BNB
24h Low: 	0.00327681 BNB
24h Change:	1.17127 %
All Time High:	0.67381974 BNB
ATH Change:	-99.50336 %
LINK =    BNB
OKB =    BNB
Market Cap:	85633141 BNB
24h High: 	0.30683675 BNB
24h Low: 	0.30204077 BNB
24h Change:	-1.0191 %
All Time High:	0.38753388 BNB
ATH Change:	-21.87429 %
CRO =    BNB
Market Cap:	83261440 BNB
24h High: 	0.00492457 BNB
24h Low: 	0.00479575 BNB
24h Change:	0.67816 %
All Time High:	0.0082411 BNB
ATH Change:	-40.94223 %
XLM =    BNB
Market Cap:	81435666 BNB
24h High: 	0.0041037 BNB
24h Low: 	0.00399121 BNB
24h Change:	0.71323 %
All Time High:	0.78955847 BNB
ATH Change:	-99.49033 %
XMR =    BNB
Market Cap:	68830412 BNB
24h High: 	3.979256 BNB
24h Low: 	3.795553 BNB
24h Change:	2.69219 %
All Time High:	2230 BNB
ATH Change:	-99.8245 %
LEO =    BNB
Market Cap:	68107970 BNB
24h High: 	0.07067389 BNB
24h Low: 	0.0691022 BNB
24h Change:	-1.46125 %
All Time High:	0.13459494 BNB
ATH Change:	-48.18933 %
TRX =    BNB
Market Cap:	59272842 BNB
24h High: 	0.00090877 BNB
24h Low: 	0.00089224 BNB
24h Change:	-0.37493 %
All Time High:	0.00785322 BNB
ATH Change:	-88.59603 %
HT =    BNB
Market Cap:	55717574 BNB
24h High: 	0.24001296 BNB
24h Low: 	0.23776112 BNB
24h Change:	-0.04005 %
All Time High:	0.32487387 BNB
ATH Change:	-26.50947 %
ETC =    BNB
Market Cap:	47716472 BNB
24h High: 	0.41493908 BNB
24h Low: 	0.40678141 BNB
24h Change:	-1.17859 %
All Time High:	285.079 BNB
ATH Change:	-99.8561 %
USDC =    BNB
Market Cap:	45123192 BNB
24h High: 	0.06183044 BNB
24h Low: 	0.06061207 BNB
24h Change:	-1.21297 %
All Time High:	0.25455702 BNB
ATH Change:	-76.02721 %
NEO =    BNB
Market Cap:	42828082 BNB
24h High: 	0.62056512 BNB
24h Low: 	0.60491344 BNB
24h Change:	-0.7671 %
All Time High:	718.725 BNB
ATH Change:	-99.91546 %
DASH =    BNB
Market Cap:	42176550 BNB
24h High: 	4.562073 BNB
24h Low: 	4.454334 BNB
24h Change:	-0.56156 %
All Time High:	7428 BNB
ATH Change:	-99.93992 %
MIOTA =    BNB
Market Cap:	33118107 BNB
24h High: 	0.0121368 BNB
24h Low: 	0.01183309 BNB
24h Change:	-0.14771 %
All Time High:	10.805233 BNB
ATH Change:	-99.88978 %
ATOM =    BNB
Market Cap:	29716978 BNB
24h High: 	0.16264308 BNB
24h Low: 	0.15772606 BNB
24h Change:	0.09427 %
All Time High:	0.46051033 BNB
ATH Change:	-65.55833 %
ZEC =    BNB
Market Cap:	25787056 BNB
24h High: 	2.810311 BNB
24h Low: 	2.749104 BNB
24h Change:	0.84808 %
All Time High:	5786 BNB
ATH Change:	-99.95181 %
XEM =    BNB
Market Cap:	22290966 BNB
24h High: 	0.00254343 BNB
24h Low: 	0.00244074 BNB
24h Change:	-1.22418 %
All Time High:	5.536901 BNB
ATH Change:	-99.95527 %
THETA =    BNB
Market Cap:	21986661 BNB
24h High: 	0.03286042 BNB
24h Low: 	0.02179899 BNB
24h Change:	-17.25538 %
All Time High:	0.03286042 BNB
ATH Change:	-33.09075 %
ONT =    BNB
Market Cap:	19575946 BNB
24h High: 	0.03147355 BNB
24h Low: 	0.03031485 BNB
24h Change:	-2.4441 %
All Time High:	0.20428114 BNB
ATH Change:	-84.97806 %
VET =    BNB
Market Cap:	19493804 BNB
