BTC =    BNB
Market Cap:	1635268786 BNB
24h High: 	88.552 BNB
24h Low: 	84.584 BNB
24h Change:	-2.74713 %
All Time High:	143062 BNB
ATH Change:	-99.94011 %
ETH =    BNB
Market Cap:	583249742 BNB
24h High: 	4.997771 BNB
24h Low: 	4.778926 BNB
24h Change:	-1.32837 %
All Time High:	7747 BNB
ATH Change:	-99.93704 %
USDT =    BNB
Market Cap:	277165023 BNB
24h High: 	0.00436409 BNB
24h Low: 	0.00417836 BNB
24h Change:	-2.68482 %
All Time High:	25.147361 BNB
ATH Change:	-99.9833 %
USDC =    BNB
Market Cap:	233736955 BNB
24h High: 	0.00436395 BNB
24h Low: 	0.00418263 BNB
24h Change:	-2.70286 %
All Time High:	0.25455702 BNB
ATH Change:	-98.3496 %
BNB =    BNB
Market Cap:	163276975 BNB
24h High: 	1 BNB
24h Low: 	1 BNB
24h Change:	0 %
All Time High:	1.012446 BNB
ATH Change:	-1.22935 %
BUSD =    BNB
Market Cap:	74623919 BNB
24h High: 	0.00436686 BNB
24h Low: 	0.00419139 BNB
24h Change:	-3.19767 %
All Time High:	0.15612158 BNB
ATH Change:	-97.31056 %
XRP =    BNB
Market Cap:	66503888 BNB
24h High: 	0.00141113 BNB
24h Low: 	0.00135512 BNB
24h Change:	-2.47776 %
All Time High:	5.370677 BNB
ATH Change:	-99.97439 %
ADA =    BNB
Market Cap:	65370940 BNB
24h High: 	0.00198572 BNB
24h Low: 	0.00191897 BNB
24h Change:	-2.3781 %
All Time High:	0.67381974 BNB
ATH Change:	-99.71314 %
SOL =    BNB
Market Cap:	52610640 BNB
24h High: 	0.15566343 BNB
24h Low: 	0.15060135 BNB
24h Change:	-1.19289 %
All Time High:	0.51896551 BNB
ATH Change:	-70.5261 %
DOGE =    BNB
Market Cap:	38095499 BNB
24h High: 	0.00029585 BNB
24h Low: 	0.00028293 BNB
24h Change:	-2.94313 %
All Time High:	0.02690809 BNB
ATH Change:	-98.93287 %
DOT =    BNB
Market Cap:	32688043 BNB
24h High: 	0.02991913 BNB
24h Low: 	0.02882799 BNB
24h Change:	-2.91933 %
All Time High:	0.45801997 BNB
ATH Change:	-93.67995 %
DAI =    BNB
Market Cap:	26980414 BNB
24h High: 	0.00436384 BNB
24h Low: 	0.00418361 BNB
24h Change:	-3.06715 %
All Time High:	0.14405054 BNB
ATH Change:	-97.08357 %
TRX =    BNB
Market Cap:	26089759 BNB
24h High: 	0.00029709 BNB
24h Low: 	0.00028194 BNB
24h Change:	-3.95725 %
All Time High:	0.00785322 BNB
ATH Change:	-96.40784 %
SHIB =    BNB
Market Cap:	25909985 BNB
24h High: 	4.5468E-8 BNB
24h Low: 	4.351E-8 BNB
24h Change:	-3.31528 %
All Time High:	1.89201E-7 BNB
ATH Change:	-76.78411 %
LEO =    BNB
Market Cap:	22804549 BNB
24h High: 	0.02588011 BNB
24h Low: 	0.0242078 BNB
24h Change:	-1.08373 %
All Time High:	0.13459494 BNB
ATH Change:	-81.88007 %
AVAX =    BNB
Market Cap:	22622125 BNB
24h High: 	0.08048592 BNB
24h Low: 	0.07670281 BNB
24h Change:	4.16627 %
All Time High:	0.46963593 BNB
ATH Change:	-82.99479 %
WBTC =    BNB
Market Cap:	22243991 BNB
24h High: 	88.681 BNB
24h Low: 	84.565 BNB
24h Change:	-2.48301 %
