BTC =    BNB
Market Cap:	14549590193 BNB
24h High: 	794.806 BNB
24h Low: 	763.219 BNB
24h Change:	-1.70525 %
All Time High:	143062 BNB
ATH Change:	-99.45366 %
ETH =    BNB
Market Cap:	3749970774 BNB
24h High: 	32.914042 BNB
24h Low: 	31.284595 BNB
24h Change:	0.28125 %
All Time High:	7747 BNB
ATH Change:	-99.57711 %
USDT =    BNB
Market Cap:	607718795 BNB
24h High: 	0.0249355 BNB
24h Low: 	0.02364748 BNB
24h Change:	0.76276 %
All Time High:	25.147361 BNB
ATH Change:	-99.90326 %
DOT =    BNB
Market Cap:	392909797 BNB
24h High: 	0.42979761 BNB
24h Low: 	0.4018734 BNB
24h Change:	-4.26177 %
All Time High:	0.45801997 BNB
ATH Change:	-10.42424 %
XRP =    BNB
Market Cap:	295737500 BNB
24h High: 	0.0066161 BNB
24h Low: 	0.00636327 BNB
24h Change:	-1.63623 %
All Time High:	5.370677 BNB
ATH Change:	-99.87921 %
ADA =    BNB
Market Cap:	260040515 BNB
24h High: 	0.00846928 BNB
24h Low: 	0.00811716 BNB
24h Change:	-1.1087 %
All Time High:	0.67381974 BNB
ATH Change:	-98.76011 %
LINK =    BNB
LTC =    BNB
Market Cap:	216371505 BNB
24h High: 	3.370513 BNB
24h Low: 	3.228408 BNB
24h Change:	-3.24691 %
All Time High:	1502 BNB
ATH Change:	-99.7832 %
BCH =    BNB
Market Cap:	193095100 BNB
24h High: 	10.666525 BNB
24h Low: 	10.251119 BNB
24h Change:	-2.8548 %
All Time High:	9189 BNB
ATH Change:	-99.88734 %
BNB =    BNB
Market Cap:	147883948 BNB
24h High: 	1 BNB
24h Low: 	1 BNB
24h Change:	0 %
All Time High:	1.012446 BNB
ATH Change:	-1.22935 %
XLM =    BNB
Market Cap:	139581038 BNB
24h High: 	0.00647178 BNB
24h Low: 	0.00620471 BNB
24h Change:	-2.2535 %
All Time High:	0.78955847 BNB
ATH Change:	-99.20718 %
USDC =    BNB
Market Cap:	131818793 BNB
24h High: 	0.02504536 BNB
24h Low: 	0.02365472 BNB
24h Change:	-0.36092 %
All Time High:	0.25455702 BNB
ATH Change:	-90.47611 %
UNI =    BNB
Market Cap:	96202170 BNB
24h High: 	0.33819143 BNB
24h Low: 	0.27347604 BNB
24h Change:	22.71666 %
All Time High:	0.33819143 BNB
ATH Change:	-0.01479 %
WBTC =    BNB
Market Cap:	89931770 BNB
24h High: 	795.382 BNB
24h Low: 	763.876 BNB
24h Change:	-1.69501 %
All Time High:	974.967 BNB
ATH Change:	-19.84011 %
AAVE =    BNB
Market Cap:	83467634 BNB
24h High: 	6.956859 BNB
24h Low: 	5.981139 BNB
24h Change:	12.22824 %
All Time High:	6.956859 BNB
ATH Change:	-2.33188 %
BSV =    BNB
Market Cap:	78376589 BNB
24h High: 	4.430895 BNB
24h Low: 	4.188057 BNB
24h Change:	-2.29208 %
All Time High:	26.669076 BNB
ATH Change:	-84.23019 %
EOS =    BNB
Market Cap:	60575734 BNB
24h High: 	0.06500338 BNB
24h Low: 	0.06270387 BNB
24h Change:	-2.03308 %
All Time High:	14.324447 BNB
ATH Change:	-99.5554 %
XMR =    BNB
Market Cap:	59432769 BNB
24h High: 	3.428035 BNB
24h Low: 	3.294902 BNB
