BTC =    BNB
Market Cap:	2072284043 BNB
24h High: 	111.262 BNB
24h Low: 	108.004 BNB
24h Change:	2.40435 %
All Time High:	143062 BNB
ATH Change:	-99.92264 %
ETH =    BNB
Market Cap:	806307265 BNB
24h High: 	7.010107 BNB
24h Low: 	6.912222 BNB
24h Change:	-0.57935 %
All Time High:	7747 BNB
ATH Change:	-99.91054 %
USDT =    BNB
Market Cap:	174781360 BNB
24h High: 	0.00278169 BNB
24h Low: 	0.00269698 BNB
24h Change:	2.6148 %
All Time High:	25.147361 BNB
ATH Change:	-99.98903 %
BNB =    BNB
Market Cap:	154533652 BNB
24h High: 	1 BNB
24h Low: 	1 BNB
24h Change:	0 %
All Time High:	1.012446 BNB
ATH Change:	-1.22935 %
ADA =    BNB
Market Cap:	137530130 BNB
24h High: 	0.00430318 BNB
24h Low: 	0.00423426 BNB
24h Change:	0.49813 %
All Time High:	0.67381974 BNB
ATH Change:	-99.36182 %
DOGE =    BNB
Market Cap:	114337493 BNB
24h High: 	0.00088335 BNB
24h Low: 	0.00086848 BNB
24h Change:	-0.0471 %
All Time High:	0.02690809 BNB
ATH Change:	-96.73424 %
XRP =    BNB
Market Cap:	110192472 BNB
24h High: 	0.00239976 BNB
24h Low: 	0.00235624 BNB
24h Change:	0.4128 %
All Time High:	5.370677 BNB
ATH Change:	-99.95558 %
DOT =    BNB
Market Cap:	66385409 BNB
24h High: 	0.06689191 BNB
24h Low: 	0.06477969 BNB
24h Change:	-0.65243 %
All Time High:	0.45801997 BNB
ATH Change:	-85.55539 %
USDC =    BNB
Market Cap:	66301902 BNB
24h High: 	0.0027881 BNB
24h Low: 	0.00268109 BNB
24h Change:	3.16159 %
All Time High:	0.25455702 BNB
ATH Change:	-98.90903 %
UNI =    BNB
Market Cap:	32832404 BNB
24h High: 	0.06489191 BNB
24h Low: 	0.06298196 BNB
24h Change:	-2.26678 %
All Time High:	0.45546952 BNB
ATH Change:	-86.16798 %
BCH =    BNB
Market Cap:	32167308 BNB
24h High: 	1.727427 BNB
24h Low: 	1.682962 BNB
24h Change:	0.28101 %
All Time High:	9189 BNB
ATH Change:	-99.98136 %
LTC =    BNB
Market Cap:	31967668 BNB
24h High: 	0.48218271 BNB
24h Low: 	0.47194494 BNB
24h Change:	0.47916 %
All Time High:	1502 BNB
ATH Change:	-99.9681 %
SOL =    BNB
Market Cap:	29333136 BNB
24h High: 	0.11127491 BNB
24h Low: 	0.1070484 BNB
24h Change:	-2.13814 %
All Time High:	0.21038535 BNB
ATH Change:	-48.81673 %
LINK =    BNB
MATIC =    BNB
Market Cap:	27057053 BNB
24h High: 	0.00457814 BNB
24h Low: 	0.00429921 BNB
24h Change:	-4.64285 %
All Time High:	0.00649836 BNB
ATH Change:	-33.51653 %
BUSD =    BNB
Market Cap:	26107300 BNB
24h High: 	0.00278407 BNB
24h Low: 	0.00268877 BNB
24h Change:	3.1924 %
All Time High:	0.15612158 BNB
ATH Change:	-98.22116 %
THETA =    BNB
Market Cap:	24679052 BNB
24h High: 	0.02483907 BNB
24h Low: 	0.02411966 BNB
24h Change:	1.03509 %
All Time High:	0.06558893 BNB
ATH Change:	-62.3849 %
XLM =    BNB
Market Cap:	21466189 BNB
24h High: 	0.00093459 BNB
24h Low: 	0.00090659 BNB