24h High: 	0.00030807 BNB
24h Low: 	0.0002967 BNB
24h Change:	-1.56607 %
All Time High:	0.00131135 BNB
ATH Change:	-76.92559 %
DOGE =    BNB
Market Cap:	19276810 BNB
24h High: 	0.0001566 BNB
24h Low: 	0.00015315 BNB
24h Change:	0.01976 %
All Time High:	0.02690809 BNB
ATH Change:	-99.42591 %
MKR =    BNB
Market Cap:	18619227 BNB
24h High: 	21.231972 BNB
24h Low: 	20.805026 BNB
24h Change:	-0.78836 %
All Time High:	86.082 BNB
ATH Change:	-75.63095 %
BAT =    BNB
Market Cap:	18374908 BNB
24h High: 	0.01261171 BNB
24h Low: 	0.01238737 BNB
24h Change:	0.25814 %
All Time High:	3.866294 BNB
ATH Change:	-99.67518 %
FTT =    BNB
Market Cap:	17228527 BNB
24h High: 	0.17431423 BNB
24h Low: 	0.17273132 BNB
24h Change:	-0.17213 %
All Time High:	0.28489836 BNB
ATH Change:	-39.1837 %
PAX =    BNB
Market Cap:	15254056 BNB
24h High: 	0.0618597 BNB
24h Low: 	0.06060483 BNB
24h Change:	-1.27569 %
All Time High:	0.24368174 BNB
ATH Change:	-74.96423 %
DGB =    BNB
Market Cap:	14755209 BNB
24h High: 	0.0011548 BNB
24h Low: 	0.00109886 BNB
24h Change:	-2.20803 %
All Time High:	0.24596286 BNB
ATH Change:	-99.5449 %
OMG =    BNB
Market Cap:	14091975 BNB
24h High: 	0.10395753 BNB
24h Low: 	0.1000309 BNB
24h Change:	-1.0823 %
All Time High:	198.436 BNB
ATH Change:	-99.94942 %
ZRX =    BNB
Market Cap:	13493347 BNB
24h High: 	0.02173029 BNB
24h Low: 	0.02013521 BNB
24h Change:	-4.41103 %
All Time High:	5.634506 BNB
ATH Change:	-99.63472 %
ENJ =    BNB
Market Cap:	12234273 BNB
24h High: 	0.01396353 BNB
24h Low: 	0.01101771 BNB
24h Change:	14.38329 %
All Time High:	0.01913396 BNB
ATH Change:	-30.48268 %
HBAR =    BNB
Market Cap:	12077035 BNB
24h High: 	0.00278664 BNB
24h Low: 	0.00243029 BNB
24h Change:	3.72191 %
All Time High:	0.01581732 BNB
ATH Change:	-82.68939 %
BUSD =    BNB
Market Cap:	11582312 BNB
24h High: 	0.06192646 BNB
24h Low: 	0.06051576 BNB
24h Change:	-1.40148 %
All Time High:	0.15612158 BNB
ATH Change:	-60.91127 %
ICX =    BNB
Market Cap:	11173822 BNB
24h High: 	0.0210847 BNB
24h Low: 	0.01964993 BNB
24h Change:	-2.89169 %
All Time High:	10.291728 BNB
ATH Change:	-99.80099 %
ALGO =    BNB
Market Cap:	10423954 BNB
24h High: 	0.01379211 BNB
24h Low: 	0.01311986 BNB
24h Change:	-0.36246 %
All Time High:	0.09801689 BNB
ATH Change:	-86.36753 %
LSK =    BNB
Market Cap:	10402035 BNB
24h High: 	0.07649041 BNB
24h Low: 	0.07184124 BNB
24h Change:	-2.16913 %
All Time High:	124.878 BNB
ATH Change:	-99.94045 %
DCR =    BNB
Market Cap:	10076688 BNB
24h High: 	0.89415933 BNB
24h Low: 	0.85864421 BNB
24h Change:	0.75876 %
All Time High:	679.101 BNB
ATH Change:	-99.87148 %
QTUM =    BNB
Market Cap:	9537183 BNB
24h High: 	0.10314177 BNB
24h Low: 	0.0984697 BNB
24h Change:	-3.48798 %
All Time High:	301.625 BNB
ATH Change:	-99.96716 %
BTG =    BNB
Market Cap:	9534939 BNB
24h High: 	0.54864194 BNB
24h Low: 	0.53681258 BNB
24h Change:	0.84287 %
All Time High:	256.369 BNB
ATH Change:	-99.78764 %
REP =    BNB