24h Change:	-1.36444 %
All Time High:	2230 BNB
ATH Change:	-99.85084 %
SNX =    BNB
Market Cap:	58625924 BNB
24h High: 	0.41456832 BNB
24h Low: 	0.37155924 BNB
24h Change:	6.78482 %
All Time High:	0.42950052 BNB
ATH Change:	-4.75427 %
THETA =    BNB
Market Cap:	55579761 BNB
24h High: 	0.05915729 BNB
24h Low: 	0.05017341 BNB
24h Change:	7.78284 %
All Time High:	0.06558893 BNB
ATH Change:	-15.24287 %
XTZ =    BNB
Market Cap:	53757043 BNB
24h High: 	0.07218635 BNB
24h Low: 	0.06846102 BNB
24h Change:	-1.62055 %
All Time High:	0.20579378 BNB
ATH Change:	-65.54802 %
XEM =    BNB
Market Cap:	52330644 BNB
24h High: 	0.00592375 BNB
24h Low: 	0.0053413 BNB
24h Change:	6.40443 %
All Time High:	5.536901 BNB
ATH Change:	-99.89562 %
TRX =    BNB
Market Cap:	50923367 BNB
24h High: 	0.00072827 BNB
24h Low: 	0.00070013 BNB
24h Change:	-1.96479 %
All Time High:	0.00785322 BNB
ATH Change:	-90.96275 %
CEL =    BNB
Market Cap:	47020037 BNB
24h High: 	0.12449633 BNB
24h Low: 	0.11595046 BNB
24h Change:	1.91209 %
All Time High:	0.16566097 BNB
ATH Change:	-25.95285 %
VET =    BNB
Market Cap:	46306495 BNB
24h High: 	0.00073624 BNB
24h Low: 	0.00069899 BNB
24h Change:	-2.60803 %
All Time High:	0.00131135 BNB
ATH Change:	-45.59793 %
ATOM =    BNB
Market Cap:	44592995 BNB
24h High: 	0.19235481 BNB
24h Low: 	0.18476792 BNB
24h Change:	-2.19771 %
All Time High:	0.46051033 BNB
ATH Change:	-59.31171 %
NEO =    BNB
Market Cap:	39828967 BNB
24h High: 	0.57599758 BNB
24h Low: 	0.55347219 BNB
24h Change:	-1.85929 %
All Time High:	718.725 BNB
ATH Change:	-99.92161 %
CRO =    BNB
Market Cap:	38805461 BNB
24h High: 	0.00173884 BNB
24h Low: 	0.00166359 BNB
24h Change:	-2.27316 %
All Time High:	0.00867605 BNB
ATH Change:	-80.45409 %
CETH =    BNB
Market Cap:	38667260 BNB
24h High: 	0.6599764 BNB
24h Low: 	0.62772014 BNB
24h Change:	0.63294 %
All Time High:	0.68883057 BNB
ATH Change:	-4.56374 %
DAI =    BNB
Market Cap:	38422253 BNB
24h High: 	0.02494105 BNB
24h Low: 	0.02377503 BNB
24h Change:	-0.2208 %
All Time High:	0.14405054 BNB
ATH Change:	-83.11766 %
OKB =    BNB
Market Cap:	37062872 BNB
24h High: 	0.14287317 BNB
24h Low: 	0.13459616 BNB
24h Change:	-4.43552 %
All Time High:	0.38753388 BNB
ATH Change:	-64.75601 %
CDAI =    BNB
Market Cap:	31366416 BNB
24h High: 	0.00052719 BNB
24h Low: 	0.00049593 BNB
24h Change:	-0.22897 %
All Time High:	0.00324357 BNB
ATH Change:	-84.29972 %
MKR =    BNB
Market Cap:	31093134 BNB
24h High: 	34.935763 BNB
24h Low: 	32.637518 BNB
24h Change:	3.43482 %
All Time High:	86.082 BNB
ATH Change:	-59.86298 %
LEO =    BNB
Market Cap:	30781664 BNB
24h High: 	0.03410782 BNB
24h Low: 	0.03155812 BNB
24h Change:	-0.14333 %
All Time High:	0.13459494 BNB