All Time High:	974.967 BNB
ATH Change:	-91.20975 %
STETH =    BNB
Market Cap:	20041753 BNB
24h High: 	4.843131 BNB
24h Low: 	4.628943 BNB
24h Change:	-0.9069 %
All Time High:	34.30876 BNB
ATH Change:	-86.21098 %
MATIC =    BNB
Market Cap:	17362258 BNB
24h High: 	0.00229391 BNB
24h Low: 	0.00214406 BNB
24h Change:	-5.39877 %
All Time High:	0.00649836 BNB
ATH Change:	-66.63702 %
LTC =    BNB
Market Cap:	14909968 BNB
24h High: 	0.2193389 BNB
24h Low: 	0.20916022 BNB
24h Change:	-3.6747 %
All Time High:	1502 BNB
ATH Change:	-99.98595 %
FTT =    BNB
Market Cap:	14769843 BNB
24h High: 	0.1108483 BNB
24h Low: 	0.10694793 BNB
24h Change:	-0.70402 %
All Time High:	0.29344553 BNB
ATH Change:	-62.77254 %
OKB =    BNB
Market Cap:	13540223 BNB
24h High: 	0.05433446 BNB
24h Low: 	0.05251046 BNB
24h Change:	-2.23588 %
All Time High:	0.38753388 BNB
ATH Change:	-86.37016 %
CRO =    BNB
Market Cap:	12567888 BNB
24h High: 	0.00050917 BNB
24h Low: 	0.00049189 BNB
24h Change:	-1.66729 %
All Time High:	0.00867605 BNB
ATH Change:	-94.27061 %
LINK =    BNB
XLM =    BNB
Market Cap:	11507768 BNB
24h High: 	0.00047202 BNB
24h Low: 	0.0004567 BNB
24h Change:	-2.03332 %
All Time High:	0.78955847 BNB
ATH Change:	-99.94183 %
ATOM =    BNB
Market Cap:	11074122 BNB
24h High: 	0.04010135 BNB
24h Low: 	0.03707882 BNB
24h Change:	-3.75566 %
All Time High:	0.46051033 BNB
ATH Change:	-91.78076 %
NEAR =    BNB
Market Cap:	10769648 BNB
24h High: 	0.01502201 BNB
24h Low: 	0.01439898 BNB
24h Change:	-0.92258 %
All Time High:	0.06517404 BNB
ATH Change:	-77.29101 %
UNI =    BNB
Market Cap:	10312246 BNB
24h High: 	0.02342289 BNB
24h Low: 	0.02240012 BNB
24h Change:	-1.88479 %
All Time High:	0.45546952 BNB
ATH Change:	-95.04455 %
XMR =    BNB
Market Cap:	9632152 BNB
24h High: 	0.53469246 BNB
24h Low: 	0.52303666 BNB
24h Change:	-1.05006 %
All Time High:	2230 BNB
ATH Change:	-99.97619 %
ALGO =    BNB
Market Cap:	9074829 BNB
24h High: 	0.00135674 BNB
24h Low: 	0.00129563 BNB
24h Change:	-3.54105 %
All Time High:	0.09801689 BNB
ATH Change:	-98.67239 %
ETC =    BNB
Market Cap:	8594849 BNB
24h High: 	0.06571226 BNB
24h Low: 	0.06305302 BNB
24h Change:	-2.66052 %
All Time High:	285.079 BNB
ATH Change:	-99.97778 %
BCH =    BNB
Market Cap:	8470766 BNB
24h High: 	0.45960178 BNB
24h Low: 	0.43968909 BNB
24h Change:	-2.68806 %
All Time High:	9189 BNB
ATH Change:	-99.99518 %
TFUEL =    BNB
Market Cap:	2890042 BNB
24h High: 	0.00022338 BNB
24h Low: 	0.00021164 BNB
24h Change:	-2.88524 %
All Time High:	0.00222205 BNB
ATH Change:	-90.43279 %
XCN =    BNB
Market Cap:	7901526 BNB
24h High: 	0.00037204 BNB
24h Low: 	0.00034825 BNB
24h Change:	2.66136 %
All Time High:	0.00064527 BNB
ATH Change:	-43.193 %
VET =    BNB
