BTC =    BHD
Market Cap:	256450961686 BHD
24h High: 	14038.39 BHD
24h Low: 	13414.23 BHD
24h Change:	1.19032 %
All Time High:	15810.74 BHD
ATH Change:	-12.81664 %
ETH =    BHD
Market Cap:	57259692988 BHD
24h High: 	503.62 BHD
24h Low: 	455.59 BHD
24h Change:	8.61012 %
All Time High:	545.07 BHD
ATH Change:	-8.10324 %
USDT =    BHD
Market Cap:	9179562864 BHD
24h High: 	0.381669 BHD
24h Low: 	0.374252 BHD
24h Change:	-0.12756 %
All Time High:	0.500732 BHD
ATH Change:	-24.74627 %
DOT =    BHD
Market Cap:	6126120333 BHD
24h High: 	6.72 BHD
24h Low: 	6 BHD
24h Change:	-3.4626 %
All Time High:	7.18 BHD
ATH Change:	-10.98286 %
XRP =    BHD
Market Cap:	5245494087 BHD
24h High: 	0.121857 BHD
24h Low: 	0.10453 BHD
24h Change:	10.26032 %
All Time High:	1.28 BHD
ATH Change:	-91.00568 %
ADA =    BHD
Market Cap:	4316221371 BHD
24h High: 	0.143931 BHD
24h Low: 	0.136685 BHD
24h Change:	-3.2192 %
All Time High:	0.444703 BHD
ATH Change:	-68.80403 %
LTC =    BHD
Market Cap:	3966693764 BHD
24h High: 	60.34 BHD
24h Low: 	52.77 BHD
24h Change:	11.75839 %
All Time High:	136.05 BHD
ATH Change:	-55.76274 %
BCH =    BHD
Market Cap:	3641676786 BHD
24h High: 	197.31 BHD
24h Low: 	178.95 BHD
24h Change:	7.8646 %
All Time High:	1427.15 BHD
ATH Change:	-86.30426 %
LINK =    BHD
XLM =    BHD
Market Cap:	2550230962 BHD
24h High: 	0.118236 BHD
24h Low: 	0.111304 BHD
24h Change:	1.19603 %
All Time High:	0.33014 BHD
ATH Change:	-65.03965 %
BNB =    BHD
Market Cap:	2528561909 BHD
24h High: 	17.51 BHD
24h Low: 	16.63 BHD
24h Change:	-1.49807 %
All Time High:	17.7 BHD
ATH Change:	-3.40193 %
USDC =    BHD
Market Cap:	1928544288 BHD
24h High: 	0.381109 BHD
24h Low: 	0.373742 BHD
24h Change:	-0.26683 %
All Time High:	0.442094 BHD
ATH Change:	-15.05201 %
WBTC =    BHD
Market Cap:	1533525889 BHD
24h High: 	14050.86 BHD
24h Low: 	13440.28 BHD
24h Change:	1.59787 %
All Time High:	15735.75 BHD
ATH Change:	-12.2327 %
BSV =    BHD
Market Cap:	1469713194 BHD
24h High: 	78.92 BHD
24h Low: 	75.81 BHD
24h Change:	1.88718 %
All Time High:	165.36 BHD
ATH Change:	-52.45577 %
XMR =    BHD
Market Cap:	1033373098 BHD
24h High: 	59.16 BHD
24h Low: 	56.82 BHD
24h Change:	-0.62848 %
All Time High:	204.46 BHD
ATH Change:	-71.63356 %
EOS =    BHD
Market Cap:	1024310435 BHD
24h High: 	1.09 BHD
24h Low: 	1.03 BHD
24h Change:	3.5335 %
All Time High:	8.02 BHD
ATH Change:	-86.56899 %
AAVE =    BHD
Market Cap:	947459797 BHD
24h High: 	79 BHD
24h Low: 	68.96 BHD
24h Change:	6.57607 %
All Time High:	79 BHD
ATH Change:	-2.67504 %
TRX =    BHD
Market Cap:	859634654 BHD
24h High: 	0.01211654 BHD
24h Low: 	0.01145977 BHD
24h Change:	4.63476 %