24h Change:	0.72052 %
All Time High:	0.78955847 BNB
ATH Change:	-99.88246 %
ICP =    BNB
Market Cap:	21029384 BNB
24h High: 	0.17107712 BNB
24h Low: 	0.1556533 BNB
24h Change:	-8.05259 %
All Time High:	1.05178 BNB
ATH Change:	-85.13976 %
WBTC =    BNB
Market Cap:	20934960 BNB
24h High: 	111.055 BNB
24h Low: 	107.958 BNB
24h Change:	2.41444 %
All Time High:	974.967 BNB
ATH Change:	-88.64377 %
ETC =    BNB
Market Cap:	20342172 BNB
24h High: 	0.1604079 BNB
24h Low: 	0.15742211 BNB
24h Change:	0.1029 %
All Time High:	285.079 BNB
ATH Change:	-99.94406 %
VET =    BNB
Market Cap:	20134933 BNB
24h High: 	0.00031065 BNB
24h Low: 	0.00030294 BNB
24h Change:	1.39707 %
All Time High:	0.00131135 BNB
ATH Change:	-76.52578 %
FIL =    BNB
Market Cap:	15617520 BNB
24h High: 	0.20041997 BNB
24h Low: 	0.1951881 BNB
24h Change:	-0.80943 %
All Time High:	6.861977 BNB
ATH Change:	-97.12951 %
DAI =    BNB
Market Cap:	14235556 BNB
24h High: 	0.00278397 BNB
24h Low: 	0.00269774 BNB
24h Change:	3.29608 %
All Time High:	0.14405054 BNB
ATH Change:	-98.06895 %
TRX =    BNB
Market Cap:	14168769 BNB
24h High: 	0.00020008 BNB
24h Low: 	0.00019374 BNB
24h Change:	2.06628 %
All Time High:	0.00785322 BNB
ATH Change:	-97.47729 %
XMR =    BNB
Market Cap:	14062328 BNB
24h High: 	0.78949056 BNB
24h Low: 	0.74409992 BNB
24h Change:	5.25312 %
All Time High:	2230 BNB
ATH Change:	-99.96482 %
EOS =    BNB
Market Cap:	13483064 BNB
24h High: 	0.01430546 BNB
24h Low: 	0.0140044 BNB
24h Change:	-0.47089 %
All Time High:	14.324447 BNB
ATH Change:	-99.90126 %
AMP =    BNB
Market Cap:	13332987 BNB
24h High: 	0.00027773 BNB
24h Low: 	0.00022197 BNB
24h Change:	21.11038 %
All Time High:	0.00050217 BNB
ATH Change:	-45.27922 %
SHIB =    BNB
Market Cap:	12243034 BNB
24h High: 	2.5044E-8 BNB
24h Low: 	1.9219E-8 BNB
24h Change:	27.62794 %
All Time High:	5.9927E-8 BNB
ATH Change:	-58.95439 %
CDAI =    BNB
Market Cap:	11274547 BNB
24h High: 	5.998E-5 BNB
24h Low: 	5.712E-5 BNB
24h Change:	3.43974 %
All Time High:	0.00324357 BNB
ATH Change:	-98.15391 %
AAVE =    BNB
Market Cap:	10907281 BNB
24h High: 	0.86497974 BNB
24h Low: 	0.84580554 BNB
24h Change:	-0.43074 %
All Time High:	9.455859 BNB
ATH Change:	-90.98122 %
OKB =    BNB
Market Cap:	10473866 BNB
24h High: 	0.04049716 BNB
24h Low: 	0.03858611 BNB
24h Change:	1.23485 %
All Time High:	0.38753388 BNB
ATH Change:	-89.89969 %
NEO =    BNB
Market Cap:	9690621 BNB
24h High: 	0.13923827 BNB
24h Low: 	0.13428034 BNB
24h Change:	0.44016 %
All Time High:	718.725 BNB
ATH Change:	-99.9809 %
KSM =    BNB
Market Cap:	9257453 BNB
24h High: 	1.13039 BNB
24h Low: 	1.020635 BNB
24h Change:	-8.51813 %
All Time High:	2.736576 BNB
ATH Change:	-62.19554 %
ALGO =    BNB
Market Cap:	8876957 BNB