Market Cap:	7149011 BNB
24h High: 	0.00010018 BNB
24h Low: 	9.668E-5 BNB
24h Change:	-0.34405 %
All Time High:	0.00131135 BNB
ATH Change:	-92.48166 %
FLOW =    BNB
Market Cap:	6937560 BNB
24h High: 	0.00698087 BNB
24h Low: 	0.00662438 BNB
24h Change:	-2.91504 %
All Time High:	0.28000332 BNB
ATH Change:	-97.60987 %
SAND =    BNB
Market Cap:	6639996 BNB
24h High: 	0.00545712 BNB
24h Low: 	0.00502125 BNB
24h Change:	2.04555 %
All Time High:	0.01385753 BNB
ATH Change:	-62.08204 %
APE =    BNB
Market Cap:	6388654 BNB
24h High: 	0.02164987 BNB
24h Low: 	0.02055722 BNB
24h Change:	-1.07029 %
All Time High:	0.06577883 BNB
ATH Change:	-67.69406 %
MANA =    BNB
Market Cap:	5811319 BNB
24h High: 	0.00389016 BNB
24h Low: 	0.00374984 BNB
24h Change:	1.26923 %
All Time High:	0.2175874 BNB
ATH Change:	-98.22667 %
FRAX =    BNB
Market Cap:	5741000 BNB
24h High: 	0.00435861 BNB
24h Low: 	0.00417641 BNB
24h Change:	-2.69779 %
All Time High:	0.03216185 BNB
ATH Change:	-86.9393 %
XTZ =    BNB
Market Cap:	5735090 BNB
24h High: 	0.00648597 BNB
24h Low: 	0.0063174 BNB
24h Change:	-0.56143 %
All Time High:	0.20579378 BNB
ATH Change:	-96.87869 %
ICP =    BNB
Market Cap:	5647631 BNB
24h High: 	0.02447939 BNB
24h Low: 	0.02309757 BNB
24h Change:	-3.08665 %
All Time High:	1.05178 BNB
ATH Change:	-97.7802 %
HBAR =    BNB
Market Cap:	5569745 BNB
24h High: 	0.00027022 BNB
24h Low: 	0.00025872 BNB
24h Change:	-3.33845 %
All Time High:	0.01581732 BNB
ATH Change:	-98.3541 %
FIL =    BNB
Market Cap:	5323963 BNB
24h High: 	0.02394186 BNB
24h Low: 	0.02312356 BNB
24h Change:	-1.92612 %
All Time High:	6.861977 BNB
ATH Change:	-99.66043 %
EGLD =    BNB
Market Cap:	5199459 BNB
24h High: 	0.23744213 BNB
24h Low: 	0.22834725 BNB
24h Change:	-3.13946 %
All Time High:	2.664588 BNB
ATH Change:	-91.375 %
AXS =    BNB
Market Cap:	5141929 BNB
24h High: 	0.06363733 BNB
24h Low: 	0.06078356 BNB
24h Change:	-1.87598 %
All Time High:	0.37070227 BNB
ATH Change:	-83.29288 %
THETA =    BNB
Market Cap:	5125223 BNB
24h High: 	0.00530676 BNB
24h Low: 	0.005088 BNB
24h Change:	-2.09112 %
All Time High:	0.06558893 BNB
ATH Change:	-92.18584 %
TUSD =    BNB
Market Cap:	5101347 BNB
24h High: 	0.00436648 BNB
24h Low: 	0.00418683 BNB
24h Change:	-2.9936 %
All Time High:	0.24511493 BNB
ATH Change:	-98.2859 %
BSV =    BNB
Market Cap:	4360984 BNB
24h High: 	0.23640705 BNB
24h Low: 	0.22658298 BNB
24h Change:	-2.27547 %
All Time High:	26.669076 BNB
ATH Change:	-99.14417 %
EOS =    BNB
Market Cap:	4179203 BNB
24h High: 	0.00426883 BNB
24h Low: 	0.00413711 BNB
24h Change:	-0.43897 %
All Time High:	14.324447 BNB
ATH Change:	-99.97083 %
HNT =    BNB
Market Cap:	4046041 BNB
24h High: 	0.04042152 BNB
24h Low: 	0.03823155 BNB
24h Change:	-4.03508 %