All Time High:	0.087353 BHD
ATH Change:	-86.26719 %
XTZ =    BHD
Market Cap:	850900405 BHD
24h High: 	1.16 BHD
24h Low: 	1.09 BHD
24h Change:	-0.2183 %
All Time High:	1.67 BHD
ATH Change:	-32.89857 %
ATOM =    BHD
Market Cap:	846678439 BHD
24h High: 	3.81 BHD
24h Low: 	3.27 BHD
24h Change:	1.67041 %
All Time High:	3.81 BHD
ATH Change:	-6.73373 %
SNX =    BHD
Market Cap:	823505709 BHD
24h High: 	6.12 BHD
24h Low: 	5.67 BHD
24h Change:	2.66422 %
All Time High:	6.41 BHD
ATH Change:	-7.8375 %
XEM =    BHD
Market Cap:	806745463 BHD
24h High: 	0.093334 BHD
24h Low: 	0.083789 BHD
24h Change:	6.42285 %
All Time High:	0.704555 BHD
ATH Change:	-87.2773 %
THETA =    BHD
Market Cap:	779633955 BHD
24h High: 	0.783969 BHD
24h Low: 	0.74627 BHD
24h Change:	1.81255 %
All Time High:	0.938705 BHD
ATH Change:	-17.48991 %
UNI =    BHD
Market Cap:	753957430 BHD
24h High: 	3.69 BHD
24h Low: 	3.27 BHD
24h Change:	7.12396 %
All Time High:	3.69 BHD
ATH Change:	-5.57866 %
VET =    BHD
Market Cap:	729073353 BHD
24h High: 	0.01182121 BHD
24h Low: 	0.01032066 BHD
24h Change:	8.23915 %
All Time High:	0.01202909 BHD
ATH Change:	-6.54007 %
CRO =    BHD
Market Cap:	723112909 BHD
24h High: 	0.03243834 BHD
24h Low: 	0.02964204 BHD
24h Change:	4.63373 %
All Time High:	0.071985 BHD
ATH Change:	-56.07122 %
NEO =    BHD
Market Cap:	716222067 BHD
24h High: 	10.65 BHD
24h Low: 	9.1 BHD
24h Change:	11.37326 %
All Time High:	74.79 BHD
ATH Change:	-86.42231 %
OKB =    BHD
Market Cap:	690804831 BHD
24h High: 	2.59 BHD
24h Low: 	2.44 BHD
24h Change:	2.5072 %
All Time High:	3.58 BHD
ATH Change:	-28.77322 %
CEL =    BHD
Market Cap:	689899966 BHD
24h High: 	1.83 BHD
24h Low: 	1.7 BHD
24h Change:	2.78299 %
All Time High:	2.57 BHD
ATH Change:	-30.4181 %
CETH =    BHD
Market Cap:	568084552 BHD
24h High: 	10.11 BHD
24h Low: 	9.15 BHD
24h Change:	8.93688 %
All Time High:	10.23 BHD
ATH Change:	-2.03853 %
DAI =    BHD
Market Cap:	529109755 BHD
24h High: 	0.379908 BHD
24h Low: 	0.374616 BHD
24h Change:	-0.93274 %
All Time High:	0.459804 BHD
ATH Change:	-18.14668 %
LEO =    BHD
Market Cap:	511246865 BHD
24h High: 	0.532474 BHD
24h Low: 	0.49539 BHD
24h Change:	-0.142 %
All Time High:	0.764049 BHD
ATH Change:	-30.93685 %
CUSDC =    BHD
Market Cap:	510079302 BHD
24h High: 	0.00901578 BHD
24h Low: 	0.00797532 BHD
24h Change:	-0.23464 %
All Time High:	0.02218632 BHD
ATH Change:	-63.6884 %
MIOTA =    BHD
Market Cap:	495014557 BHD
24h High: 	0.181962 BHD
24h Low: 	0.164235 BHD
24h Change:	8.43783 %
All Time High:	1.98 BHD
ATH Change:	-91.00263 %
MKR =    BHD
Market Cap:	490060116 BHD
24h High: 	550.2 BHD
24h Low: 	518.37 BHD
24h Change:	-0.32615 %