ATH Change:	-76.33906 %
BUSD =    BNB
Market Cap:	29219263 BNB
24h High: 	0.02499961 BNB
24h Low: 	0.02363274 BNB
24h Change:	-0.35343 %
All Time High:	0.15612158 BNB
ATH Change:	-84.47243 %
MIOTA =    BNB
Market Cap:	29093402 BNB
24h High: 	0.01065191 BNB
24h Low: 	0.01016652 BNB
24h Change:	-1.38937 %
All Time High:	10.805233 BNB
ATH Change:	-99.9036 %
HT =    BNB
Market Cap:	26888453 BNB
24h High: 	0.1408959 BNB
24h Low: 	0.13380346 BNB
24h Change:	-2.25342 %
All Time High:	0.32487387 BNB
ATH Change:	-57.77633 %
CUSDC =    BNB
Market Cap:	25754092 BNB
24h High: 	0.00053969 BNB
24h Low: 	0.00049112 BNB
24h Change:	-0.05088 %
All Time High:	0.00337836 BNB
ATH Change:	-84.57091 %
SOL =    BNB
Market Cap:	25579717 BNB
24h High: 	0.09973092 BNB
24h Low: 	0.08944662 BNB
24h Change:	8.13505 %
All Time High:	0.21038535 BNB
ATH Change:	-53.3424 %
DOGE =    BNB
Market Cap:	25557529 BNB
24h High: 	0.00020547 BNB
24h Low: 	0.00019696 BNB
24h Change:	-2.3584 %
All Time High:	0.02690809 BNB
ATH Change:	-99.25882 %
DASH =    BNB
Market Cap:	25134363 BNB
24h High: 	2.593346 BNB
24h Low: 	2.488514 BNB
24h Change:	-2.48837 %
All Time High:	7428 BNB
ATH Change:	-99.966 %
SUSHI =    BNB
Market Cap:	24687161 BNB
24h High: 	0.19745491 BNB
24h Low: 	0.17101418 BNB
24h Change:	4.3937 %
All Time High:	0.35834554 BNB
ATH Change:	-45.8585 %
FIL =    BNB
Market Cap:	24574036 BNB
24h High: 	0.55531778 BNB
24h Low: 	0.53122794 BNB
24h Change:	-2.99188 %
All Time High:	6.861977 BNB
ATH Change:	-92.22764 %
COMP =    BNB
Market Cap:	23413157 BNB
24h High: 	5.738572 BNB
24h Low: 	5.103394 BNB
24h Change:	8.27942 %
All Time High:	23.252452 BNB
ATH Change:	-75.83491 %
ZEC =    BNB
Market Cap:	23099471 BNB
24h High: 	2.208907 BNB
24h Low: 	2.089178 BNB
24h Change:	-2.30179 %
All Time High:	5786 BNB
ATH Change:	-99.96287 %
AVAX =    BNB
Market Cap:	22891750 BNB
24h High: 	0.30641233 BNB
24h Low: 	0.28661476 BNB
24h Change:	-0.03866 %
All Time High:	0.33792342 BNB
ATH Change:	-11.95086 %
YFI =    BNB
Market Cap:	22006448 BNB
24h High: 	736.824 BNB
24h Low: 	701.005 BNB
24h Change:	0.62434 %
All Time High:	1676 BNB
ATH Change:	-56.23698 %
FTT =    BNB
Market Cap:	21983142 BNB
24h High: 	0.24626425 BNB
24h Low: 	0.23516608 BNB
24h Change:	2.21186 %
All Time High:	0.28489836 BNB
ATH Change:	-13.78882 %
KSM =    BNB
Market Cap:	21896031 BNB
24h High: 	2.462647 BNB
24h Low: 	2.345106 BNB
24h Change:	0.82391 %
All Time High:	2.736576 BNB
ATH Change:	-10.90018 %
ETC =    BNB
Market Cap:	20969078 BNB
24h High: 	0.18241939 BNB
24h Low: 	0.17714198 BNB
24h Change:	-0.75468 %
All Time High:	285.079 BNB
ATH Change:	-99.9368 %
EGLD =    BNB
Market Cap:	20287031 BNB
24h High: 	1.214788 BNB