Market Cap:	8545984 BNB
24h High: 	0.77868517 BNB
24h Low: 	0.74759677 BNB
24h Change:	1.05354 %
All Time High:	455.503 BNB
ATH Change:	-99.82944 %
TUSD =    BNB
Market Cap:	8494883 BNB
24h High: 	0.06190372 BNB
24h Low: 	0.06046727 BNB
24h Change:	-1.29907 %
All Time High:	0.24511493 BNB
ATH Change:	-75.12987 %
ZIL =    BNB
Market Cap:	7840155 BNB
24h High: 	0.00076939 BNB
24h Low: 	0.00071819 BNB
24h Change:	-1.38025 %
All Time High:	0.0039898 BNB
ATH Change:	-81.41109 %
RVN =    BNB
Market Cap:	7832539 BNB
24h High: 	0.00130679 BNB
24h Low: 	0.00124705 BNB
24h Change:	-2.84595 %
All Time High:	0.00676719 BNB
ATH Change:	-81.50286 %
HUSD =    BNB
Market Cap:	7461763 BNB
24h High: 	0.06190463 BNB
24h Low: 	0.06034112 BNB
24h Change:	-1.30719 %
All Time High:	0.15448896 BNB
ATH Change:	-60.56627 %
DAI =    BNB
Market Cap:	7369247 BNB
24h High: 	0.06200045 BNB
24h Low: 	0.06079876 BNB
24h Change:	-0.85494 %
All Time High:	0.14405054 BNB
ATH Change:	-57.38795 %
KNC =    BNB
Market Cap:	7331351 BNB
24h High: 	0.04174355 BNB
24h Low: 	0.03988239 BNB
24h Change:	-1.3985 %
All Time High:	23.549407 BNB
ATH Change:	-99.82653 %
NANO =    BNB
Market Cap:	7293157 BNB
24h High: 	0.0559075 BNB
24h Low: 	0.05392725 BNB
24h Change:	-0.92247 %
All Time High:	2.946303 BNB
ATH Change:	-98.1417 %
MONA =    BNB
Market Cap:	7118277 BNB
24h High: 	0.09923374 BNB
24h Low: 	0.09745169 BNB
24h Change:	-1.01243 %
All Time High:	81.344 BNB
ATH Change:	-99.87972 %
NMR =    BNB
Market Cap:	7051171 BNB
24h High: 	1.551145 BNB
24h Low: 	1.450322 BNB
24h Change:	2.48888 %
All Time High:	361.473 BNB
ATH Change:	-99.58706 %
WAVES =    BNB
Market Cap:	6539653 BNB
24h High: 	0.06670439 BNB
24h Low: 	0.06443902 BNB
24h Change:	-0.97313 %
All Time High:	98.223 BNB
ATH Change:	-99.93342 %
BTM =    BNB
Market Cap:	6508896 BNB
24h High: 	0.00415034 BNB
24h Low: 	0.0039297 BNB
24h Change:	3.043 %
All Time High:	0.08327079 BNB
ATH Change:	-95.09454 %
BCD =    BNB
Market Cap:	6428154 BNB
24h High: 	0.0355058 BNB
24h Low: 	0.03405835 BNB
24h Change:	-2.02395 %
All Time High:	22.241034 BNB
ATH Change:	-99.84639 %
SC =    BNB
Market Cap:	6333741 BNB
24h High: 	0.00014856 BNB
24h Low: 	0.00013777 BNB
24h Change:	4.91876 %
All Time High:	0.10159277 BNB
ATH Change:	-99.85915 %
SNT =    BNB
Market Cap:	6200575 BNB
24h High: 	0.00165599 BNB
24h Low: 	0.00158253 BNB
24h Change:	0.24697 %
All Time High:	0.78962678 BNB
ATH Change:	-99.79446 %
HOT =    BNB
Market Cap:	6111839 BNB
24h High: 	3.481E-5 BNB
24h Low: 	3.4E-5 BNB
24h Change:	-0.02836 %
All Time High:	0.0002417 BNB
ATH Change:	-85.80237 %
HIVE =    BNB
Market Cap:	5968209 BNB
24h High: 	0.01739732 BNB
24h Low: 	0.01663049 BNB
24h Change:	-0.09371 %
All Time High:	0.05892359 BNB
ATH Change:	-71.54351 %
GT =    BNB
Market Cap:	5383691 BNB
24h High: 	0.02863199 BNB
24h Low: 	0.02795198 BNB
24h Change:	0.71035 %
All Time High:	0.05416289 BNB
ATH Change:	-47.30516 %
STX =    BNB