All Time High:	743.64 BHD
ATH Change:	-26.95786 %
DASH =    BHD
Market Cap:	486936436 BHD
24h High: 	49.53 BHD
24h Low: 	46.05 BHD
24h Change:	5.88981 %
All Time High:	563.04 BHD
ATH Change:	-91.28332 %
DOGE =    BHD
Market Cap:	452901580 BHD
24h High: 	0.0035885 BHD
24h Low: 	0.00339284 BHD
24h Change:	2.55061 %
All Time High:	0.00663105 BHD
ATH Change:	-46.64536 %
HT =    BHD
Market Cap:	442295710 BHD
24h High: 	2.37 BHD
24h Low: 	2.02 BHD
24h Change:	12.3217 %
All Time High:	2.37 BHD
ATH Change:	-3.65432 %
BUSD =    BHD
Market Cap:	436471824 BHD
24h High: 	0.381235 BHD
24h Low: 	0.373479 BHD
24h Change:	-0.10872 %
All Time High:	0.435338 BHD
ATH Change:	-13.69593 %
YFI =    BHD
Market Cap:	423034677 BHD
24h High: 	15046.21 BHD
24h Low: 	13826.5 BHD
24h Change:	-2.35317 %
All Time High:	16467.56 BHD
ATH Change:	-14.58809 %
ZEC =    BHD
Market Cap:	416650924 BHD
24h High: 	39.65 BHD
24h Low: 	38.26 BHD
24h Change:	-0.34402 %
All Time High:	1203.05 BHD
ATH Change:	-96.76607 %
FIL =    BHD
Market Cap:	394164062 BHD
24h High: 	9.28 BHD
24h Low: 	8.81 BHD
24h Change:	-3.07398 %
All Time High:	78.78 BHD
ATH Change:	-88.77236 %
AVAX =    BHD
Market Cap:	376983842 BHD
24h High: 	5.19 BHD
24h Low: 	4.56 BHD
24h Change:	-1.83538 %
All Time High:	5.41 BHD
ATH Change:	-9.80352 %
SOL =    BHD
Market Cap:	375572647 BHD
24h High: 	1.56 BHD
24h Low: 	1.42 BHD
24h Change:	-3.45211 %
All Time High:	1.84 BHD
ATH Change:	-22.45407 %
FTT =    BHD
Market Cap:	369747095 BHD
24h High: 	4.14 BHD
24h Low: 	3.85 BHD
24h Change:	5.96912 %
All Time High:	4.14 BHD
ATH Change:	-1.06262 %
KSM =    BHD
Market Cap:	362892327 BHD
24h High: 	45.14 BHD
24h Low: 	38.93 BHD
24h Change:	-7.19438 %
All Time High:	45.6 BHD
ATH Change:	-11.56326 %
COMP =    BHD
Market Cap:	356356069 BHD
24h High: 	89.18 BHD
24h Low: 	84.07 BHD
24h Change:	0.23345 %
All Time High:	140.54 BHD
ATH Change:	-39.22946 %
ETC =    BHD
Market Cap:	349653202 BHD
24h High: 	3.02 BHD
24h Low: 	2.83 BHD
24h Change:	4.57393 %
All Time High:	16.7 BHD
ATH Change:	-81.97963 %
SUSHI =    BHD
Market Cap:	348090874 BHD
24h High: 	2.89 BHD
24h Low: 	2.61 BHD
24h Change:	0.82209 %
All Time High:	3.33 BHD
ATH Change:	-18.00609 %
ZIL =    BHD
Market Cap:	337745202 BHD
24h High: 	0.03054691 BHD
24h Low: 	0.02762036 BHD
24h Change:	5.20785 %
All Time High:	0.073114 BHD
ATH Change:	-60.0887 %
CDAI =    BHD
Market Cap:	314905971 BHD
24h High: 	0.00793257 BHD
24h Low: 	0.00782978 BHD
24h Change:	-0.10303 %
All Time High:	0.01191225 BHD
ATH Change:	-33.85211 %
WAVES =    BHD
Market Cap:	284537616 BHD
24h High: 	3.01 BHD
24h Low: 	2.77 BHD
24h Change:	-4.97519 %