24h Low: 	1.150791 BNB
24h Change:	1.03331 %
All Time High:	1.260912 BNB
ATH Change:	-5.6619 %
ZIL =    BNB
Market Cap:	19152282 BNB
24h High: 	0.00165485 BNB
24h Low: 	0.00157313 BNB
24h Change:	0.69461 %
All Time High:	0.0039898 BNB
ATH Change:	-58.77627 %
HBTC =    BNB
Market Cap:	17112879 BNB
24h High: 	796.766 BNB
24h Low: 	763.121 BNB
24h Change:	-0.60318 %
All Time High:	974.402 BNB
ATH Change:	-19.82955 %
DCR =    BNB
Market Cap:	17027185 BNB
24h High: 	1.466387 BNB
24h Low: 	1.337074 BNB
24h Change:	-2.25265 %
All Time High:	679.101 BNB
ATH Change:	-99.79997 %
WAVES =    BNB
Market Cap:	16360403 BNB
24h High: 	0.16707145 BNB
24h Low: 	0.16085945 BNB
24h Change:	-1.53504 %
All Time High:	98.223 BNB
ATH Change:	-99.83366 %
GRT =    BNB
Market Cap:	15292308 BNB
24h High: 	0.01308631 BNB
24h Low: 	0.01211293 BNB
24h Change:	-4.14857 %
All Time High:	0.02256362 BNB
ATH Change:	-44.67412 %
NEAR =    BNB
Market Cap:	15225638 BNB
24h High: 	0.06092358 BNB
24h Low: 	0.0542868 BNB
24h Change:	-4.45463 %
All Time High:	0.06517404 BNB
ATH Change:	-12.12084 %
HBAR =    BNB
Market Cap:	15163580 BNB
24h High: 	0.00225234 BNB
24h Low: 	0.00213992 BNB
24h Change:	-2.92623 %
All Time High:	0.01581732 BNB
ATH Change:	-86.03412 %
UMA =    BNB
Market Cap:	14534739 BNB
24h High: 	0.26842457 BNB
24h Low: 	0.25494312 BNB
24h Change:	-2.47838 %
All Time High:	1.162195 BNB
ATH Change:	-77.54009 %
LUNA =    BNB
Market Cap:	14496170 BNB
24h High: 	0.03312357 BNB
24h Low: 	0.02080545 BNB
24h Change:	40.89971 %
All Time High:	0.18206044 BNB
ATH Change:	-83.57432 %
PAX =    BNB
Market Cap:	14430348 BNB
24h High: 	0.02522098 BNB
24h Low: 	0.02360562 BNB
24h Change:	0.03994 %
All Time High:	0.24368174 BNB
ATH Change:	-90.01967 %
RUNE =    BNB
Market Cap:	13428008 BNB
24h High: 	0.05959897 BNB
24h Low: 	0.05497069 BNB
24h Change:	5.24004 %
All Time High:	0.06296701 BNB
ATH Change:	-7.91132 %
LRC =    BNB
Market Cap:	12854641 BNB
24h High: 	0.0104586 BNB
24h Low: 	0.00974023 BNB
24h Change:	-1.57601 %
All Time High:	0.14308026 BNB
ATH Change:	-92.78633 %
RENBTC =    BNB
Market Cap:	12654913 BNB
24h High: 	794.545 BNB
24h Low: 	763.146 BNB
24h Change:	-1.8195 %
All Time High:	975.896 BNB
ATH Change:	-20.11579 %
ICX =    BNB
Market Cap:	12571959 BNB
24h High: 	0.02247758 BNB
24h Low: 	0.01953189 BNB
24h Change:	5.32843 %
All Time High:	10.291728 BNB
ATH Change:	-99.79105 %
REN =    BNB
Market Cap:	12387572 BNB
24h High: 	0.01438053 BNB
24h Low: 	0.01328907 BNB
24h Change:	-0.18001 %
All Time High:	0.02528939 BNB
ATH Change:	-44.39845 %
ALGO =    BNB
Market Cap:	11680066 BNB
24h High: 	0.01497065 BNB
24h Low: 	0.01338461 BNB
24h Change:	5.76655 %