Market Cap:	5332320 BNB
24h High: 	0.00830461 BNB
24h Low: 	0.00781496 BNB
24h Change:	-2.07227 %
All Time High:	0.02015154 BNB
ATH Change:	-60.64559 %
XAUT =    BNB
Market Cap:	5204928 BNB
24h High: 	105.726 BNB
24h Low: 	103.152 BNB
24h Change:	-1.32703 %
All Time High:	225.629 BNB
ATH Change:	-53.90819 %
ETN =    BNB
Market Cap:	5199971 BNB
24h High: 	0.00053906 BNB
24h Low: 	0.00044874 BNB
24h Change:	14.68101 %
All Time High:	0.04653631 BNB
ATH Change:	-98.89511 %
MCO =    BNB
Market Cap:	5159921 BNB
24h High: 	0.33623701 BNB
24h Low: 	0.32521272 BNB
24h Change:	-2.33434 %
All Time High:	193.851 BNB
ATH Change:	-99.83147 %
MATIC =    BNB
Market Cap:	5141817 BNB
24h High: 	0.00163589 BNB
24h Low: 	0.00145427 BNB
24h Change:	-7.5829 %
All Time High:	0.00272022 BNB
ATH Change:	-44.94767 %
HYN =    BNB
Market Cap:	5139105 BNB
24h High: 	0.02626021 BNB
24h Low: 	0.02421999 BNB
24h Change:	-5.20092 %
All Time High:	0.04442315 BNB
ATH Change:	-44.40312 %
KCS =    BNB
Market Cap:	4854022 BNB
24h High: 	0.06094508 BNB
24h Low: 	0.05909738 BNB
24h Change:	-1.93288 %
All Time High:	0.40709555 BNB
ATH Change:	-85.32492 %
CEL =    BNB
Market Cap:	4798169 BNB
24h High: 	0.01165909 BNB
24h Low: 	0.00970527 BNB
24h Change:	6.42381 %
All Time High:	0.01196504 BNB
ATH Change:	-11.09359 %
DX =    BNB
Market Cap:	4729518 BNB
24h High: 	9.533E-5 BNB
24h Low: 	8.858E-5 BNB
24h Change:	3.0546 %
All Time High:	0.00015846 BNB
ATH Change:	-40.30743 %
SNX =    BNB
Market Cap:	4671114 BNB
24h High: 	0.04908048 BNB
24h Low: 	0.04506117 BNB
24h Change:	-6.23895 %
All Time High:	0.10809936 BNB
ATH Change:	-58.20582 %
REN =    BNB
Market Cap:	4627692 BNB
24h High: 	0.00652912 BNB
24h Low: 	0.0052752 BNB
24h Change:	-5.61397 %
All Time High:	0.00652912 BNB
ATH Change:	-18.92078 %
CKB =    BNB
Market Cap:	4557830 BNB
24h High: 	0.00027538 BNB
24h Low: 	0.00025761 BNB
24h Change:	-4.77745 %
All Time High:	0.00067568 BNB
ATH Change:	-61.26777 %
STEEM =    BNB
Market Cap:	4436985 BNB
24h High: 	0.01387524 BNB
24h Low: 	0.01216661 BNB
24h Change:	1.74873 %
All Time High:	26.698477 BNB
ATH Change:	-99.95331 %
KMD =    BNB
Market Cap:	4368208 BNB
24h High: 	0.03785659 BNB
24h Low: 	0.03590241 BNB
24h Change:	-2.67663 %
All Time High:	48.010059 BNB
ATH Change:	-99.92415 %
UBT =    BNB
Market Cap:	4275646 BNB
24h High: 	0.03168919 BNB
24h Low: 	0.02873168 BNB
24h Change:	5.59253 %
All Time High:	0.0356711 BNB
ATH Change:	-14.13823 %
NEXO =    BNB
Market Cap:	4251085 BNB
24h High: 	0.00791046 BNB
24h Low: 	0.00746866 BNB
24h Change:	-0.07449 %
All Time High:	0.02783427 BNB
ATH Change:	-72.72707 %
UMA =    BNB
Market Cap:	4224806 BNB
24h High: 	0.08595755 BNB
24h Low: 	0.07358742 BNB
24h Change:	11.69721 %
All Time High:	0.12783149 BNB
ATH Change:	-35.06716 %
CETH =    BNB
Market Cap:	4035447 BNB
24h High: 	0.25269561 BNB
24h Low: 	0.24711479 BNB
24h Change:	1.27563 %
All Time High:	0.28651971 BNB
ATH Change:	-12.13032 %