All Time High:	6.06 BHD
ATH Change:	-53.08356 %
DCR =    BHD
Market Cap:	257915083 BHD
24h High: 	21.56 BHD
24h Low: 	20.56 BHD
24h Change:	-1.91048 %
All Time High:	48.69 BHD
ATH Change:	-57.63474 %
GRT =    BHD
Market Cap:	253182108 BHD
24h High: 	0.24609 BHD
24h Low: 	0.200359 BHD
24h Change:	-7.13481 %
All Time High:	0.292898 BHD
ATH Change:	-30.75765 %
EGLD =    BHD
Market Cap:	250928721 BHD
24h High: 	15.34 BHD
24h Low: 	14.53 BHD
24h Change:	0.39233 %
All Time High:	15.78 BHD
ATH Change:	-6.8755 %
UMA =    BHD
Market Cap:	250025792 BHD
24h High: 	4.66 BHD
24h Low: 	3.91 BHD
24h Change:	15.16625 %
All Time High:	10.38 BHD
ATH Change:	-56.72738 %
HBTC =    BHD
Market Cap:	247959975 BHD
24h High: 	14207.94 BHD
24h Low: 	13403.54 BHD
24h Change:	2.66635 %
All Time High:	15740.25 BHD
ATH Change:	-12.10475 %
NEAR =    BHD
Market Cap:	232873943 BHD
24h High: 	0.993243 BHD
24h Low: 	0.871675 BHD
24h Change:	-4.7141 %
All Time High:	1.04 BHD
ATH Change:	-13.58373 %
OMG =    BHD
Market Cap:	212275884 BHD
24h High: 	1.62 BHD
24h Low: 	1.49 BHD
24h Change:	-6.59373 %
All Time High:	9.64 BHD
ATH Change:	-84.30397 %
ONT =    BHD
Market Cap:	208572279 BHD
24h High: 	0.272955 BHD
24h Low: 	0.255673 BHD
24h Change:	0.2714 %
All Time High:	3.8 BHD
ATH Change:	-93.18851 %
LRC =    BHD
Market Cap:	207206249 BHD
24h High: 	0.175745 BHD
24h Low: 	0.151103 BHD
24h Change:	9.06007 %
All Time High:	0.906414 BHD
ATH Change:	-81.66258 %
REN =    BHD
Market Cap:	199551581 BHD
24h High: 	0.235859 BHD
24h Low: 	0.215155 BHD
24h Change:	-1.45243 %
All Time High:	0.255845 BHD
ATH Change:	-10.61145 %
RENBTC =    BHD
Market Cap:	193957585 BHD
24h High: 	14042.41 BHD
24h Low: 	13405.71 BHD
24h Change:	1.2761 %
All Time High:	15751.79 BHD
ATH Change:	-12.75972 %
RUNE =    BHD
Market Cap:	187163305 BHD
24h High: 	0.829293 BHD
24h Low: 	0.721763 BHD
24h Change:	11.42209 %
All Time High:	0.829293 BHD
ATH Change:	-2.64985 %
NANO =    BHD
Market Cap:	185962529 BHD
24h High: 	1.46 BHD
24h Low: 	1.29 BHD
24h Change:	6.54839 %
All Time High:	12.71 BHD
ATH Change:	-89.02018 %
PAX =    BHD
Market Cap:	180726763 BHD
24h High: 	0.382792 BHD
24h Low: 	0.372949 BHD
24h Change:	-0.61821 %
All Time High:	0.425038 BHD
ATH Change:	-11.58181 %
ALGO =    BHD
Market Cap:	166624297 BHD
24h High: 	0.220203 BHD
24h Low: 	0.204841 BHD
24h Change:	-4.42243 %
All Time High:	1.34 BHD
ATH Change:	-84.60977 %
LUNA =    BHD
Market Cap:	163467071 BHD
24h High: 	0.344795 BHD
24h Low: 	0.298051 BHD
24h Change:	9.76765 %
All Time High:	2.11 BHD
ATH Change:	-83.9977 %
ZRX =    BHD
Market Cap:	161998491 BHD
24h High: 	0.235874 BHD
24h Low: 	0.211579 BHD