All Time High:	0.09801689 BNB
ATH Change:	-85.18096 %
OMG =    BNB
Market Cap:	11596519 BNB
24h High: 	0.08714323 BNB
24h Low: 	0.08169106 BNB
24h Change:	-4.19238 %
All Time High:	198.436 BNB
ATH Change:	-99.95837 %
ONT =    BNB
Market Cap:	11332689 BNB
24h High: 	0.01465349 BNB
24h Low: 	0.0139959 BNB
24h Change:	-3.93371 %
All Time High:	0.20428114 BNB
ATH Change:	-93.11835 %
BAT =    BNB
Market Cap:	10679249 BNB
24h High: 	0.00737864 BNB
24h Low: 	0.00701918 BNB
24h Change:	-1.87001 %
All Time High:	3.866294 BNB
ATH Change:	-99.81388 %
NANO =    BNB
Market Cap:	10469408 BNB
24h High: 	0.07904807 BNB
24h Low: 	0.07599285 BNB
24h Change:	0.54748 %
All Time High:	2.946303 BNB
ATH Change:	-97.32755 %
STX =    BNB
Market Cap:	10443559 BNB
24h High: 	0.01170138 BNB
24h Low: 	0.01115908 BNB
24h Change:	-1.39952 %
All Time High:	0.02015154 BNB
ATH Change:	-43.80451 %
ZRX =    BNB
Market Cap:	10020778 BNB
24h High: 	0.01334581 BNB
24h Low: 	0.01242144 BNB
24h Change:	4.06735 %
All Time High:	5.634506 BNB
ATH Change:	-99.76424 %
CRV =    BNB
Market Cap:	9985468 BNB
24h High: 	0.05280088 BNB
24h Low: 	0.0461113 BNB
24h Change:	-1.6142 %
All Time High:	2.514771 BNB
ATH Change:	-98.01555 %
NEXO =    BNB
Market Cap:	9868662 BNB
24h High: 	0.01803552 BNB
24h Low: 	0.01719829 BNB
24h Change:	-1.49516 %
All Time High:	0.02783427 BNB
ATH Change:	-37.10868 %
TUSD =    BNB
Market Cap:	9671731 BNB
24h High: 	0.02503908 BNB
24h Low: 	0.02364799 BNB
24h Change:	-0.5847 %
All Time High:	0.24511493 BNB
ATH Change:	-90.10116 %
HUSD =    BNB
Market Cap:	9557121 BNB
24h High: 	0.02503346 BNB
24h Low: 	0.02360934 BNB
24h Change:	-1.13932 %
All Time High:	0.15448896 BNB
ATH Change:	-84.33395 %
ENJ =    BNB
Market Cap:	9270721 BNB
24h High: 	0.01165974 BNB
24h Low: 	0.0097519 BNB
24h Change:	-3.95417 %
All Time High:	0.01913396 BNB
ATH Change:	-48.04864 %
CHSB =    BNB
Market Cap:	8786695 BNB
24h High: 	0.01035015 BNB
24h Low: 	0.00726079 BNB
24h Change:	23.89916 %
All Time High:	0.01045971 BNB
ATH Change:	-11.37866 %
QTUM =    BNB
Market Cap:	8663426 BNB
24h High: 	0.08438673 BNB
24h Low: 	0.07762019 BNB
24h Change:	3.67887 %
All Time High:	301.625 BNB
ATH Change:	-99.97218 %
ZEN =    BNB
Market Cap:	8607526 BNB
24h High: 	0.89455765 BNB
24h Low: 	0.76515524 BNB
24h Change:	-8.42721 %
All Time High:	542.913 BNB
ATH Change:	-99.8527 %
NXM =    BNB
Market Cap:	8405673 BNB
24h High: 	1.27273 BNB
24h Low: 	1.209509 BNB
24h Change:	0.09006 %
All Time High:	3.243358 BNB
ATH Change:	-61.39079 %
RSR =    BNB
Market Cap:	8362645 BNB
24h High: 	0.0009192 BNB
24h Low: 	0.00085078 BNB
24h Change:	0.90495 %
All Time High:	0.00134143 BNB
ATH Change:	-33.30937 %
DGB =    BNB