All Time High:	0.16495323 BNB
ATH Change:	-76.67192 %
CUSDC =    BNB
Market Cap:	3816893 BNB
24h High: 	0.00010013 BNB
24h Low: 	9.47E-5 BNB
24h Change:	-5.23459 %
All Time High:	0.00337836 BNB
ATH Change:	-97.19125 %
MKR =    BNB
Market Cap:	3718704 BNB
24h High: 	4.161391 BNB
24h Low: 	3.988478 BNB
24h Change:	0.44994 %
All Time High:	86.082 BNB
ATH Change:	-95.20705 %
AAVE =    BNB
Market Cap:	3676270 BNB
24h High: 	0.26715485 BNB
24h Low: 	0.25781067 BNB
24h Change:	-0.26226 %
All Time High:	9.455859 BNB
ATH Change:	-97.21174 %
KCS =    BNB
Market Cap:	3663413 BNB
24h High: 	0.03903508 BNB
24h Low: 	0.03718254 BNB
24h Change:	-0.29763 %
All Time High:	0.40709555 BNB
ATH Change:	-90.79347 %
USDP =    BNB
Market Cap:	3573508 BNB
24h High: 	0.00436428 BNB
24h Low: 	0.00418564 BNB
24h Change:	-2.65995 %
All Time High:	0.24368174 BNB
ATH Change:	-98.27598 %
QNT =    BNB
Market Cap:	3482922 BNB
24h High: 	0.26389817 BNB
24h Low: 	0.25232702 BNB
24h Change:	-1.41236 %
All Time High:	1.05131 BNB
ATH Change:	-75.30232 %
XEC =    BNB
Market Cap:	3485896 BNB
24h High: 	2.03718E-7 BNB
24h Low: 	1.74199E-7 BNB
24h Change:	1.70526 %
All Time High:	8.32388E-7 BNB
ATH Change:	-78.19798 %
BTT =    BNB
Market Cap:	3415471 BNB
24h High: 	3.786E-9 BNB
24h Low: 	3.606E-9 BNB
24h Change:	-2.23326 %
All Time High:	8.109E-9 BNB
ATH Change:	-55.04649 %
10SET =    BNB
Market Cap:	3364068 BNB
24h High: 	0.01789992 BNB
24h Low: 	0.01697118 BNB
24h Change:	1.08882 %
All Time High:	0.02062375 BNB
ATH Change:	-15.44108 %
HBTC =    BNB
Market Cap:	3345636 BNB
24h High: 	88.638 BNB
24h Low: 	84.37 BNB
24h Change:	-2.23705 %
All Time High:	974.402 BNB
ATH Change:	-91.1873 %
MIOTA =    BNB
Market Cap:	3210550 BNB
24h High: 	0.00118484 BNB
24h Low: 	0.00114552 BNB
24h Change:	-1.97073 %
All Time High:	10.805233 BNB
ATH Change:	-99.9893 %
USDN =    BNB
Market Cap:	3188017 BNB
24h High: 	0.00430985 BNB
24h Low: 	0.00413588 BNB
24h Change:	-3.14114 %
All Time High:	0.12684789 BNB
ATH Change:	-96.72392 %
ZEC =    BNB
Market Cap:	3080844 BNB
24h High: 	0.25203016 BNB
24h Low: 	0.24196548 BNB
24h Change:	-2.53887 %
All Time High:	5786 BNB
ATH Change:	-99.99578 %
GRT =    BNB
Market Cap:	3043457 BNB
24h High: 	0.00042593 BNB
24h Low: 	0.000409 BNB
24h Change:	-3.29036 %
All Time High:	0.02288875 BNB
ATH Change:	-98.20377 %
USDD =    BNB
Market Cap:	3014889 BNB
24h High: 	0.00433235 BNB
24h Low: 	0.0041494 BNB
24h Change:	-2.71288 %
All Time High:	0.0052298 BNB
ATH Change:	-20.57012 %
HT =    BNB
Market Cap:	2927315 BNB
24h High: 	0.01959634 BNB
24h Low: 	0.01887829 BNB
24h Change:	-2.97538 %
All Time High:	0.32487387 BNB
ATH Change:	-94.16445 %
RUNE =    BNB
Market Cap:	2900296 BNB