SEELE =    BNB
Market Cap:	4011998 BNB
24h High: 	0.00583523 BNB
24h Low: 	0.00560383 BNB
24h Change:	2.19771 %
All Time High:	0.0128372 BNB
ATH Change:	-55.35301 %
NRG =    BNB
Market Cap:	4000123 BNB
24h High: 	0.15067663 BNB
24h Low: 	0.13510292 BNB
24h Change:	1.19914 %
All Time High:	0.31368384 BNB
ATH Change:	-52.5817 %
SOLVE =    BNB
Market Cap:	3946214 BNB
24h High: 	0.01178711 BNB
24h Low: 	0.00993805 BNB
24h Change:	14.28091 %
All Time High:	0.73075015 BNB
ATH Change:	-98.45708 %
XVG =    BNB
Market Cap:	3929824 BNB
24h High: 	0.00026167 BNB
24h Low: 	0.00023872 BNB
24h Change:	-7.63722 %
All Time High:	0.12444714 BNB
ATH Change:	-99.80602 %
LEND =    BNB
Market Cap:	3789235 BNB
24h High: 	0.00337975 BNB
24h Low: 	0.00312998 BNB
24h Change:	-4.7068 %
All Time High:	0.00457128 BNB
ATH Change:	-29.83329 %
BTS =    BNB
Market Cap:	3750417 BNB
24h High: 	0.00142512 BNB
24h Low: 	0.00133999 BNB
24h Change:	2.87868 %
All Time High:	1.317782 BNB
ATH Change:	-99.89499 %
BTT =    BNB
Market Cap:	3621318 BNB
24h High: 	1.743E-5 BNB
24h Low: 	1.701E-5 BNB
24h Change:	-2.19706 %
All Time High:	0.0001755 BNB
ATH Change:	-90.2724 %
HC =    BNB
Market Cap:	3431671 BNB
24h High: 	0.07854477 BNB
24h Low: 	0.07671454 BNB
24h Change:	-1.20842 %
All Time High:	11.269786 BNB
ATH Change:	-99.3184 %
MAID =    BNB
Market Cap:	3358297 BNB
24h High: 	0.00798245 BNB
24h Low: 	0.00687856 BNB
24h Change:	7.60146 %
All Time High:	9.328942 BNB
ATH Change:	-99.92045 %
ZEN =    BNB
Market Cap:	3232255 BNB
24h High: 	0.37306682 BNB
24h Low: 	0.3523362 BNB
24h Change:	-4.48639 %
All Time High:	542.913 BNB
ATH Change:	-99.93499 %
QNT =    BNB
Market Cap:	3213366 BNB
24h High: 	0.35042055 BNB
24h Low: 	0.31680874 BNB
24h Change:	1.86285 %
All Time High:	0.7409248 BNB
ATH Change:	-56.47477 %
MANA =    BNB
Market Cap:	3212948 BNB
24h High: 	0.00256615 BNB
24h Low: 	0.00236542 BNB
24h Change:	-5.23845 %
All Time High:	0.2175874 BNB
ATH Change:	-98.88756 %
IOST =    BNB
Market Cap:	3191141 BNB
24h High: 	0.00027936 BNB
24h Low: 	0.00026282 BNB
24h Change:	-3.8225 %
All Time High:	0.00134907 BNB
ATH Change:	-80.3109 %
LRC =    BNB
Market Cap:	3098046 BNB
24h High: 	0.00269645 BNB
24h Low: 	0.00264516 BNB
24h Change:	-0.63326 %
All Time High:	0.14308026 BNB
ATH Change:	-98.14363 %
DATA =    BNB
Market Cap:	3077612 BNB
24h High: 	0.00448988 BNB
24h Low: 	0.00433289 BNB
24h Change:	1.10401 %
All Time High:	0.15398072 BNB
ATH Change:	-97.13305 %
GNT =    BNB
Market Cap:	3019651 BNB
24h High: 	0.0031536 BNB
24h Low: 	0.00287649 BNB
24h Change:	-0.4686 %
All Time High:	6.188404 BNB
ATH Change:	-99.95043 %
KSM =    BNB
Market Cap:	2938275 BNB
24h High: 	0.38629456 BNB
24h Low: 	0.36157546 BNB
24h Change:	-2.25543 %
All Time High:	0.49061302 BNB
ATH Change:	-24.40321 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LKR LTC MMK MXN MYR NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled BNB value: BNB