24h Change:	-4.50965 %
All Time High:	0.939808 BHD
ATH Change:	-77.02407 %
STX =    BHD
Market Cap:	161827774 BHD
24h High: 	0.192059 BHD
24h Low: 	0.175439 BHD
24h Change:	-4.82821 %
All Time High:	0.225381 BHD
ATH Change:	-21.65167 %
ICX =    BHD
Market Cap:	161493405 BHD
24h High: 	0.28475 BHD
24h Low: 	0.258051 BHD
24h Change:	6.67914 %
All Time High:	4.96 BHD
ATH Change:	-94.42136 %
RSR =    BHD
Market Cap:	159377555 BHD
24h High: 	0.01851776 BHD
24h Low: 	0.01552332 BHD
24h Change:	9.35352 %
All Time High:	0.01866665 BHD
ATH Change:	-8.99736 %
HBAR =    BHD
Market Cap:	159354274 BHD
24h High: 	0.02430335 BHD
24h Low: 	0.02232099 BHD
24h Change:	5.2112 %
All Time High:	0.12258 BHD
ATH Change:	-80.72351 %
TUSD =    BHD
Market Cap:	156882372 BHD
24h High: 	0.37995 BHD
24h Low: 	0.374164 BHD
24h Change:	-0.25711 %
All Time High:	0.452736 BHD
ATH Change:	-16.90713 %
BAT =    BHD
Market Cap:	155831785 BHD
24h High: 	0.1106 BHD
24h Low: 	0.103478 BHD
24h Change:	1.13974 %
All Time High:	0.361747 BHD
ATH Change:	-70.91905 %
DGB =    BHD
Market Cap:	143750635 BHD
24h High: 	0.01046443 BHD
24h Low: 	0.00986762 BHD
24h Change:	1.71619 %
All Time High:	0.050991 BHD
ATH Change:	-79.79681 %
NEXO =    BHD
Market Cap:	140741980 BHD
24h High: 	0.262492 BHD
24h Low: 	0.238602 BHD
24h Change:	5.07107 %
All Time High:	0.28539 BHD
ATH Change:	-11.82093 %
IOST =    BHD
Market Cap:	136050941 BHD
24h High: 	0.00801598 BHD
24h Low: 	0.00707335 BHD
24h Change:	-6.81585 %
All Time High:	0.04894137 BHD
ATH Change:	-85.10126 %
NXM =    BHD
Market Cap:	129078235 BHD
24h High: 	19.14 BHD
24h Low: 	17.62 BHD
24h Change:	8.58103 %
All Time High:	28.55 BHD
ATH Change:	-32.64746 %
QTUM =    BHD
Market Cap:	125719171 BHD
24h High: 	1.27 BHD
24h Low: 	1.2 BHD
24h Change:	-0.63331 %
All Time High:	37.79 BHD
ATH Change:	-96.77282 %
ALINK =    BHD
EWT =    BHD
Market Cap:	120329356 BHD
24h High: 	3.74 BHD
24h Low: 	3.48 BHD
24h Change:	0.47211 %
All Time High:	5.14 BHD
ATH Change:	-28.56097 %
ZEN =    BHD
Market Cap:	118927130 BHD
24h High: 	12.2 BHD
24h Low: 	11 BHD
24h Change:	-6.58475 %
All Time High:	24.55 BHD
ATH Change:	-54.59086 %
AMPL =    BHD
Market Cap:	117209652 BHD
24h High: 	0.450731 BHD
24h Low: 	0.349559 BHD
24h Change:	23.72422 %
All Time High:	1.53 BHD
ATH Change:	-71.56573 %
BCHA =    BHD
Market Cap:	111590994 BHD
24h High: 	6.02 BHD
24h Low: 	5.64 BHD
24h Change:	1.74326 %
All Time High:	12.67 BHD
ATH Change:	-52.66138 %
HUSD =    BHD
Market Cap:	107981201 BHD
24h High: 	0.381355 BHD
24h Low: 	0.371952 BHD
24h Change:	-0.04741 %
All Time High:	0.473235 BHD
ATH Change:	-20.63323 %
CHSB =    BHD