24h High: 	0.00289849 BNB
24h Low: 	0.00279778 BNB
24h Change:	0.15649 %
All Time High:	0.09801689 BNB
ATH Change:	-97.04931 %
CUSDC =    BNB
Market Cap:	8811795 BNB
24h High: 	6.152E-5 BNB
24h Low: 	5.86E-5 BNB
24h Change:	3.45519 %
All Time High:	0.00337836 BNB
ATH Change:	-98.18284 %
BSV =    BNB
Market Cap:	8678047 BNB
24h High: 	0.46640216 BNB
24h Low: 	0.45720192 BNB
24h Change:	-0.17135 %
All Time High:	26.669076 BNB
ATH Change:	-98.2681 %
ATOM =    BNB
Market Cap:	8584533 BNB
24h High: 	0.03643635 BNB
24h Low: 	0.03471786 BNB
24h Change:	-0.53474 %
All Time High:	0.46051033 BNB
ATH Change:	-92.19483 %
CRO =    BNB
Market Cap:	8515551 BNB
24h High: 	0.00033887 BNB
24h Low: 	0.00031697 BNB
24h Change:	5.06612 %
All Time High:	0.00867605 BNB
ATH Change:	-96.10736 %
MIOTA =    BNB
Market Cap:	8421776 BNB
24h High: 	0.00308988 BNB
24h Low: 	0.00299055 BNB
24h Change:	-0.79373 %
All Time High:	10.805233 BNB
ATH Change:	-99.97181 %
CAKE =    BNB
Market Cap:	8335254 BNB
24h High: 	0.0472715 BNB
24h Low: 	0.04587503 BNB
24h Change:	-2.62934 %
All Time High:	0.07355336 BNB
ATH Change:	-37.41 %
CETH =    BNB
Market Cap:	8285795 BNB
24h High: 	0.14075836 BNB
24h Low: 	0.13838865 BNB
24h Change:	0.11164 %
All Time High:	0.68883057 BNB
ATH Change:	-79.83338 %
KLAY =    BNB
Market Cap:	8149138 BNB
24h High: 	0.0036458 BNB
24h Low: 	0.00318017 BNB
24h Change:	3.23847 %
All Time High:	0.03934826 BNB
ATH Change:	-91.6117 %
FTT =    BNB
Market Cap:	8042362 BNB
24h High: 	0.09318517 BNB
24h Low: 	0.09179384 BNB
24h Change:	-0.07533 %
All Time High:	0.29344553 BNB
ATH Change:	-68.52837 %
CEL =    BNB
Market Cap:	8004907 BNB
24h High: 	0.01890554 BNB
24h Low: 	0.01838159 BNB
24h Change:	1.88801 %
All Time High:	0.16566097 BNB
ATH Change:	-88.6503 %
MKR =    BNB
Market Cap:	7668069 BNB
24h High: 	8.675102 BNB
24h Low: 	8.504841 BNB
24h Change:	-1.957 %
All Time High:	86.082 BNB
ATH Change:	-90.11494 %
XTZ =    BNB
Market Cap:	7511334 BNB
24h High: 	0.00910573 BNB
24h Low: 	0.00883664 BNB
24h Change:	1.07657 %
All Time High:	0.20579378 BNB
ATH Change:	-95.62064 %
LUNA =    BNB
Market Cap:	7260067 BNB
24h High: 	0.01846268 BNB
24h Low: 	0.01730496 BNB
24h Change:	-0.12973 %
All Time High:	0.18206044 BNB
ATH Change:	-90.41603 %
TFUEL =    BNB
Market Cap:	7222460 BNB
24h High: 	0.00146915 BNB
24h Low: 	0.00130566 BNB
24h Change:	-6.5212 %
All Time High:	0.00222205 BNB
ATH Change:	-38.73411 %
RUNE =    BNB
Market Cap:	7211178 BNB
24h High: 	0.02803766 BNB
24h Low: 	0.02550201 BNB
24h Change:	2.99317 %
All Time High:	0.08992547 BNB
ATH Change:	-70.5403 %
SAFEMOON =    BNB
Market Cap:	7023546 BNB
24h High: 	1.2426E-8 BNB
24h Low: 	1.1264E-8 BNB
24h Change:	-0.25764 %