24h High: 	0.00964338 BNB
24h Low: 	0.00896345 BNB
24h Change:	4.13234 %
All Time High:	0.08992547 BNB
ATH Change:	-89.32278 %
KLAY =    BNB
Market Cap:	2852039 BNB
24h High: 	0.00101742 BNB
24h Low: 	0.0009736 BNB
24h Change:	-3.64621 %
All Time High:	0.03934826 BNB
ATH Change:	-97.51252 %
BAT =    BNB
Market Cap:	2758484 BNB
24h High: 	0.00196765 BNB
24h Low: 	0.00180359 BNB
24h Change:	-4.83524 %
All Time High:	3.866294 BNB
ATH Change:	-99.95236 %
FTM =    BNB
Market Cap:	2755899 BNB
24h High: 	0.00112964 BNB
24h Low: 	0.00107246 BNB
24h Change:	-3.53824 %
All Time High:	0.00757082 BNB
ATH Change:	-85.67703 %
CETH =    BNB
Market Cap:	2664937 BNB
24h High: 	0.09988518 BNB
24h Low: 	0.09599161 BNB
24h Change:	-1.29031 %
All Time High:	0.68883057 BNB
ATH Change:	-85.83648 %
XRD =    BNB
Market Cap:	2605935 BNB
24h High: 	0.00027385 BNB
24h Low: 	0.00026003 BNB
24h Change:	-2.99583 %
All Time High:	0.00101238 BNB
ATH Change:	-74.16685 %
NEO =    BNB
Market Cap:	2511013 BNB
24h High: 	0.03678901 BNB
24h Low: 	0.03534631 BNB
24h Change:	-2.60882 %
All Time High:	718.725 BNB
ATH Change:	-99.99505 %
AR =    BNB
Market Cap:	2503723 BNB
24h High: 	0.05357416 BNB
24h Low: 	0.04898387 BNB
24h Change:	-5.14046 %
All Time High:	0.32523 BNB
ATH Change:	-84.6365 %
SNX =    BNB
Market Cap:	2487789 BNB
24h High: 	0.01176963 BNB
24h Low: 	0.01084798 BNB
24h Change:	-6.65908 %
All Time High:	0.43569754 BNB
ATH Change:	-97.48696 %
GT =    BNB
Market Cap:	2470657 BNB
24h High: 	0.01759726 BNB
24h Low: 	0.01660305 BNB
24h Change:	-4.47468 %
All Time High:	0.05416289 BNB
ATH Change:	-69.28581 %
GMT =    BNB
Market Cap:	2464553 BNB
24h High: 	0.00411401 BNB
24h Low: 	0.00385799 BNB
24h Change:	0.17554 %
All Time High:	0.01051019 BNB
ATH Change:	-61.00184 %
PAXG =    BNB
Market Cap:	2455148 BNB
24h High: 	7.733358 BNB
24h Low: 	7.287987 BNB
24h Change:	-4.43051 %
All Time High:	222.518 BNB
ATH Change:	-96.70739 %
CDAI =    BNB
Market Cap:	2437687 BNB
24h High: 	9.669E-5 BNB
24h Low: 	9.225E-5 BNB
24h Change:	-4.39185 %
All Time High:	0.00324357 BNB
ATH Change:	-97.15004 %
ZIL =    BNB
Market Cap:	2398887 BNB
24h High: 	0.00017168 BNB
24h Low: 	0.00016337 BNB
24h Change:	-3.9136 %
All Time High:	0.0039898 BNB
ATH Change:	-95.86775 %
EVMOS =    BNB
Market Cap:	2304364 BNB
24h High: 	0.0120637 BNB
24h Low: 	0.0101791 BNB
24h Change:	11.03007 %
All Time High:	0.01682118 BNB
ATH Change:	-31.41771 %
CHZ =    BNB
Market Cap:	2231343 BNB
24h High: 	0.0004332 BNB
24h Low: 	0.00041426 BNB
24h Change:	-3.44424 %
All Time High:	0.00324094 BNB
ATH Change:	-87.12043 %
WAVES =    BNB
Market Cap:	2221744 BNB
24h High: 	0.02315562 BNB
24h Low: 	0.02203103 BNB
24h Change:	-3.96648 %
All Time High:	98.223 BNB