Market Cap:	107697713 BHD
24h High: 	0.117593 BHD
24h Low: 	0.112417 BHD
24h Change:	1.48892 %
All Time High:	0.133641 BHD
ATH Change:	-13.30048 %
ENJ =    BHD
Market Cap:	105919865 BHD
24h High: 	0.111969 BHD
24h Low: 	0.089082 BHD
24h Change:	25.71303 %
All Time High:	0.175182 BHD
ATH Change:	-34.50245 %
CRV =    BHD
Market Cap:	105850670 BHD
24h High: 	0.619671 BHD
24h Low: 	0.529187 BHD
24h Change:	-10.13044 %
All Time High:	20.36 BHD
ATH Change:	-97.32686 %
KNC =    BHD
Market Cap:	98375917 BHD
24h High: 	0.522819 BHD
24h Low: 	0.454914 BHD
24h Change:	5.4527 %
All Time High:	2.19 BHD
ATH Change:	-77.60744 %
VGX =    BHD
Market Cap:	96250055 BHD
24h High: 	0.473342 BHD
24h Low: 	0.424889 BHD
24h Change:	-6.40302 %
All Time High:	4.7 BHD
ATH Change:	-90.79438 %
BAL =    BHD
Market Cap:	95732206 BHD
24h High: 	9.11 BHD
24h Low: 	7.99 BHD
24h Change:	10.33278 %
All Time High:	13.95 BHD
ATH Change:	-36.6881 %
ESD =    BHD
Market Cap:	94782247 BHD
24h High: 	0.224241 BHD
24h Low: 	0.188477 BHD
24h Change:	-7.80644 %
All Time High:	9 BHD
ATH Change:	-97.83531 %
BTT =    BHD
Market Cap:	91886457 BHD
24h High: 	0.00014012 BHD
24h Low: 	0.00013426 BHD
24h Change:	3.63945 %
All Time High:	0.00069432 BHD
ATH Change:	-79.93827 %
QNT =    BHD
Market Cap:	90715129 BHD
24h High: 	7.48 BHD
24h Low: 	6.78 BHD
24h Change:	3.89385 %
All Time High:	7.95 BHD
ATH Change:	-8.21468 %
OCEAN =    BHD
Market Cap:	89164543 BHD
24h High: 	0.231437 BHD
24h Low: 	0.208095 BHD
24h Change:	-3.71982 %
All Time High:	0.282153 BHD
ATH Change:	-24.89037 %
BAND =    BHD
Market Cap:	88980123 BHD
24h High: 	3.98 BHD
24h Low: 	3.68 BHD
24h Change:	3.39676 %
All Time High:	6.6 BHD
ATH Change:	-40.22006 %
SC =    BHD
Market Cap:	86882055 BHD
24h High: 	0.00195045 BHD
24h Low: 	0.00175274 BHD
24h Change:	9.09531 %
All Time High:	0.03501597 BHD
ATH Change:	-94.52582 %
SNT =    BHD
Market Cap:	83281350 BHD
24h High: 	0.02181323 BHD
24h Low: 	0.02067239 BHD
24h Change:	2.0868 %
All Time High:	0.258255 BHD
ATH Change:	-91.68978 %
BTG =    BHD
Market Cap:	83166921 BHD
24h High: 	4.79 BHD
24h Low: 	4.62 BHD
24h Change:	1.01648 %
All Time High:	171.99 BHD
ATH Change:	-97.23905 %


Build your customized View to bookmark or link to:
Select your base currency:
AED ARS AUD BCH BDT BHD BITS BMD BNB BRL BTC CAD CHF CLP CNY CZK DKK DOT EOS ETH EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD LINK LKR LTC MMK MXN MYR NGN NOK NZD PHP PKR PLN RUB SAR SATS SEK SGD THB TRY TWD UAH USD VEF VND XAG XAU XDR XLM XRP YFI ZAR
Show All Coins
Show Coins without Full Info
Show only specific Coins:

Show Coins with a pre-filled BHD value: BHD