All Time High:	1.7131E-8 BNB
ATH Change:	-29.44028 %
AVAX =    BNB
Market Cap:	6978866 BNB
24h High: 	0.04101764 BNB
24h Low: 	0.03991055 BNB
24h Change:	-0.46411 %
All Time High:	0.46963593 BNB
ATH Change:	-91.39186 %
LEO =    BNB
Market Cap:	6798795 BNB
24h High: 	0.00729491 BNB
24h Low: 	0.00641493 BNB
24h Change:	10.99521 %
All Time High:	0.13459494 BNB
ATH Change:	-94.58748 %
HT =    BNB
Market Cap:	6412912 BNB
24h High: 	0.03926033 BNB
24h Low: 	0.03744397 BNB
24h Change:	-1.53598 %
All Time High:	0.32487387 BNB
ATH Change:	-88.35828 %
BTT =    BNB
Market Cap:	6309933 BNB
24h High: 	9.67E-6 BNB
24h Low: 	9.44E-6 BNB
24h Change:	0.19447 %
All Time High:	0.0001755 BNB
ATH Change:	-94.54583 %
UST =    BNB
Market Cap:	5305333 BNB
24h High: 	0.00278477 BNB
24h Low: 	0.00266069 BNB
24h Change:	3.37974 %
All Time High:	0.03860095 BNB
ATH Change:	-92.7989 %
CHZ =    BNB
Market Cap:	5136733 BNB
24h High: 	0.00099771 BNB
24h Low: 	0.00076367 BNB
24h Change:	24.32332 %
All Time High:	0.00324094 BNB
ATH Change:	-70.10232 %
DCR =    BNB
Market Cap:	4937859 BNB
24h High: 	0.38876763 BNB
24h Low: 	0.37336542 BNB
24h Change:	-0.03728 %
All Time High:	679.101 BNB
ATH Change:	-99.94427 %
TEL =    BNB
Market Cap:	4925711 BNB
24h High: 	9.176E-5 BNB
24h Low: 	8.608E-5 BNB
24h Change:	4.04983 %
All Time High:	0.00021605 BNB
ATH Change:	-57.94676 %
HBAR =    BNB
Market Cap:	4892419 BNB
24h High: 	0.00058669 BNB
24h Low: 	0.00056298 BNB
24h Change:	0.58019 %
All Time High:	0.01581732 BNB
ATH Change:	-96.40107 %
DASH =    BNB
Market Cap:	4838992 BNB
24h High: 	0.47793512 BNB
24h Low: 	0.46649898 BNB
24h Change:	0.99496 %
All Time High:	7428 BNB
ATH Change:	-99.99357 %
WAVES =    BNB
Market Cap:	4675455 BNB
24h High: 	0.04675455 BNB
24h Low: 	0.04277138 BNB
24h Change:	9.43534 %
All Time High:	98.223 BNB
ATH Change:	-99.95249 %
COMP =    BNB
Market Cap:	4640155 BNB
24h High: 	0.94003283 BNB
24h Low: 	0.87608164 BNB
24h Change:	-6.59624 %
All Time High:	23.252452 BNB
ATH Change:	-96.22158 %
SUSHI =    BNB
Market Cap:	4543044 BNB
24h High: 	0.02507147 BNB
24h Low: 	0.02405625 BNB
24h Change:	-3.30008 %
All Time High:	0.35834554 BNB
ATH Change:	-93.28329 %
ZEC =    BNB
Market Cap:	4359570 BNB
24h High: 	0.39384775 BNB
24h Low: 	0.36619558 BNB
24h Change:	4.92475 %
All Time High:	5786 BNB
ATH Change:	-99.9932 %
EGLD =    BNB
Market Cap:	4355341 BNB
24h High: 	0.25035064 BNB
24h Low: 	0.24325556 BNB
24h Change:	-0.62109 %
All Time High:	2.664588 BNB
ATH Change:	-90.85875 %
XEM =    BNB
Market Cap:	4312609 BNB
24h High: 	0.00049339 BNB
24h Low: 	0.00046322 BNB
24h Change:	2.87759 %
All Time High:	5.536901 BNB
ATH Change:	-99.9913 %
HBTC =    BNB
Market Cap:	4219951 BNB