Market Cap:	8320408 BNB
24h High: 	0.00061406 BNB
24h Low: 	0.00058552 BNB
24h Change:	-2.70517 %
All Time High:	0.24596286 BNB
ATH Change:	-99.75888 %
ALINK =    BNB
IOST =    BNB
Market Cap:	7569776 BNB
24h High: 	0.00042053 BNB
24h Low: 	0.00037698 BNB
24h Change:	-0.30822 %
All Time High:	0.00134907 BNB
ATH Change:	-69.70539 %
AMPL =    BNB
Market Cap:	6956000 BNB
24h High: 	0.02581087 BNB
24h Low: 	0.02448668 BNB
24h Change:	2.2857 %
All Time High:	0.22341023 BNB
ATH Change:	-88.46573 %
DDX =    BNB
Market Cap:	6576149 BNB
24h High: 	0.25233559 BNB
24h Low: 	0.21615147 BNB
24h Change:	8.78581 %
All Time High:	0.31122088 BNB
ATH Change:	-19.02495 %
BCHA =    BNB
Market Cap:	6331388 BNB
24h High: 	0.35209709 BNB
24h Low: 	0.32236089 BNB
24h Change:	-3.54972 %
All Time High:	1.19173 BNB
ATH Change:	-71.48147 %
KNC =    BNB
Market Cap:	6295525 BNB
24h High: 	0.03257457 BNB
24h Low: 	0.03060582 BNB
24h Change:	-4.01658 %
All Time High:	23.549407 BNB
ATH Change:	-99.86734 %
QNT =    BNB
Market Cap:	6223889 BNB
24h High: 	0.51856642 BNB
24h Low: 	0.48581888 BNB
24h Change:	-2.55367 %
All Time High:	0.7409248 BNB
ATH Change:	-30.13463 %
EWT =    BNB
Market Cap:	6199220 BNB
24h High: 	0.2013073 BNB
24h Low: 	0.18780856 BNB
24h Change:	-6.06484 %
All Time High:	0.63621908 BNB
ATH Change:	-70.41329 %
UST =    BNB
Market Cap:	6112472 BNB
24h High: 	0.02503258 BNB
24h Low: 	0.02381461 BNB
24h Change:	1.56082 %
All Time High:	0.03860095 BNB
ATH Change:	-36.53852 %
OCEAN =    BNB
Market Cap:	5932981 BNB
24h High: 	0.01508249 BNB
24h Low: 	0.01329764 BNB
24h Change:	-6.12326 %
All Time High:	0.03202346 BNB
ATH Change:	-55.51886 %
1INCH =    BNB
Market Cap:	5897411 BNB
24h High: 	0.06276124 BNB
24h Low: 	0.05522173 BNB
24h Change:	6.04842 %
All Time High:	0.0900956 BNB
ATH Change:	-31.99177 %
BTT =    BNB
Market Cap:	5837631 BNB
24h High: 	8.94E-6 BNB
24h Low: 	8.67E-6 BNB
24h Change:	0.76203 %
All Time High:	0.0001755 BNB
ATH Change:	-94.95318 %
AR =    BNB
Market Cap:	5758465 BNB
24h High: 	0.13621256 BNB
24h Low: 	0.12065124 BNB
24h Change:	-3.53682 %
All Time High:	0.32523 BNB
ATH Change:	-59.72825 %
ALPHA =    BNB
Market Cap:	5722480 BNB
24h High: 	0.03327085 BNB
24h Low: 	0.02239915 BNB
24h Change:	42.93926 %
All Time High:	0.03327085 BNB
ATH Change:	-1.22871 %
BAL =    BNB
Market Cap:	5671451 BNB
24h High: 	0.53317486 BNB
24h Low: 	0.49841783 BNB
24h Change:	-0.13564 %
All Time High:	1.601874 BNB
ATH Change:	-67.21707 %
BAND =    BNB
Market Cap:	5100999 BNB
24h High: 	0.22732282 BNB
24h Low: 	0.21097173 BNB
24h Change:	1.29188 %
All Time High:	0.78146355 BNB
ATH Change:	-71.07642 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled BNB value: BNB