ATH Change:	-99.97736 %
DFI =    BNB
Market Cap:	2218927 BNB
24h High: 	0.0040954 BNB
24h Low: 	0.00392684 BNB
24h Change:	0.21048 %
All Time High:	0.066707 BNB
ATH Change:	-93.92394 %
STX =    BNB
Market Cap:	2202903 BNB
24h High: 	0.00174692 BNB
24h Low: 	0.00165264 BNB
24h Change:	-4.11627 %
All Time High:	0.02015154 BNB
ATH Change:	-91.72933 %
LRC =    BNB
Market Cap:	2124243 BNB
24h High: 	0.00178715 BNB
24h Low: 	0.00170358 BNB
24h Change:	-3.82282 %
All Time High:	0.14308026 BNB
ATH Change:	-98.80675 %
ENJ =    BNB
Market Cap:	2114538 BNB
24h High: 	0.00237599 BNB
24h Low: 	0.0022441 BNB
24h Change:	-4.39911 %
All Time High:	0.01913396 BNB
ATH Change:	-88.17216 %
USTC =    BNB
Market Cap:	2089335 BNB
24h High: 	0.00026302 BNB
24h Low: 	0.0002034 BNB
24h Change:	-12.63593 %
All Time High:	0.03860095 BNB
ATH Change:	-99.45133 %
BIT =    BNB
Market Cap:	2065554 BNB
24h High: 	0.0018958 BNB
24h Low: 	0.00183599 BNB
24h Change:	-1.96669 %
All Time High:	0.00547128 BNB
ATH Change:	-66.35412 %
DASH =    BNB
Market Cap:	2011761 BNB
24h High: 	0.19072902 BNB
24h Low: 	0.18225711 BNB
24h Change:	-1.35938 %
All Time High:	7428 BNB
ATH Change:	-99.99749 %
KSM =    BNB
Market Cap:	1926006 BNB
24h High: 	0.22138736 BNB
24h Low: 	0.21262917 BNB
24h Change:	-2.46494 %
All Time High:	2.736576 BNB
ATH Change:	-92.16265 %
CAKE =    BNB
Market Cap:	1920689 BNB
24h High: 	0.01350912 BNB
24h Low: 	0.01321725 BNB
24h Change:	-1.57449 %
All Time High:	0.07355336 BNB
ATH Change:	-81.98381 %
XAUT =    BNB
Market Cap:	1855955 BNB
24h High: 	7.908439 BNB
24h Low: 	7.469234 BNB
24h Change:	-4.00419 %
All Time High:	225.629 BNB
ATH Change:	-96.66255 %
AMP =    BNB
Market Cap:	1837178 BNB
24h High: 	4.014E-5 BNB
24h Low: 	3.813E-5 BNB
24h Change:	-4.52237 %
All Time High:	0.00050217 BNB
ATH Change:	-92.3802 %
CELO =    BNB
Market Cap:	1745156 BNB
24h High: 	0.00403354 BNB
24h Low: 	0.00380678 BNB
24h Change:	-3.9397 %
All Time High:	0.22802732 BNB
ATH Change:	-98.30242 %
GALA =    BNB
Market Cap:	1707406 BNB
24h High: 	0.00023334 BNB
24h Low: 	0.00022315 BNB
24h Change:	-2.55681 %
All Time High:	0.00133343 BNB
ATH Change:	-83.02325 %
KAVA =    BNB
Market Cap:	1704670 BNB
24h High: 	0.00792492 BNB
24h Low: 	0.00759898 BNB
24h Change:	-1.969 %
All Time High:	0.23772782 BNB
ATH Change:	-96.76902 %
CVX =    BNB
Market Cap:	1635107 BNB
24h High: 	0.02675063 BNB
24h Low: 	0.02336471 BNB
24h Change:	6.10383 %
All Time High:	0.11429785 BNB
ATH Change:	-78.06318 %
MINA =    BNB
Market Cap:	1620434 BNB
24h High: 	0.00294919 BNB
24h Low: 	0.00277573 BNB
24h Change:	-0.792 %
All Time High:	0.02558882 BNB
ATH Change:	-89.01057 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled BNB value: BNB