24h High: 	112.048 BNB
24h Low: 	108.682 BNB
24h Change:	2.40494 %
All Time High:	974.402 BNB
ATH Change:	-88.6136 %
SNX =    BNB
Market Cap:	4159954 BNB
24h High: 	0.02753036 BNB
24h Low: 	0.02622622 BNB
24h Change:	-2.60015 %
All Time High:	0.43569754 BNB
ATH Change:	-93.93341 %
TUSD =    BNB
Market Cap:	3948867 BNB
24h High: 	0.00279057 BNB
24h Low: 	0.00266958 BNB
24h Change:	3.4853 %
All Time High:	0.24511493 BNB
ATH Change:	-98.86691 %
HOT =    BNB
Market Cap:	3904880 BNB
24h High: 	2.246E-5 BNB
24h Low: 	2.192E-5 BNB
24h Change:	-0.6773 %
All Time High:	0.0002417 BNB
ATH Change:	-90.88171 %
YFI =    BNB
Market Cap:	3810521 BNB
24h High: 	107.373 BNB
24h Low: 	105.565 BNB
24h Change:	-1.14273 %
All Time High:	1676 BNB
ATH Change:	-93.69943 %
ENJ =    BNB
Market Cap:	3799681 BNB
24h High: 	0.00418258 BNB
24h Low: 	0.00376182 BNB
24h Change:	7.10776 %
All Time High:	0.01913396 BNB
ATH Change:	-78.72989 %
ZIL =    BNB
Market Cap:	3674882 BNB
24h High: 	0.00031046 BNB
24h Low: 	0.00029003 BNB
24h Change:	-0.07108 %
All Time High:	0.0039898 BNB
ATH Change:	-92.39525 %
NEAR =    BNB
Market Cap:	3560315 BNB
24h High: 	0.00889258 BNB
24h Low: 	0.00870079 BNB
24h Change:	-0.22237 %
All Time High:	0.06517404 BNB
ATH Change:	-86.40941 %
STETH =    BNB
Market Cap:	3497947 BNB
24h High: 	7.022435 BNB
24h Low: 	6.892058 BNB
24h Change:	-0.41839 %
All Time High:	34.30876 BNB
ATH Change:	-79.79388 %
HNT =    BNB
Market Cap:	3117561 BNB
24h High: 	0.03798062 BNB
24h Low: 	0.03602809 BNB
24h Change:	-0.62153 %
All Time High:	0.16495323 BNB
ATH Change:	-78.09853 %
BAT =    BNB
Market Cap:	2820785 BNB
24h High: 	0.00191141 BNB
24h Low: 	0.00185731 BNB
24h Change:	-1.10386 %
All Time High:	3.866294 BNB
ATH Change:	-99.95133 %
BTG =    BNB
Market Cap:	2804005 BNB
24h High: 	0.16360502 BNB
24h Low: 	0.15766743 BNB
24h Change:	-1.10061 %
All Time High:	256.369 BNB
ATH Change:	-99.93731 %
NEXO =    BNB
Market Cap:	2753878 BNB
24h High: 	0.00533301 BNB
24h Low: 	0.00467469 BNB
24h Change:	-6.43615 %
All Time High:	0.03018058 BNB
ATH Change:	-84.24439 %
STX =    BNB
Market Cap:	2734256 BNB
24h High: 	0.00285209 BNB
24h Low: 	0.00237069 BNB
24h Change:	7.4306 %
All Time High:	0.02015154 BNB
ATH Change:	-87.02319 %
ZEN =    BNB
Market Cap:	2694064 BNB
24h High: 	0.24465587 BNB
24h Low: 	0.22288072 BNB
24h Change:	6.61579 %
All Time High:	542.913 BNB
ATH Change:	-99.95563 %
MANA =    BNB
Market Cap:	2687386 BNB
24h High: 	0.00207724 BNB
24h Low: 	0.00189457 BNB
24h Change:	6.29581 %
All Time High:	0.2175874 BNB
ATH Change:	-99.06442 %
MDX =    BNB
Market Cap:	2620698 BNB
24h High: 	0.00570912 BNB
24h Low: 	0.00532527 BNB
24h Change:	4.92886 %
All Time High:	0.08749429 BNB
ATH Change:	-93.59195 %
QTUM =    BNB
Market Cap:	2586262 BNB
24h High: 	0.02530204 BNB
24h Low: 	0.02489626 BNB
24h Change:	-0.47651 %
All Time High:	301.625 BNB
ATH Change:	-99.99173 %
PAX =    BNB
Market Cap:	2574737 BNB
24h High: 	0.00278774 BNB
24h Low: 	0.00266103 BNB
24h Change:	3.42372 %
All Time High:	0.24368174 BNB
ATH Change:	-98.85714 %
GRT =    BNB
Market Cap:	2510513 BNB
24h High: 	0.00215019 BNB
24h Low: 	0.00186971 BNB
24h Change:	9.20239 %
All Time High:	0.02288875 BNB
ATH Change:	-91.0282 %
QNT =    BNB
Market Cap:	2470247 BNB
24h High: 	0.21406098 BNB
24h Low: 	0.1600942 BNB
24h Change:	20.75075 %
All Time High:	0.80281713 BNB
ATH Change:	-75.48441 %
NANO =    BNB
Market Cap:	2332383 BNB
24h High: 	0.01808936 BNB
24h Low: 	0.0174235 BNB
24h Change:	-2.66018 %
All Time High:	2.946303 BNB
ATH Change:	-99.40485 %
ONE =    BNB
Market Cap:	2320740 BNB
24h High: 	0.00022942 BNB
24h Low: 	0.00022104 BNB
24h Change:	0.62953 %
All Time High:	0.00099274 BNB
ATH Change:	-76.99371 %
BNT =    BNB
Market Cap:	2318647 BNB
24h High: 	0.01111659 BNB
24h Low: 	0.01090393 BNB
24h Change:	-0.52923 %
All Time High:	52.977 BNB
ATH Change:	-99.97931 %
DGB =    BNB
Market Cap:	2254139 BNB
24h High: 	0.00016167 BNB
24h Low: 	0.00015648 BNB
24h Change:	-2.55552 %
All Time High:	0.24596286 BNB
ATH Change:	-99.9362 %
ONT =    BNB
Market Cap:	2245605 BNB
24h High: 	0.00264372 BNB
24h Low: 	0.00255607 BNB
24h Change:	1.30879 %
All Time High:	0.20428114 BNB
ATH Change:	-98.72441 %
LUSD =    BNB
Market Cap:	2213425 BNB
24h High: 	0.00280622 BNB
24h Low: 	0.00271424 BNB
24h Change:	2.80259 %
All Time High:	0.00450272 BNB
ATH Change:	-37.88104 %
ARRR =    BNB
Market Cap:	2146848 BNB
24h High: 	0.01192424 BNB
24h Low: 	0.01124161 BNB
24h Change:	4.76444 %
All Time High:	0.0330502 BNB
ATH Change:	-64.46914 %
ZRX =    BNB
Market Cap:	2145795 BNB
24h High: 	0.00256905 BNB
24h Low: 	0.00243049 BNB
24h Change:	0.38645 %
All Time High:	5.634506 BNB
ATH Change:	-99.95493 %
UMA =    BNB
Market Cap:	2131811 BNB
24h High: 	0.03581663 BNB
24h Low: 	0.03304598 BNB
24h Change:	2.57252 %
All Time High:	1.162195 BNB
ATH Change:	-96.99121 %
SC =    BNB
Market Cap:	2091582 BNB
24h High: 	4.404E-5 BNB
24h Low: 	4.298E-5 BNB
24h Change:	-0.00716 %
All Time High:	0.10159277 BNB
ATH Change:	-99.95719 %
OMG =    BNB
Market Cap:	2020964 BNB
24h High: 	0.01467656 BNB
24h Low: 	0.01397144 BNB
24h Change:	0.29019 %
All Time High:	198.436 BNB
ATH Change:	-99.99273 %
CRV =    BNB
Market Cap:	2010007 BNB
24h High: 	0.00617593 BNB
24h Low: 	0.00602966 BNB
24h Change:	-1.64256 %
All Time High:	2.514771 BNB
ATH Change:	-99.75898 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled BNB value: BNB